Γιατί χαίρονται καί πανηγυρίζουν μέ τά δεινά τῶν Ἑλλήνων κάποιοι …Ἕλληνες;

Τελικὰ μερικοὶ Μενουμευρωπάκηδες ἔχουν φθάση στὴν κατάντια νὰ πανηγυρίζουν ποὺ ἡ Ἡ Γερμανία προσπάθησε νὰ «φρενάρῃ» τὴν ἐκταμίευση τῆς τελευταίας δόσεως, καὶ νὰ ἀναπαράγουν μὲ καμάρι τὶς σαχλαμάρες περὶ Ῥώσσων πρακτόρων, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τὸν Τρᾶμπ ὡς «ἀγενή».

Ὅταν πονοῦν τὰ ἀφεντικά σου οἱ Γερμανοὶ καὶ ὁ σβέρκος τους (Μέρκελ καὶ Σόιμπλε ) ἔχει κοκκινήση ἀπὸ τὶς φάπες ποὺ ἔχουν φάη ἀπὸ τὸν Τρᾶμπ, τὴν Ῥωσσία καὶ τὴν Ἀγγλία, καὶ σταδιακὰ ὅλες τὶς χῶρες ποὺ ἀρχίζουν πλέον νὰ προστίθενται (Ἰταλία, Οὐγγαρία….) κατὰ τῆς παγκοσμιοποιήσεως, γκρεμίζοντας ἐκ θεμελίων τὸ τρισάθλιο αὐτὸ οἰκοδόμημα, ἔχεις φτάση στὸ σημεῖο νὰ εὔχεσαι ὁ Σόιμπλε νὰ τιμωρήσῃ τὴν χώρα σου, τὴν Ἑλλάδα…

Πονοῦν ὠρέ τά παλληκάρια;

Βέργος Κωνσταντῖνος

(Visited 163 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γιατί χαίρονται καί πανηγυρίζουν μέ τά δεινά τῶν Ἑλλήνων κάποιοι …Ἕλληνες;

Leave a Reply