Γραφειοκρατικῆς βλακείας τὸ …ἀνάγνωσμα!!!

Ἀθάνατη Ἑλλάς!!!

Ἔστειλαν κλήση στὸν Ἀντετοκοῦνμπο γιὰ ἐφορευτικὴ ἐπιτροπὴ στὶς ἐκλογές.

Ὁ Γιάννης, ποὺ εἶναι γραμμένος στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους ὡς «Γιάννης» καὶ ὄχι «Ἰωάννης», μαζὺ μὲ τὸ νιγηριανὸ ὄνομά του, ψηφίζει στὸ συγκεκριμένο ἐκλογικὸ τμῆμα, στὸ 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου. Τὸν προειδοποιεῖ μάλιστα πὼς ἡ τέλεσις τῶν καθηκόντων του εἶναι ὑποχρεωτικὴ καὶ τυχούσα ἀμέλεια ἢ ἀπείθεια τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση τριῶν μηνῶν ἕως δύο ἐτῶν.
Ὡστόσο, σύμφωνα μὲ νεώτερες πληροφορίες ἀντικατεστάθη, ἀφοῦ εἶναι κάτοικος ἐξωτερικοῦ.

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 166 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γραφειοκρατικῆς βλακείας τὸ …ἀνάγνωσμα!!!

  1. Ἐντάξει. Αὐτοὶ τὸν βάλανε τὸν Ἀντε… ἔτσι. Ὅλοι οἱ ἄλλοι οἱ ἀπίθανοι, ποὺ κατεβαίνουνε κατὰ ἑκατοντάδες στὸ ἀεροδρόμιο, γιὰ νὰ τὸν “ὑποδεχτοῦν”, δὲν ἔχουνε καμία εὐθύνη;

    • Ἔχω ἀπαντήση πολλάκις. Ὄχι, δὲν ἔχουμε εὐθύνη, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὸ λές. Ἡ εὐθύνη μας εἶναι ἄλλου ἐπιπέδου κι ἄλλου εἴδους καί, τελικῶς, ὅσο κι ἐὰν μᾶς ξεβολεύῃ, περιορίζεται σὲ ἐλαχίστους.

Leave a Reply to Φιλονόη Cancel reply