Ὥρα νὰ παύσουμε νὰ παράγουμε …«καρανίκες»!!!

Ὁ Καρανίκας, τὸν ὁποῖον μέμφεται σύμπασα ἡ «εὐρωπαϊκή» ἀντιπολίτευσις, δὲν εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ βιοτόπου, τὸν ὁποῖον παρήγαγε ἡ μεταπολίτευσις.
Ἴν φάκτ, εἶναι τὸ τέλειον προϊόν της…

Ὅταν δῇς τὸ ἀποτέλεσμα, στὶς πραγματικές του διαστάσεις, θὰ ἀντιληφθῆς τὸ ἔγκλημα ποὺ ἐπετελέσθη.
Διαφορετικὰ εἶσαι καταδικασμένος νὰ παραγάγῃς καρανίκες ἐσαεί…

Μαλαμούλης Δημήτριος

 

(Visited 151 times, 1 visits today)
Leave a Reply