Διαφθορὰ …βρεταννικῶν προδιαγραφῶν!!!

Μία ματιὰ στὸν κόσμο.

Στὴν Μεγάλη Βρετανία μπορεῖς νὰ ἱδρύσῃς ἑταιρεία μὲ ψεύτικο ὄνομα ἰδιοκτήτου, εὔκολα γρήγορα καὶ μὲ κόστος μόνον 12 λίρες. Ἀπὸ τὰ 3,5 ἑκατομμύρια ἑταιρειῶν ὑπολογίζεται ὅτι οἱ 350.000 ἀνήκουν σὲ εἰκονικοὺς ἢ ἀνυπάρκτους μετόχους (οἱ 4.000 σὲ νήπια κάτω τῶν δύο ἐτῶν).

Συνέχεια

Ἰδιαιτέρα περίπτωσις ὑπουργοῦ

Μοναδκὴ περίπτωσις ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν στὸν κόσμο.

Πρώτα βάζει τὴν …ὑπογραφή του.
Ὅπου τοῦ ζητήσουν.

Συνέχεια

Δηλητηριασμένο (καί τό) μητρικό ἔνστικτο;

Αὐτὸ  ποὺ ἤξερα, ἀπὸ μικρὸ παιδί, ἦταν πὼς τὸ μητρικὸ ἔνστικτον εἶναι τόσο ἰσχυρό, ποὺ μπορεῖ ἀκόμη καὶ  …βουνὰ νὰ κινήσῃ. Ἡ δὲ ἀγάπη τῆς μάννας, λέει, γιὰ τὰ παιδιά της, εἶναι τόσο ἀνίκητος, ποὺ δὲν ὑπάρχει δύναμις στὸν πλανήτη νὰ τὰ βάλῃ μαζύ της.
Αὐτὰ μάθαινα πὼς ἴσχυαν ὡς παιδί…
Τώρα ὅμως; Ἰσχύουν ἀκόμη; Συνέχεια

Ξῦλο …νόμιμο καὶ παράνομο!!!

Τὸ θυμάστε;
Πρὶν ἀπὸ λίγον καιρὸ ἦταν… Συνέχεια

Φυσικὰ καὶ τὴν …ἤπιαμε!!!

Αὐτὸ μὲ τὶς «ἑλληνικές» μπῦρες, τὶς ὁποῖες σπεύδουν ἅπαντες, μὲ «ἐθνικὴ ὑπερηφανεία» νὰ καταναλώσουν, καιρὸς εἶναι νὰ τεθῇ ὑπὸ νέα πρίσματα, πιὸ ἐλληνικά. Κι ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς ἡ παραπληροφόρησις, ἡ προπαγάνδα καί, κυρίως, τὸ χρῆμα εἶναι ἄφθονο, καλὸ εἶναι, ἐπὶ τέλους, νὰ γίνουμε λίγο-λίγο συνειδητοὶ καταναλωτές. Διότι δὲν ἀρκεῖ μόνον τὸ ὄνομα κάποιου νὰ εἶναι (πλαστογραφημένα) ἑλληνικό. Πρέπει καὶ νὰ εἶναι ἑλληνικό.

Μπῦρες καὶ πάλι λοιπὸν σήμερα. Ἑλληνικὲς μπῦρες κι ὄχι …«ἑλληνόφωνες»!!!

Συνέχεια

Βία ἀπὸ βία ἔχουν …διαφορά!!!

Ἀναλόγως τοῦ ποιὸς τὴν ἀσκεῖ.
Ἐάν, γιὰ παράδειγμα, τὴν ἀσκῇ τὸ Ἰσραὴλ στοὺς Παλαιστινίους (ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν καὶ αὐτοὶ εἶναι θύματα προπαγάνδας καὶ προκαταλήψεων, καθώς, βεβαίως-βεβαίως, σαφῶν καὶ πολὺ συγκεκριμένων συμφερόντων…)….

Συνέχεια