Θρασιμιῶν πραγματικοὶ ῥόλοι

Τὸν Μάιο τοῦ 2014, ἐν ὄψει τῶν εὐρωεκλογῶν ἐπεσκέφθη τὴν πόλη ὁ Θεοδωράκης.

Μίλησε μεσημέρι σὲ ἐναλλακτικό, δῆθεν στῦλ, στὸ πάρκο τῆς παραλίας,….
Ἤμουν μεταξὺ δὲ τῶν ἀκροατῶν.

Ἀργότερα τὸ ἀπόγευμα καὶ συνομιλῶντας μὲ τὸν θεῖο μου, μὲ ἐρώτησε ποὺ ἤμουν, γιατί μοῦ τηλεφωνοῦσε καὶ δὲν ἀπαντοῦσα.

Ὅταν τοῦ ἀπήντησα μου εἶπε ἐπὶ λέξει….

«Δέν ντρέπεσαι ἄνθρωπος μορφωμένος νά πᾷς νά παρακολουθήσῃς αὐτό τό ἀμόρφωτο θρασίμι καί, ἐν πάσῃ περιπτώσει, πόσο πρέπει νά μεγαλώσῃς ἀκόμη γιά νά καταλάβῃς, ὅτι αὐτά τά σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικὰ καὶ ἀλλὰ δῆθεν φρονήματα κρύβουν ἕναν ἀμετανόητο μαρξιστή, πού ντρέπεται νά δηλώσῃ κομμουνιστής;»

Πέντε χρόνια μετὰ καταθέτω τὴν ἄποψή του, μαζὺ μὲ τὴν προτροπή μου ὅτι τὰ μέσα μαζικῆς παραπλανήσεως εἶναι ἱκανὰ νὰ σὲ πείθουν γιὰ τὰ πιὸ ἀπίθανα πράγματα.

Αὐτὸ τὸ θρασίμι τώρα παίζει τὸν ῥόλο του.

Μαλαμούλης Δημήτριος

Συμπληρωματικὴ παρατήρησις προερχομένη ἀπὸ τὸν φίλο Γ.Τ. 

Ἤμουν στὴν συγκέντρωση τῆς Δραπετσῶντος, τὸ 2014, γιὰ τὴν παρουσίαση τῶν ὑποψηφίων εὐρωβουλευτῶν τοῦ «Τὸ Ποτάμι» γιὰ τὶς εὐρωεκλογές. Ἦταν ἡ πρώτη ἐπίσημος καὶ ἀπὸ ἐκεῖ προέρχεται ἡ φωτογραφία:

Πῆγα γιὰ νὰ κόψω κίνηση καὶ νὰ βγάλω φωτογραφίες. Μέτρησα τοὺς παρόντες. Ἦσαν λιγότεροι ἀπὸ 200. 

Μετὰ ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες ἔγινε ξανὰ συγκέντρωση, στὴ πλατεία Ἀλεξάνδρας στὸν Πειραιὰ αὐτὴ τὴν φορά. Ξανὰ πῆγα, ξανὰ μέτρησα. Αυτή τὴν φορὰ ἦσαν κοντὰ στοὺς 160, οἱ πιὸ πολλὲς φάτσες ἴδιες μὲ αὐτοὺς τῆς συγκεντρώσεως τῆς Δραπετσώνος.

Ἀπὸ τὴν μία μεριὰ λοιπὸν εἶχα τὴν ἀληθινὴ εἰκόνα τῶν συγκεντρώσεων τοῦ Ποταμιοῦ, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη εἶχα τὴν προβολή του ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, καὶ σκεφτόμουν: τί διάολο γίνεται ἐδῶ; Τόση προβολὴ γιά τόσους λίγους σέ βασικὲς συγκεντρώσεις;

Τὴν ἀπάντησή μου τὴν ἔδωσε τὸ ἀποτέλεσμα. 6,60% παρακαλῶ.

Εἶναι τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Εἶναι τὰ κυκλώματα.

(Visited 221 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Θρασιμιῶν πραγματικοὶ ῥόλοι

  1. πες αλήθεια τώρα πιστεύεις ότι αυτός πήρε 6,6 % αν πήρε το 0,66 % θαύμα θα ήταν.ότι θέλουν δίνουν στην δημοσιότητα και εμείς τα πρόβατα το πιστεύουμε.

  2. Βεβαίως! Καὶ τώρα μὲ τοὺς ὑπολογιστὲς ἄντε νὰ βγάλης ἄκρη. Παλιά, λέγανε στὸ ραδιόφωνο (οἱ τῆς γενιᾶς τοῦ 1960 θὰ τὸ θυμοῦνται): 145ον τμῆμα Γυναικῶν (π.χ.): Ἔλαβον… Ὁπότε καθόντουσαν οἱ Γονεῖς μας καὶ γράφανε σὲ πρόχειρο χαρτὶ τοὺς ἀριθμούς, μετὰ βγάζανε τὴ σούμα, ἡ σούμα κατὰ κανόνα δὲν συμφωνοῦσε μὲ τὰ “Τελικὰ Ἀποτελέσματα” τοῦ ραδιοφώνου, ἀρχίζανε λίγο πιὸ μετὰ οἱ καταγγελίες γιὰ “βία καὶ νοθεία”, στὸ πιὸ μετὰ οἱ διαδηλώσεις στὴν Ὁμόνοια (πιὸ εὕκολες αὐτές, ἡ διαδήλωση στὸ Σύνταγμα ἤτανε πολὺ σοβαρὴ ὑπόθεση) κ.ο.κ. Τοῦ Θεοῦ πράματα, δηλαδή!
    Σἠμερα σοῦ λένε τί ἔβγαλε τὸ κομπιοῦτερ καὶ ἄντε σὺ νὰ καταλάβης τί γίνεται. Δὲν ξέρω κατὰ πόσον θυμᾶστε, σὲ ἐκλογὲς στὶς ἀρχὲς τοῦ αἰώνα ποὺ διανύουμε ἔβγαινε ἡ “Νέα Δημοκρατία”. Ὁπότε κατεβαίνει, στὰ φόρα-παρτίδα, ὁ Πρέσβυς τῶν Η.Π.Α. στὴν Ἀθηναϊκὴ Λέσχη καὶ ἀλλάζουν τὰ ἀποτελέσματα (ποὺ ἤδη ἐκφωνοῦνταν) στὸ πὶ καὶ φί. Καὶ τότε ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος, ἐὰν θυμᾶμαι καλά, προβλεπτικὸς στὰ τέτοια, εἶχε τοποθετήσει ὑπηρεσιακὸ ὑπουργὸ ἐπὶ τῶν κομπιοῦτερ τὸν Βασίλειο Σκουρῆ, καθηγητὴ κάποιου Δικαίου στὸ πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πολὺ εὔπορο (οἰκονομικῶς) καὶ φυσικὰ ἀριστερό.
    Κυττάξτε, παλληκάρια μου καὶ ἰδίως σὐ, Φιλονόη: Ἡ (ἀθηναϊκὴ) δημοκρατία ὑπῆρξε ἡ θανάσιμη πληγὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας (Παναγιώτης Κανελλόπουλος). Καὶ γενικῶς πάντοτε μὰ πάντοτε ἡ δημοκρατία καταλήγει ΟΧΙ σὲ αὐταρχισμὸ ἀλλὰ σὲ ὁλοκληρωτισμὸ (αὐτὸ δικό μου).

Leave a Reply