Φάκα μᾶς στήνουν;

Γιὰ παρατηρεῖστε προσεκτικὰ αὐτὸν τὸν χάρτη: Πρόκεται γιὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες (μὲ κόκκινο) ποὺ δὲν ὑπογράφουν τὸ σύμφωνον τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν μετανάστευσιν. Τί παρατηρεῖτε παρακαλῶ; Κατ’ ἀρχὰς βλέπουμε αὐτό: Ἐφ’ ὅσον δῆλα δὴ Τουρκία (καὶ Αἴγυπτος καὶ ὅλες οἱ χῶρες τῆς Βορείου Ἀφρικῆς) βολεύονται μὲ τὸ σύμφωνον τοῦ Ο.Η.Ε. καὶ τὸ ὑπογράφουν, σαφῶς καὶ … Continue reading Φάκα μᾶς στήνουν;