Ἀντι-εἰδήσεις 7 Φεβρουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Καλημέρα μὲ ...ἀλλαγές!!!Ἀν τὲ νὰ γελάσουμε λίγο καὶ σήμερα…

 • Ὁ Πολύδωρας ἔφτιαξε κόμμα…
  Καί πῶς τό ὀνόμασε παρακαλῶ;
  «Ἔνωσις γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ τὸν Λαό»!!!
  Καλῶς τὸν νεοσωτήρα μας λοιπόν… Μόνον αὐτὸς ἀπουσίαζε ἀπὸ τὴν λίστα τῶν «σωτήρων».
  Συζητᾶμε φυσικὰ γιὰ τὸ ἴδιο πρόσωπο ποὺ ἀνερυθρίαστα ψήφιζε ὅ,τι τοῦ ζητοῦσαν, ἐδῶ καὶ μῆνες… Συνέχεια
Ἀντι-εἰδήσεις 3 Φεβρουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Καλημέρα μὲ ...ἀλλαγές!!!Τὰ σοβαρὰ ζητήματα τῆς ἡμέρας μας, κατὰ τὴν κρίσιν μου, εἶναι τὰ ἐξῇς:

 • Οἱ σεισμοὶ τῆς Κεφαλλονιᾶς, ποὺ δὲν θέλουν νὰ παύσουν…
  Ἐὰν θυμηθοῦμε λίγους μῆνες πρίν, τὴν Κρήτη, θὰ διαπιστώσουμε πὼς «ὅλως συμπτωματικῶς» μόλις ξεκίνησαν οἱ διαρευνητικὲς γεωτρήσεις γιὰ τοὺς ὑδρογονάνθρακες, ξεκίνησαν καὶ οἱ σεισμοί.
  Λέτε ἐδῶ νά συνέβῃ κάτι διαφορετικό; Συνέχεια
Καλημέρα μὲ …ἀλλαγές!!!

Καλημέρα μὲ ...ἀλλαγές!!!Σήμερα εἶναι ἡ τελευταία ἡμέρα τῶν ἀντι-εἰδήσεων
Ἦταν μία προσπάθεια ποὺ στόχευε στὸ νὰ «καυτηριάζονται» τὰ τῶν εἰδήσεων, ἀπὸ ἄλλην ὅμως ὀπτική…
Κάτι δῆλα δὴ ποὺ ἤδη κάνουμε, μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν σελίδα, ἐδῶ καὶ χρόνια… Συνέχεια

Ἀντι-εἰδήσεις 2α Φεβρουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Καλημέρα μὲ ...ἀλλαγές!!!Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ἀν τὶ νὰ ἀσχοληθοῦν μόνον μὲ τοὺς πεσόντες τῶν Ἰμίων, ἔκαναν προεκλογικὴ ἐκστρατεία.
  Τὰ κουδουνισμένα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς φυσικά…
  Ὄχι, δὲν πῆγα… Καὶ δὲν πῆγα διότι καπελώνεται πλέον ἀπὸ τὴν Χρυσῆ Αὐγή. Δὲν θέλω καπελώματα…
  Μὰ ἐὰν παρέμεναν στὰ τῆς ἐνασχολήσεως μόνον μὲ τὴν μνήμη τῶν νεκρῶν, ὅλα θὰ ἦσαν θαυμάσια…
  Ὅμως ἔπιασαν νὰ συναγωνίζονται τοὺς συναδέλφους τους βο(υ)λευτὲς σὲ καφρίλα.
  Ἔι, ψίτ… πιντιά…
  Οἱ νεκροὶ τῶν Ἰμίων δὲν εἶναι δικοί σας… Συνέχεια
Ἀντι-εἰδήσεις 1η Φεβρουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Ἀντι-εἰδήσεις 1η Φεβρουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

Καλὸν μῆνα νὰ ἔχουμε Ἕλληνες…
Ὑγεία καὶ δύναμιν…
Θὰ τὰ χρειαστοῦμε!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Ἀντωνάκιον θυμήθηκε τοὺς πεσόντες τῶν Ἰμίων.
  Αὐτὰ πάλι πολὺ μὲ …ξαφνιάζουν!!!
  Ἀκόμη καὶ …πατριωτισμὸ ἀνεκάλυψε μέσα του τὸ Ἀντωνάκιον, πρὸ κειμένου νὰ ἐκτοπίσῃ τὰ τῶν χρυσαυγιτῶν..
  Κατὰ τὸ «αὐτὴ καὶ μουστάκι θὰ σὲ βαλῃ νὰ …ἀφήσῃς»…
  (Τὸ «αὐτὴ» ἀφορᾷ στὴν ἐξουσία… Μία φορὰ νὰ τὴν γευθῇς μετὰ κολλᾶς!!! Ἐὰν μάλλιστα εἶσαι κι Ἀντωνάκιον, ἀδυνατεῖς νὰ ξεκολλήσῃς!!!) Συνέχεια
Ἀντι-εἰδήσεις 31 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

 

Στὴν Ἰταλία εἶναι ἀλλὰ ἄς τὰ περιμένουμε κι ἐμεῖς... Ἐδῶ γύρω μαζεύονται...

Στὴν Ἰταλία εἶναι ἀλλὰ ἄς τὰ περιμένουμε κι ἐμεῖς…
Ἐδῶ γύρω μαζεύονται…

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Ἀλεξέι μᾶς πούλησε πρὶν νὰ μᾶς …ἀγοράσῃ!!!
  Αὐτὰ τὰ συμπεράσματα εὐκόλως πλέον γίνονται κατανοητά, ἀκόμη κι ἀπὸ πυροβολημένους μὲ τὸ ἐν λόγῳ ἀπόκομμα.
  Ὄχι διότι τὰ γράφω ἐγώ…
  Ἡ ἐπιτροπὴ ἐλέγχου τὸν «ἄδειασε» ἀνακοινώνοντας πὼς δὲν ζήτησε κάτι ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων.
  Ἀλλὰ ἐμεῖς ξέρουμε καλλίτερα….
  Θὰ τὸν κάνουμε πρωθυπουργὸ γιὰ νὰ ἀποδείξουμε πὼς ναί, μᾶς ἀξίζει τὸ ἀποτελείωμα!!! Συνέχεια