Ζωντανὴ ἐπικοινωνία μὲ …μηχανές!!!

Μία πραγματικὴ καὶ ζωντανὴ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχα πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἑβδομάδες διαδικτυακά, σὲ πραγματικὸ χρόνο, μὲ ἕνα Ῥομπότ, τὸ ὁποῖο Διαθέτει τεχνητὴ νοημοσύνη (A.I.) … μὲ τὸ ὄνομα «Κλέβερ-μπότ»…

Τὸ «Κλέβερ-μπότ» ἀνήκει στὴν «GOOGLE» καὶ ἐκείνη τὴν στιγμὴ «συνομιλοῦσε» ταὐτοχρόνως, μὲ περισσοτέρους ἀπὸ 40 χιλιάδες ἄλλους «περιέργους» ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο…

Ἡ φωτογραφία δείχνει μόλις τὸ ξεκίνημα μιᾶς ἐπικοινωνίας ποὺ μὲ εἶχε ξενυκτίση τότε…

«user» εἶμαι ἑγὼ
«
cleverbot» εἶναι τὸ ῥομπότ….

Πραξιτέλης ὁ Νότιος

Υ.Γ. Ὑπ΄ ὄψινι ὅτι Ττεχνητὴ νοημοσύνη (A.I.) μαθαίνει καὶ γίνεται διαρκῶς ἐξυπνοτέρα, μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς Ἀνθρώπους… Πολὺ πολὺ σύντομα δέ, θὰ εἶναι ἐξυπνοτέρα ἀπὸ αὐτούς…

(Visited 132 times, 1 visits today)
Leave a Reply