Γιατὶ θὰ πάω στὸ συλλαλητήριο

~ Ἀνακοίνωσις ~

Γιὰ σήμερα, Κυριακὴ 20 Ἰανουαρίου 2018, δηλώνω πὼς θὰ εἶμαι ἐκεῖ, στὸ Συλλαλητήριο.

Δὲν πάω ὅμως στὸ Συλλαλητήριο γιατί κάποιοι τὸ λένε ἢ γιατί τρεῖς τέσσερεις ἐπιτροπὲς τῆς Μακεδονίας τὸ ζητοῦν.

Πηγαίνω στὸ Συλλαλητήριο γιατὶ κάποιοι ἐπολέμησαν γιὰ τὴν Μακεδονία κι ὄχι μόνον.
Οἱ ἥρωες μας Παῦλος Μελὰς τὸ 1904…
Ὁ Ἐμμανουὴλ Παπὰς καὶ ὁ Ζαφειράκης Θεοδοσίου  στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἀλλὰ καὶ τόσους ἄλλους…
Γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ πολέμησαν κι ἔπεσαν γιὰ τὴν Μακεδονία μας,
Τοὺς χρωστᾶμε!!!
Ποταμοὶ αἵματος ἔτρεξαν γιὰ νὰ μᾶς Ἐλευθερώσουν καὶ τώρα τὴν δίνουνε μὲ ἕνα «ΝΑΙ σὲ ὅλα καὶ μὲ μία ὑπογραφὴ στὸ τέλος»…
Πόσο ἁπλό…. Πόσο μᾶς πονᾶ!!!

Πάω στὸ Συλλαλητήριο γιὰ τὴν Μακεδονία, γιὰ τὸ Αἰγαῖο, γιὰ τὴν Θράκη, γιὰ τὸ Καστελόριζο, γιὰ τὰ Δωδεκάνησα, γιὰ τὰ Ἰόνια Νησιά, γιὰ τὴν Ἤπειρο!!
Γιὰ ἐμέναν δὲν ὑπάρχει λέξη «Βόρειος»!
Γιὰ τὴν Πελοπόννησο, γιὰ τὴν Θεσσαλία, γιὰ τὴν Κρήτη, γιὰ τὴν Κύπρο καὶ ὅλα τὰ ἄλλα μέρη, δὲν ὑπάρχει βόρειος καὶ νότιος. Ὅλα αὐτὰ ἔχουν ἕνα ὄνομα: Ἑλλάς!!!

Τὸ ὄνομα δὲν πρέπει νὰ παραδοθῇ!!!
Ὅπως ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, μὲ τὸ πρῶτο μνημόνιο, πολέμησα γιὰ ἐμᾶς, γιατί τὸ ζητοῦσε ἡ ψυχή μου, μὴ περιμένοντας κάποιον
ἀρχηγό ἄλλον γιὰ νὰ πάρω ἐντολές, ἔτσι θὰ πολεμήσω καὶ γιὰ τὴν Μακεδονία μας.
Διότι ἀρχηγοὶ εἴμαστε ἐμεῖς ὡς ΛΑΟΣ!
Πρέπει νὰ ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μας.
Ἀκόμη κι ἐὰν πέφτουμε πρέπει νὰ ξανασηκωνόμαστε μέχρι νὰ κερδίσουμε τὴν μάχη ὑπέρ μας!

Μόνο ποὺ θέλω ἀπὸ ἐσᾶς, νὰ τὸ βάλετε καλὰ τὸ μυαλό σας.
Μὴν ἐλπίζετε σὲ κάποιον ἐκεῖ μέσα ἀπὸ τὴν Βουλή.
Ἀκόμη καὶ κάποιος βουλευτὴς νὰ ἔλθῃ μαζύ μας, ἀνεξαρτήτως κόμματος, διῶξτε τον!!! Μόνο κακό μας κάνει!
Οὐδεὶς βουλευτὴς ἐσεβάσθη τὸ Σύνταγμά μας, ὅπως ἔπρεπε, ὑπηρετώντας τὰ καθήκοντά του πρὸς τὸν Λαό, ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια.
Καὶ αὐτὴ ἡ διαπίστωσις ἴσχυει γιὰ ὅλους. Πρώην καὶ νῦν!

Ἐσεῖς κι ἐμεῖς ἂς κάνουμε ὅπως ἁρμόζει ἡ ψυχή σας γιὰ τὴν Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπᾶμε καὶ πονᾶμε κι ἀκόμη περισσότερο γιὰ τὴν Μακεδονία μας!
Διότι εἶναι ἡ ψυχή μας ἡ Μακεδονία.
Ἔως καὶ σήμερα, ἀκόμη, τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο, βασιλέα τότε τῶν Ἑλλήνων, τὸν φοβοῦνται ἀπὸ τὸ τάφο του!

Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλλάς!!!

 

Σταματόπουλος Δημήτρης

(Visited 138 times, 1 visits today)
Leave a Reply