Χάος καὶ ἀνατροπὲς ἀκολουθοῦν τὴν …«ἑλληνοσκοπιανικὴ συμφωνία»!!!!

Οἱ γυφτοσκοπιανοὶ τοῦ Ζάεφ/Soros πηγαίνουν στὴν «μητερούλα» τους Γερμανία (τῆς Μέρκελ) γιὰ νὰ κλείσουν, ἄρον-ἄρον, τὸ «Μακεδονικό»… (Βιάζεται ἐξ ἴσου καὶ ὁ ὑπαλληλάκος τῆς «μητερούλας» Τσίμπλας…!!!)

Αὐτό, τό, μεταξὺ δύο ἀτόμων (καὶ μόνον) πράγμα/συμφωνία, δὲν περνᾶ κάπου. Πρόκειται μόνον γιὰ μίαν ἀνακοίνωση καὶ ὄχι γιὰ ὁριστικοποιημένη καὶ ὑπογεγραμμένη συμφωνία, δύο (ἁπλᾶ καραγκιόζηδων), ποὺ «διηγγέλθη» ἐχθές.
Γιὰ ἀρχὴ πρέπει νὰ ψηφισθῇ ἀπὸ τὴν σκοπιανὴ βουλή.
Μετά, κι ἐφ΄ ὅσον (κι ἐὰν καί… καί… καί…) τὸ δημοψήφισμά τους, τὴν ἐπικυρώσῃ….
…κι ἐὰν καί… κι ἐφ΄ ὅσον… καὶ ἇμα…. (καὶ ζῆσε Μάη μου… κλπ… κλπ… κλπ…)
Μία ἀνακοίνωσις ἔγινε, δίχως κάποιαν ἰσχὺ (ἀκόμη), γιὰ νὰ προλάβῃ τὸ ΝΑΤΟ τὴν ῥωσσικὴ πελάτη στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη, τώρα ποὺ ἄρχισε τὸ ξύλωμά της.
Χέσε ψηλὰ κι ἀγνάντευε, μὲ λίγα λόγια…

Εἶναι λοιπὸν σήμερα ἡ πρώτη φορὰ στὴν ζωή μου, ποὺ θὰ συμφωνήσω μὲ τὸν Κ(λ)αμμένο… (καί, προφανῶς, θὰ συμφωνήσω καὶ μὲ τὸν Ἰβανῶφ)…
…ἐφ΄ ὅσον ὁ Κ(λ)αμμένος εἶπε πὼς δὲν πρόκειται νὰ περάσῃ αὐτὴ ἡ «συμφωνία» μὲ τίποτα ἀπὸ τοὺς Σκοπιανοὺς (καὶ ξέρει πολὺ καλὰ τὸ τὶ λέει… Πιστέψτε μέ… τοὐλάχιστον ὡς πρὸς αὐτό…!!!)
Ὅμως καὶ ὁ πρόεδρος τῶν Σκοπίων Ἰβανῶφ, ποὺ λέει (ὡς ἀνώτατος ἄρχων) πὼς ὅλη αὐτὴ ἡ (φερομένη ὡς) συμφωνία εἶναι ἁπλῶς μία μπούρδα-ἀνακοίνωσις δύο ἀτόμων, δίχως κάποιαν νομικὴ ἢ συνταγματικὴ ἢ πολιτικὴ ἰσχύ, ἀλλὰ καὶ πὼς οὐδέποτε πρόκειται νὰ τὴν δεχθῇ (ἐφ’ ὅσον ὁ ἴδιος εἶναι τὸ μακρὺ δάκτυλο τῆς Ῥωσσίας, ποὺ τὸν ὑποστηρίζει!!!).

Οἱ γυφτοσκοπιανοὶ εἰσέρχονται σὲ τετράμηνο περίοδο πλήρους ἀποσταθεροποιήσεως…. Τώρα ἀρχίζουν τὰ …«καλά» (!!!) μὲ πολὺ αἷμα!!!
Χὰ χὰ χά… Θὰ γελάση καὶ τὸ παρδαλὸ κατσίκι, σὲ Σκόπια καὶ Ἑλλάδα (καὶ ὄχι μόνον…!!!), ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, μὲ τὸ χάος καὶ τὸ μπάχαλο ποὺ ἔχει νὰ γίνῃ…

Οἱ σφαλιάρες θὰ πέφτουν βροχὴ (καὶ δὲν θὰ ξέρουν ἀπὸ ποῦ θὰ τοὺς ἔρχονται…!!!) κι ἐδῶ κι ἐκεῖ…!!!

Ἀφῆστε δὲ ποὺ «συμφωνία» ἁπλῶς δύο ἀτόμων, δίχως κάποιαν νομικὴ ἢ συνταγματικὴ ἢ πολιτικὴ ἰσχύ, ποὺ δὲν περνᾶ κάπου, δὲν νοεῖται ὡς συμφωνία…
Νὰ εἴχαμε γιὰ νὰ λέγαμε δηλαδή, ἐφ΄ ὅσον, ἔως τὸν Ὀκτώβριο ἢ τὸν Νοέμβριο, ποὺ θὰ πρέπη νὰ ὑπάρξῃ καὶ ἡ πραγματικὴ συμφωνία, ἀλλὰ στὴν οὐσία, ὑποτίθεται, ἡ ἐπίσημος «λῦσις», ἔχουν νὰ πέσουν πολλὰ κορμιὰ (εἰδικῶς καὶ ἰδιαιτέρως στὸ μόρφωμα/ἔκτρωμα τῶν Σκοπίων!!!)….

 

Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ τὶ θὰ ἀκολουθήση τὴν «συμφωνία»…

Ἀπὸ σήμερα περιμένω στὰ «κάγκελα» τοὺς Βουλγάρους, τοὺς Ῥώσσους, τοὺς Ἀλβανοὺς καὶ τὸ V.M.R.O..
Χὰ χὰ χά… Μιλᾶμε γιὰ πολὺ αἷμα…
Καί, φυσικά, ἤδη ξεκίνησε…

Οἱ Βούλγαροι σπεύδουν ἤδη νὰ πάρουν, ἀπὸ τὰ κομμάτια, τοῦ, ἀργὰ ἢ γρήγορα, ὑπὸ διάλυσιν μορφώματος.

πηγὴ

Ἡ Ῥωσσία ὑπεστήριζε ἀνέκαθεν τὸ  V.M.R.O. (ἐθνικιστικὸ κόμμα), τοῦ προηγουμένου πρωθυπουργοῦ Γκρούεφσκυ, καθὼς φυσικὰ καὶ τοῦ νῦν προέδρου Ἰβανῶφ… (Ναί, ναί, αὐτῶν μὲ τὰ ἀγάλματα κ.λ.π., ποὺ τόσα χρόνια ἦσαν στὴν ἐξουσία!. Ἡ θέις τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος (Ῥωσσίας) ἦταν (καὶ παραμένει) ὡς μία καὶ μοναδικὴ καὶ μόνον σλαυϊκὴ «Μακεδονία»: αὐτὴ τὴν «Μακεδονία» τῶν Σκοπίων. (Οὔτε ἐπάνω, οὔτε κάτω, οὔτε βόρειο, οὔτε νότιο, οὔτε μέσα, οὔτε ἔξω…)
Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ μὴν εἰσέλθουν οἱ Σκοπιανοὶ στὸ Νατο, ποὺ γιὰ τοὺς Ῥώσσους εἶναι ἀπώλεια…

Ὅτι θὰ διαλυθοῦν λοιπὸν ἀπὸ μόνοι τους οἱ Σκοπιανοί, εἴτε μὲ ὄνομα – εἴτε χωρὶς ὄνομα, ἀργὰ ἢ γρήγορα, εἶναι δεδομένον!!!
Ἤδη στὰ Σκόπια ἔχουν ἐμφανισθῆ ἀφίσσες ποὺ μιλοῦν ἀνοικτὰ γιὰ τὴν προδοσία τοῦ Ζάεφ.

 

πηγὴ

Οἱ Ἀλβανοὶ εἶναι ἤδη ἐντὸς καὶ καραδοκοῦν… (Χαζοὶ δὲν εἶναι… Ὅλοι ἀντιλαμβάνονται πὼς δὲν ἔχει μέλλον τὸ μόρφωμα κρατίδιον!!!).

Δὲν πρόκειται λοιπὸν νὰ ὑπάρξῃ ὑπογεγγραμμένη συμφωνία (ὅπως προγραμματίζεται γιὰ Ὀκτώβριο ἠ Νοέμβριο)….

Δὲν γίνεται νὰ ἔχῃ μέλλον ἕνα ἀλλοπρόσαλλο μόρφωμα… Οὐδέποτε μέσα στοὺς αἰῶνες εἶχε…
Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς εἶναι ποὺ πρέπει νὰ ἑστιάσουμε, ἐὰν θέλουμε νὰ εἴμαστε σοβαροί: στὴν αὐτοδιάλυσή τους καὶ στὸν διαμοιρασμό τους!!!

Ἐμεῖς λοιπόν τί κάνουμε;;;; Περιμένουμε νά πέσῃ ἡ …πίττα γιά νά τήν φᾶμε; (Ἀντὶ νὰ προπαγανδίζουμε, προκαλώντας δολιοφθορές, ἀλλὰ καὶ νὰ παροτρύνουμε τὴν αὐτοδιάλυση τοῦ μορφώματος…!!!).
Θά ἀφήσουμε τούς Σκοπιανούς καί τούς γύρω-γύρω τους νά σφάζονται  (καί, μάλιστα, μὲ πολὺ αἷμα, σὲ ὅλην τὴν εὑρυτέρα χερσόνησο τοῦ Αἵμου) καί θά τούς κυττᾶμε;

Μία (ἐκ πρώτης ὄψεως-ἀλλὰ οὐσιώδης καὶ πιεστική) ἀντίδρασις εἶναι τὰ συλλαλητήρια. Πολλὰ συλλαλητήρια… Ὅσο πιὸ πολλὰ γίνεται, (μαζὺ μὲ ἐπεισόδια, εἰ δυνατόν, γιὰ ἀκόμη καλλίτερα ἀποτελέσματα), ποὺ σκοπὸ θὰ ἔχουν νὰ χ@σθοῦν ἐπάνω τους οἱ ΣΥΡΙΖΑῖοι (οἱ ὁποῖοι ἤδη τρέμουν γιὰ τὴν καρεκλίτσα τους, ἐν ὄψει τῶν ἐπομένων ἐκλογῶν).

Αὐτοὶ ποὺ θὰ ἔχουν τὸ μεγαλύτερον πρόβλημα ὅμως εἶναι οἱ Σκοπιανοί, εἰδικῶς στὸ ἐσωτερικό τους (περιμένω ἀκόμη καὶ πολλοὺς νεκροὺς κατὰ τὸ δημοψήφισμά τους), διότι ἀπὸ αὐτοὺς πρέπει, πρῶτα – πρῶτα, νὰ περάσῃ ὅλο αὐτὸ (ποὺ δὲν περνᾶ, μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο!) καί, μετὰ ἀπὸ μῆνες, νὰ φθάσῃ καὶ σὲ ἐμᾶς πρὸς ὑπογραφήν. (Ποὺ οὔτε κι ἐδῶ ὅμως πρόκειται νὰ ὑπογραφῇ, μὲ τὸ κλίμα ποὺ θὰ ἔχη δημιουργηθῆ!!!)

 

 

Ἠπειρώτης Ἀετὸς

 

 

 

(Visited 228 times, 1 visits today)
Leave a Reply