Γερμανικός …«δάκτυλος» πίσω ἀπό τήν χρεωκοπία τῆς Türk Telekom;

Turk Telekom.
Ἑταιρεία χωρὶς σημαντικὴ διασπορὰ μετοχῶν, μὲ βασικὸ μέτοχο ξένων συμφερόντων.
Ἡ δῆθεν μεγάλη ἐπιτυχία ἰδιωτικοποιήσεων εἶναι παραπλανητική, ἐφ’ ὅσον μὲ βασικὸ μέτοχο, ποὺ εἶναι κάτ’ οὐσίαν χρεωκοπημένος ἐδῶ καὶ δύο χρόνια, δὲν ὑφίσταται.
Τὴν ἑταιρεία πλέον καὶ τυπικὰ ἀνέλαβαν οἱ τράπεζες.

Ὅσο περισσότερο ὅμως τὸ ψάχνει κάποιος, βλέπει ἰδιωτικοποιήσεις«άλὰ κᾶρτ» ποὺ θυμίζουν τὸ πὼς ἐδόθη κι ἐδῶ ὁ ΟΠΑΠ.
Ἡ «ἐξυγίανσις» θὰ γίνη μὲ SPV, δηλαδὴ μὲ ἑταιρεία-ὄχημα ποὺ οὐσιαστικὰ εἶναι ὁ εὐκολότερος τρόπος νὰ διαλύύσῃς μίαν ἑταιρεία, ξεκοκκαλίζοντας ὅ,τι ἔχει, δίχως νὰ πληρώσῃς ἐπὶ πλέον καὶ φόρους.

Σέ ποιόν θά μείνη ὁ «μουντζούρης»;… Εὐνόητον…

Μία θαυμασία μικρογραφία τῆς «πανισχύρου» τουρκικῆς οἰκονομίας, καθὼς φυσικὰ καὶ τοῦ …«ὑγειοῦς ἐπιχειρεῖν», γιὰ ὅσους ἐβιάσθησαν νὰ μιλήσουν γιὰ οἰκονομία μὲ βάθος στὴν γείτονα…

Λεπτομέρεια: πρόεδρος τῆς ἑταιρείας ποὺ τὴν ὁδήγησε στὴν χρεωκοπία, εἶναι μέλος τοῦ Advisory Board τῆς Deutsche Bank PWM Middle East and Africa! Πίσω ἀπὸ κάθε μεγάλη ἐπιτυχία, καὶ μία σχέση μὲ τὴν ἐκπληκτική, τὴν ἀγαπημένη τράπεζα!

Βέργος Κωνσταντῖνος

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply