Χάριν τῆς καλῆς γειτονίας ἂς τὸ …βουλώσουμε!!!

Δὲν ξέρω τὶ ἔγινε ἐχθές, μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς …ἔξυπνες πυρκαϊές, ποὺ συγχρονίζονται μεταξύ τους, ἀλλὰ ξέρω τὸ τὶ ἔγινε τὸ 1986, ὅταν ὡς συντάκτης μεγάλης ἐφημερίδος τῆς ἐποχῆς, ξετρύπωσα ἀπὸ τὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα τῆς Ἐκάλης ἕναν Τοῦρκο πράκτορα, ὁ ὁποῖος ἔβαζε συστηματικὰ τὶς φωτιὲς τότε.
Μέγα πρωτοσέλιδο τὴν ἐπομένη ἡμέρα…

Ὅμως, τὸ «σύστημα» τότε, χάριν τῆς …καλῆς γειτονίας μὲ τοὺς φίλους καὶ συμμάχους μας Τούρκους, τὸ ἀπέκρυψε.
Τί ἀπέγινε ὁ Τοῦρκος πράκτωρ;
Οὔτε δίκη, μὰ οὔτε καὶ  κάτι ἄλλο… Τίποτα!!!
Ἀπελάθη κι ἐπέστρεψε στὴν πατρρίδα του μὲ ἔξοδα …δικά μας!!!

Ἰκτῖνος Σταθόπουλος

 

 

(Visited 363 times, 1 visits today)
Leave a Reply