Θέλει κι ὁ τραμποῦκος νὰ τὸ παίξῃ ἐκπαιδευτικὸς…

Ὁ διευθυντὴς τοῦ σχολείου στὴν Πρώτη Σερρῶν ἔγινε ἕξαλος καὶ ἔσπασε τὴν τζαμαρία ποὺ ἦταν ἀπὸ πίσω τὰ παιδιά, ὄχι τόσο γιὰ τὴν κατάληψη ὅπως εἶπαν, ἀλλὰ ἐπειδὴ ….κρατοῦσαν σημαῖες!!!!!!!

Τὰ σχόλια δικά σας.

 

Καὶ ἡ συνέχεια ἀκόμη πιὸ ἐνδιαφέρουσα, ἔρχεται ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῶν γονέων καὶ κηδεμόνων, ποὺ εἶπε πὼς ἦταν …κακὴ ἡ στιγμή!!!

Ὄχι κὲ πρόεδρε γονέων Πρώτης Σεῤῥῶν.
Δὲν ἦταν κακιὰ στιγμή!
Ἕνας ἐκπαιδευτικὸς πρέπει νὰ συγκρατεῖται καὶ ὄχι νὰ πετᾷ γλάστρες ἐπάνω σὲ τζαμαρία ποὺ ἀπὸ πίσω εὑρίσκονται παιδιά!!! Μόνο ἕνα φανατικὸ κομματόσκυλο, μὲ φρένας μὴ σώας, φέρεται ἔτσι μὲ κίνδυνο νὰ τραυματίσῃ τὰ παιδιά, ποὺ εὑρίσκοντο πίσω ἀπὸ τὴν τζαμαρία.

Μὴ τὸν ξεπλένῃς λοιπόν…

Καὶ ὅσο γιὰ τὴν τζαμαρία…
Ἐὰν τὴν πληρώσῃ ὁ σύλλογος θὰ εἴσθε τὸ λιγότερο ἠλίθιοι.
Τὴν τζαμαρία πρέπει νὰ τὴν πληρώσῃ αὐτὸς ποὺ τὴν ἔσπασε, στὴν «κακιὰ στιγμή»!!!

Ἐὰν πετσόκοβε μὲ τὰ τζάμια τὸ παιδί σου, κακιὰ στιγμὴ θά ἔλεγες πάλι;

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

 

 

(Visited 506 times, 1 visits today)
One thought on “Θέλει κι ὁ τραμποῦκος νὰ τὸ παίξῃ ἐκπαιδευτικὸς…

Leave a Reply