Λαὸς ὁμοιάζων στοὺς …«ἡγέτες» του!!!

Ὅταν δὲν φθάνουν χίλιες λέξεις γιὰ νὰ περιγράψουν τὴν εἰκόνα.

Ἐξ ἀριστερῶν θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ ἀπαθανατίζῃ βαρυποινίτη ποὺ γεμάτος θυμηδία καὶ μένος, ἀπορεῖ γιὰ τὸ πῶς ξανακάθισε στὸ ἑδώλιο. Μᾶλλον ἀπὸ καρφωτή.
Οἱ καρποὶ τῶν χεριῶν, στὴν ἰδανικὴ θέση γιὰ χειροπέδες.

Ἐκ δεξιῶν ἀπαθανατίζεται ὁ τέλειος ἄχρηστος καὶ κουτοπόνηρος, ποὺ ἀπορεῖ γιὰ τὸ πῶς εὑρέθη στὸ ἑδώλιο, ἀφοῦ κάρφωσε αὐτὸν ποὺ τοῦ εἶπαν ὑποσχόμενοι τὴν ἀτιμωρησία του.
Μωρὸς καὶ βλὰξ διὰ παντός.

Ἀμφότεροι κυβέρνησαν καὶ βούλιαξαν τὴν χώρα.

Κάτι δὲν πάει καλὰ μὲ αὐτὸν τὸν λαό, ποὺ τοὺς μοιάζει ἀπελπιστικά.
Οἱ γείτονες τῆς διπλανῆς πόρτας.

Γ.Λ.

(Visited 262 times, 1 visits today)
Leave a Reply