Θέλει ὁ κάφρος νὰ κρυφθῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὸν ἀφήνει… (β)

Λέγαμε λοιπὸν πὼς δὲν ὑπῆρξε ἐπανάστασις στὸν κόσμο μας ποὺ νὰ μὴν ἐλέγχετο ἢ νὰ μὴν ἐλέγχεται, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς της ἔως τὸ τέλος της, ἀπὸ τὰ δίκτυα τῶν τοκογλύφων. Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!! Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!! Γιὰ νὰ λέμε καὶ τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά … Continue reading Θέλει ὁ κάφρος νὰ κρυφθῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὸν ἀφήνει… (β)