Γιά νά σωθοῦν οἱ τράπεζες γίνονται ὅλα;

Πεῖτε μου ἐσεῖς σὲ ποιὰν ἄλλην χώρα, πολιτικοὶ καὶ τραπεζῖτες, δέν θά εἶχαν πάη στήν φυλακή, ὅταν μέσα σὲ πέντε χρόνια τὰ πενῆντα (50) δισεκατομμύρια, ἀπὸ χρήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ ἐδόθησαν γιὰ τὴν σωτηρία τῶν τραπεζῶν, ἀλλά σήμερα ἔχουν ἀξία μόλις 6,3 δισεκατομμυρίων;

Πεῖτε μου σὲ ποιὰν χώρα, πού, ὑποτίθεται, ἀνήκει στήν πεπολιτισμένη Δύση καί εἶναι μέλος ἑνός ὀργανισμοῦ, πού, ἐπίσης ὑποτίθεται, λέγεται Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις, δέν θά εἶχαν πάη στήν φυλακή, ὅσοι ἐξ αὐτῶν, Ἕλληνες καὶ  Εὐρωπαῖοι, ὑπέγραψαν σέ αὐτό τό ἔγκλημα;

Λελιᾶτσος Πᾶνος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 127 times, 1 visits today)
Leave a Reply