Ὥρα μας νὰ τελειώνουμε μὲ κάθε λογῆς κουδουνισμένο

Ὅταν λέμε κουδουνισμένα ἐννοοῦμε τὸ κάθε ἕνα ἐκεῖνο σαπρόφυτο πού, κάνοντας φασαρία, πετώντας κορῶνες καὶ μὴ ἔχοντας (ἀληθή) πολιτικὸ λόγο καταλαμβάνουν ἢ προσεγγίζουν τὴν ἐξουσία, ἐκ πρώτης ὄψεως. Καὶ λέμε ἐκ πρώτης ὄψεως, διότι ἐὰν παρατηρήσουμε προσεκτικὰ τὰ λεγόμενά τους, τότε θὰ διαπιστώσουμε πὼς οὐδέποτε ἦσαν ἐμπνευστὲς αὐτῶν ποὺ ἀναπαράγουν, παραμένοντες διαρκῶς καὶ κατ’ ἐξακολούθησιν, στὸ βάθος μιμητὲς καὶ φερέφωνα.
Κριτήριον γιά νά κατανοήσουμε τό ποιοί εἶναι; Μελετᾶμε τὰ λεγόμενά τους, τὶς θέσεις τους καὶ τὶς ἐξαγγελίες τους περὶ ΝΑΤΟ, Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ τοκογλύφων. Κάπου θὰ εἶναι …φιλικοὶ πρὸς μίαν (ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐκδοχές) τοῦ μηχανισμοῦ. Θὰ καταλάβουμε.

Ὅμως κουδουνισμένα δὲν εἶναι μόνον οἱ γνωστοὶ πολιτικάντηδες, μεγάλων ἢ μικρῶν κομμάτων. Κουδουνισμένα εἶναι καὶ  ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀνθρωποειδῆ ποὺ κυκλοφοροῦν ἐλευθέρως, συγκροτοῦν ὁμαδοῦλες ἢ συμμετέχουν σὲ διάφορα πολιτικὰ σχήματα, πρὸ κειμένου νὰ παρακολουθοῦν, νὰ ἐλέγχουν ἢ καὶ νὰ διαβρώνουν τοὺς πραγματικοὺς σκοποὺς αὐτῶν τῶν σχημάτων.
Καί, φυσικά, μὲ τόσα συλλαλητήρια γιὰ τὴν Μακεδονία, σὲ ὅλες τὶς πόλεις μας, τὰ κουδουνισμένα κάθε λογῆς εἶδαν φῶς καὶ …ξεπρόβαλαν γιὰ νὰ ἐπαναλάβουν τὶς ἴδιες σκευωρίες εἰς βάρος μας, ὅπως οἱ προκάτοχοί τους.
Κριτήριον γιά νά τούς ἀντιληφθοῦμε; Ἡ λατρεία τους στὴν …ντουντούκα καὶ  τὴν δημοσιότητα. Οἱ πραγματικοὶ πατριῶτες δροῦν σιωπηλά, ἀποφεύγουν τὴν δημοσιότητα καὶ ἀρνῶνται νὰ τὸ παίξουν τσοπάνηδες, ἐν ἀντιθέσει μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς νεο-μπατριῶτες τῆς συμφορᾶς, ποὺ ἔρχονται νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν.

Φυσικὰ κουδουνισμένα εἶναι κι ἐκεῖνα τὰ σαπρόφυτα ποὺ ἔχοντας πολιτικοκομματικὸ παρελθὸν μὲ κάποιο, ἀπὸ τὰ γνωστὰ ἀποκόμματα, σήμερα ἐμφανίζονται ὡς …ἀναβαπτισμένοι νεο-ἐπαναστάτες. Σκοπός τους δὲν εἶναι φυσικὰ ἡ Ἐλευθερία μας ἀλλὰ ἡ ὑπαγωγή μας στὸ δικῆς τους ἐμπνεύσεως καθεστὼς ἐλέγχου μας.
Κριτήριον γιά νά τούς ἀντιληφθοῦμε; Συνήθως τὸ βιογραφικό τους, ἀλλὰ ἐπὶ  πλέον κι ὁ λόγος τους. Ἀφῆστε πού, σὲ καθαρὰ τοπικὸ ἐπίπεδον, εἶναι συνήθως γνωστὰ λαμόγια.

Τὰ μαγαζάκια τῆς κομματοκρατίας, ἂν καὶ φαίνονται πολλά, ἐν τούτοις ὅλα ἐλέγχονται καὶ χρηματοδοτῶνται ἀπὸ τὶς ἴδιες τοκογλυφικὲς μηχανές. Κατ’ ἐπέκτασιν δὲν ἀλλάζει ἡ οὐσία τους, παρὰ μόνον τὸ περιτύλιγμά τους. Ἐὰν ἀντιληφθοῦμε αὐτὴν τὴν πραγματικότητα, τότε ὅλα εἶναι πιὸ εὔκολα.

Πρὶν ἀποφασίσουμε λοιπὸν γιὰ τὸ ἐὰν κάποιος μᾶς κάνῃ ἢ ὄχι, καλὸ θὰ εἶναι νὰ ἐρευνήσουμε, στοιχειωδῶς, τὸ παρελθόν του, γιὰ νὰ καταλάβουμε πόσο …μπατριώταρος εἶναι. Νὰ παρατηρήσουμε προσεκτικὰ τοὺς λόγους του, γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ πόσο μᾶς ἀγαπᾶ.
Καί, φυσικὰ νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴν προσπάθεια προβολῆς του, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους.

Αὐτὰ γιὰ ἀρχή.
Ἐπεὶ δὴ  ἔρχεται μεγάλη θύελλα, ἂς ἀρχίσουμε, σιγά-σιγά, νὰ ἐφοδιαζόμεθα μὲ τὰ νὅπλα τῆς κοινῆς λογικῆς, πρὸ κειμένου νὰ μπορέσουμε νὰ ἀντιπαρέλθουμε ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες κακοτοπιές.

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 136 times, 1 visits today)
One thought on “Ὥρα μας νὰ τελειώνουμε μὲ κάθε λογῆς κουδουνισμένο

Leave a Reply