Θὰ σὲ πῶ Δῶρο!!!

Θὰ σὲ πῶ Δῶρο!!!

Σὲ εἶπαν…: τρελλό… ἀνισόῤῤοπο… ἀκραῖο… ἐξτρεμιστή… ἐπιπόλαιο…

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Μία καλὴ ἔρευνα εἶναι πάντα εὐπρόσδεκτος στὴν σελίδα μας. Μία ἐπίπονος κι ἐμπεριστατωμένη ἔρευνα, μὲ ὅλο τὸ ἀναγκαῖον ἀποδεικτικὸ ὑλικό, εἶναι στολίδι γιὰ τὴν σελίδα μας. Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα …κερνᾶ ἱστορία!!!

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις ΜΟΝΟΝ μὲ ἐνεργὸ σύνδεσμο καὶ δίχως παρεμβάσεις στὸν τονισμό!!!

Τὰ κείμενα εἶναι πολυτονισμένα. Ἐὰν κάποιος δὲν βολεύεται, δὲν πειράζει, καλὸν δρόμο νὰ ἔχῃ… Ὁποιαδήποτε παρέμβασις σὲ κείμενον δηλώνει ἀσέβεια πρὸς τὸν γράφοντα καὶ δική του καφρίλα. Ἐὰν δὲν τοῦ ἀρέσουν αὐτὰ ποὺ γράφουμε, δὲν μᾶς ἐνοχλεῖ. Ὑπάρχουν πολλὲς πορτοκαλιὲς σὲ πολλὰ χωράφια. Ἀπὸ τὸ δικό μας τρεφόμαστε ἐμεῖς!!! Τὰ κείμενά μου δὲν τὰ γράφω … Συνέχεια

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε πῶς παίζονται οἱ …διπλοπενιές; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε πῶς παίζονται οἱ …διπλοπενιές; (ἀναδημοσίευσις)

Ἐν τάξει… Σήμερα τὸ παράκανα… Μὰ δὲν εἶναι τόσο ὁ στόχος μου νὰ προτείνω τὴν Ἀλίκη ἤ τὴν Τζένη ἤ τὸν Μίμη, ὄσο τὸ νὰ ἀποφύγουμε τὶς εἰδήσεις… Τὸ γράφω καθημερινῶς πλέον… Οἱ εἰδήσεις μεγαλώνουν τὴν κοινωνικὴ κατάθλιψιν… Γιὰ νὰ τὶς ἀποφύγουμε ὀφείλουμε νὰ τὶς …ἀποφύγουμε… Εἶναι τόσο ἁπλό. Τὸ πῶς, ἐμεῖς θὰ τὸ ἀποφασίσουμε. … Συνέχεια

Μέσα στὸ «στόμα τοῦ λύκου»

Μέσα στὸ «στόμα τοῦ λύκου»

Ποίου λύκου δηλαδή; Πεκινουά… Καθὼς πήγαινα στὸ «Ἀλεξάνδρειο» ἀπὸ τὸ κέντρο, ἐπέρασα δίπλα ἀπό, τοὐλάχιστον δέκα (10) λεωφορεία μὲ ΜΑΤ. Λέω, στὸν ἑαυτόν μου, «θὰ ἔχη κόσμο τὸ «παλέ»…». Φθάνω ἐκεῖ στὶς 19:20, ἐνᾦ ἡ ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ ξεκινοῦσε σὲ δέκα (10) λεπτά.  Ἀπ΄ ἔξω περίπου διακόσια (200) ἄτομα τῆς ἀστυνομίας μὲ πολιτικά.  Λέω, πάλι, … Συνέχεια

Ζωντάνευσαν τὰ ΚΝΑΤ γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸν ΣΥΡΙΖΑ!!!

Ζωντάνευσαν τὰ ΚΝΑΤ γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸν ΣΥΡΙΖΑ!!!

Κόκκινα περιβραχιόνια στὴν Θεσσαλονίκη ἐχθές, 14 Δεκεμβρίου 2018!!! Ὁ Στάλιν καὶ ἡ Σ.Ν.Ο.Φ. (Славјаномакедонски Народно Ослободителен Фронт, СНОФ = Σλαυομακεδονικὸ Λαϊκὸ Ἀπελευθερωτικὸ Μέτωπο), μὲ τὰ ΚΝΑΤ ζεῖ!!!

Δολοφόνοι περιττοὶ καί, ἐνίοτε, «αὐτόχειρες»

Δολοφόνοι περιττοὶ καί, ἐνίοτε, «αὐτόχειρες»

Ἀκόμη ἕνας …περιττὸς δολοφόνος νεκρός. Ὅπως τόσοι καὶ τόσοι ἄλλοι στὴν σύγχρονο ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος…

Μιλτιάδης, ὁ σωτὴρ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρώπης

Μιλτιάδης, ὁ σωτὴρ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρώπης

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!! Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…

Διατὶ καὶ τὰ «Κίτρινα Γιλέκα» τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη ἀποδομοῦν

Διατὶ καὶ τὰ «Κίτρινα Γιλέκα» τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη ἀποδομοῦν

Ἐξακολουθοῦν κάποιοι ἀνόητοι, νὰ κάνουν δημοσιονομικοὺς λογαριασμοὺς γιὰ τὰ 42 σημεῖα τῶν γιλεκάδων. Πολλοὶ τὸ προχωροῦν ἐτι περαιτέρῳ καὶ γράφουν ἐμβριθεῖς ἀναλύσεις γιὰ τὴν Κίνα καὶ τὸ χαμηλὸ κόστος ἐργασίας. Αὐτὰ ὅλα βέβαια ἦσαν λᾶστ ῆηαρ ἡ μᾶλλον λᾶστ γουηκέντ.