Ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει

Τὸ μήνυμα αὐτῆς τῆς χρονιᾶς ἦταν ἕνα καὶ παραμένει διαχρονικό:

Ἡ Ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει!!! 

Εἰς ἔτη πολλά!!!

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 133 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει

Leave a Reply