Μὲ 187 ὀργανώσεις του ἐπιτίθεται ὁ Σόρος στὶς ΗΠΑ

Ὁ περιβόητος δισεκατομμυριοῦχος George Soros ἀπειλεῖ νὰ ῥίξῃ τὸν Πρόεδρο Trump, ἐνῶ εἶχε ὑποσχεθῆ σὲ ἕνα κοινὸ στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβός, ὅτι ἡ Νέα Παγκόσμια Τάξις θὰ κάνη ὅλες τὶς ἀπαραίτητες ἐνέργειες γιὰ νὰ ἐξαλείψῃ ἐντελῶς κάθε δημοκρατικὸ σχέδιο. Ἡ Ἀμερικὴ εὑρίσκεται κάτω ἀπὸ ἐπίθεση 187 ὀργανώσεων, ποὺ χρηματοδοτῶνται ἀπὸ τὸν Σόρος! America … Continue reading Μὲ 187 ὀργανώσεις του ἐπιτίθεται ὁ Σόρος στὶς ΗΠΑ