Γλωσσικὲς ἀπομειώσεις

Ἀπὸ τοῦ Κοραῆ μέχρι σήμερον δὲν ἔπαυσεν ἡ ἐκφραστικὴ δύναμις τῆς γραπτῆς γλώσσης νὰ ὀλιγοστεύῃ κατ’ ἀκριβῆ ἀναλογίαν τοῦ ποσοῦ τῆς ἀντικαταστάσεως τῶν ζώντων διὰ νεκρῶν στοιχείων.

Διὰ τούτων δύναται τὶς νὰ ἐκφρασθῇ ὡς καὶ διὰ ξυλίνων κνημῶν, νὰ βαδίσῃη, ὄχι ὅμως καὶ νὰ τρέξηῃ, νὰ χορεύσῃ ἢ νὰ πηδήσῃ.

Ἐμμανουὴλ Ροΐδης, Τὰ Εἴδωλα, Πρόλογος. 1893.

Πανορμίτης Σπανὸς

 Ὁ Ἐμμανουὴλ ὁ Ῥοΐδης ἀπεβίωσε  σὰν σήμερα, (στὶς 7 Ἰανουαρίου τοῦ 1904), στὴν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν.

(Visited 105 times, 1 visits today)
Leave a Reply