Ῥοιαὶ καὶ ὄχναι

Ῥοιαὶ καὶ ὄχναι1Ῥοιαὶ καὶ ὄχναι.
Ῥόδια καὶ ἀπίδια, τὰ δένδρα στὰ ὁποία μάταια ἅπλωνε τὸ χέρι του ὁ Τάνταλος.

λ 588-590
δένδρεα δ᾿ ὑψιπέτηλα κατὰ κρῆθεν χέε καρπόν,
ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι
συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεθόωσαι.

Ῥοιαὶ καὶ ὄχναι2

Νὰ παρατηρηθῇ πὼς εὐφωνικὰ ὁ Ὅμηρος χρησιμοποιεῖ περισσότερα φωνήεντα ἀπὸ σύμφωνα (43 – 28) γιὰ νὰ ἀποδόσῃ τὸ εὔχυμο καὶ εὔσαρκο τῶν φρούτων.

Χριστοδούλου Τίτος

(Visited 126 times, 1 visits today)
Leave a Reply