Φέρνουν ὅμως κάτι πολυτιμότατον…

O Σόιμπλε εἶπε ὅτι αὐτὸ ποὺ φέρνουν εἶναι κάτι πολυτιμότερο ἀπὸ τὸν χρυσό…

Χαμηλὸ iq, ἀναλφάβητοι, ἀνίκανοι γιὰ ὁποιανδήποτε ἐργασία, ποτισμένοι ἀπὸ τὸ θρησκευτικὸ μῖσος κατὰ τοῦ λευκοῦ Εὐρωπαίου…

Τί φέρνουν ἄραγε;
Γιατί ἡ ἀριστερά πολιτική ἐλίτ τούς καλωσορίζει στήν Εὐρώπη; 

Δρακᾶτος Ὄθων

Οἱ τρεῖς Μαγκρεμπίνοι ἀπὸ τὸ Μαρακὲς ποὺ ἔπραξαν τὸ ἀποτρόπαιο ἔγκλημα στὶς δύο κοπέλλες.
Ἐκεῖ ποὺ ὑπεγράφη τὸ σύμφωνό της ἐλευθέρας μεταναστεύσεως καὶ ἀπὸ τὸν δικό μας πρωθυπουργό…

Ἀλήθεια τί θά ἐμποδίση πλέον κι ἄλλους σὰν κι αὐτοὺς νὰ ἔλθουν στήν χώρα μας;

Σουραβλᾶ Εὐστρατία

 

(Visited 393 times, 1 visits today)
Leave a Reply