Διαβρωτικὲς τερατογενέσεις μίας «νέας ἐποχῆς»

Οἱ τερατογενέσεις τῆς «Νέας Ἐποχῆς» εἶναι ἐδῶ, εἶναι ὁρατὲς καὶ ὀφείλουμε νὰ τὶς ἀντιμετωπίσουμε ἀποφασιστικῶς.

Caution – Politically Correct Area Ahead

Δὲν ὑπάρχει κάτι ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ στηριχθῇ δίχως βάσεις.
Χωρὶς τὶς ρίζες του.
Χωρὶς θεμέλια.

Ἡ ἀνθρωπότης, ἡ πεπολιτισμένη ἀνθρωπότης, ἔφθασε ἔως ἐδῶ ποὺ ἔφθασε μέσα ἀπὸ τὴν πείρα τῆς βαρβαρότητος καὶ τῶν λαθῶν της.
Δὲν ὑπάρχει κάτι στὴν Ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητος ποὺ νὰ κατεκτήθη ἀναίμακτα.

Σήμερα, μέσῳ τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος, ἡ Ἀνθρωπότης πισωγυρίζει στὴν βαρβαρότητα ποὺ ἀπέβαλε.
Ἡ εὐγένεια, ἡ ἐντιμότης, ἡ ἀνδρεία, ὁ ἡρωισμός, ἡ καλοσύνη, ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ κατανόησις, ἡ συμπαράστασις, ἡ αὐτοθυσία, τὸ Ἦθος, ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ Ἀξίες καταργοῦνται καὶ στὸ ὄνομά τους τοποθετῶνται κάθε λογῆς τερατογενέσεις.

Ἡ φράσις: «Νὰ ἀποδομήσουμε τὸν παλαιὸ κόσμο καὶ νὰ φτιάξουμε ἕναν καινούργιο», ποὺ τόσο πολὺ συνεπαίρνει τοὺς ἀδαεῖς, δὲν εἶναι παρὰ μία παγίδα γιὰ ὁλικὴ καταστροφὴ κάθε Ἀξίας, κάθε Ἰδανικοῦ, κάθε Κατακτήσεως τοῦ Ἀνθρώπου, ὥστε νὰ μὴν σέρνεται στὰ τέσσερα.
Εἶναι τὸ τυράκι στὴν φάκα τοῦ κάθε δικτάτορος.

Δημιουργεῖ ὄντα χειραγωγημένα ὥστε νὰ ἐξυπηρετοῦν μόνοντὰ βασικά τους ἔνστικτα καὶ νὰ περιστρέφουν τὸ κάθε τί γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους, γύρω ἀπὸ ἕνα τεράστιο καὶ ὑπερτονισμένο ἐγὼ χωρὶς ὅρια, ποὺ βλέπει μόνον δικαιώματα ἀλλὰ διόλου ὑποχρεώσεις.

Αὐτὸ ἄλλωστε δηλώνει καὶ ἡ ἀπαξίωσις τοῦ συνόλου μέσῼ τῆς κάθε μειοψηφίας ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ ἐπιθυμία τῆς συγκρούεται μὲ τὸ συλλογικὸ καλό.

Ὅ,τι ὠφελῇ τοὺς ἐλαχίστους ἀλλὰ βλάπτει τὸ σύνολο καὶ τὴν ἐπιβίωσή του, στὴν Φύση ἀποβάλλεται.

Χωρὶς κοινοὺς κανόνες ὁρίων συμπεριφορᾶς, ποὺ δὲν θὰ βλάπτουν τὶς ἐλευθερίες τοῦ ἄλλου, ἀλλὰ θὰ σταματοῦν ἐκεῖ ποὺ ἀρχίζει ἡ ἐλευθερία του, δὲν πρόκειται νὰ ξαναϋπάρξη πολιτισμένη ἀνθρωπότης καὶ θὰ ἐπανέλθουμε στὴν ἐποχὴ τῶν σπηλαίων.
Μόνο ποὺ ἀντὶ γιὰ ῥόπαλα, τὸ μέσον γιὰ τὴν χειραγώγηση τῆς δημιουργημένης ἀνθρωπομάζας, θὰ εἶναι πλέον ἡ τεχνολογία.

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

(Visited 149 times, 1 visits today)
Leave a Reply