Χρυσαυγίτικος …ἀποδιοπομπαῖος τράγος;

Οἱ Χρυσαυγίτες ποὺ κάνουν τὸ ἕνα, οἱ Χρυσαυγίτες ποὺ κάνουν τὸ ἄλλο, οἱ Χρυσαυγίτες ποὺ κάνουν τὸ παρ’ ἄλλο.

Δὲν ὑπάρχει πιὸ ἁπλοϊκὴ ἐξήγησις γιὰ τὴν ἑρμηνεία ὅσων γίνονται καὶ δὲν μᾶς ἀρέσουν στὸν δημόσιο χῶρο. Καὶ ὄσο πιὸ ἁπλοϊκὴ εἶναι μία ἑρμηνεία, τόσο πιὸ ἐπικίνδυνη. Συνέχεια

Διαφεύγουσες καὶ …χρησιμότατες πληροφορίες περὶ σκανδάλων

Ἵδρυμα Levy: Ἀμερικανο-Ἐβραικὸ ἰνστιτοῦτο ποὺ προωθοῦσε τὸ διπλὸ νόμισμα στὴν Ἑλλάδα. Πρόεδρος ἦταν ὁ Ἑλληνοαμερικανὸς οἰκονομολόγος Δημήτρης Παπαδημητρίου. Συμμετοχὴ στὶς δραστηριότητες τοῦ Ἱδρύματος εἶχε καὶ ἡ σύζυγός του, Ῥάνια Ἀντωνοπούλου. Ὁ Τσίπρας πρώτα προσέλαβε τὴν σύζυγο ὡς ὑπουργὸ Ἐργασίας καὶ λίγους μῆνες ἀργότερα τὸν σύζυγο ὡς ὑπουργὸ Οἰκονομίας καὶ Ἀναπτύξεως! Συνέχεια

Ὑποψήφιοι …πρωθυπουργοί, ἀριστοτεχνικὰ προπαγανδισμένοι!!!

Εἶναι μερικὰ στοιχεία προπαγάνδας, ποὺ δὲν γίνεται νὰ περάσουν ἀπαρατήρητα.
Παρατηρώντας τα δέ, εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ …«προβλεύσουμε» τὸ μέλλον μὲ ἀκρίβεια (ὄχι  ἀπαραιτήτως χρονική!), πρὸ κειμένου νὰ προφυλακτοῦμε ἀπὸ τὰ νέα μας δεινά. Ἕνα τέτοιο στοιχεῖον εἶναι καὶ ἡ (ἂς ποῦμε) πρόβλεψις τοῦ τέλος κάποιων ἡγετῶν…

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

…πού, ἐκ τῶν, ἔως τώρα, ἀποτελεσμάτων, ἐπιβεβαιώνονται ἀπολύτως. Τί σημασία ἔχει πιά πού μετά θάνατον ὁ Μιλόσεβιτς ἀθῳώθη; Ὑπάρχει σήμερα ἡ Γιουγκοσλαυΐα; Ἤ μήπως ἔχει σημασία τό ἐάν ὁ Σαντάμ ἤ ὁ Καντάφι ἀδίκως (πάντα ἀναφορικῶς μὲ τοὺς λαούς τους) ἔπεσαν θύματα τῆς προπαγάνδας τοῦ «the Economist» τῶν Rothschild;

Μήπως θά μᾶς ῥωτήσουν;

Ἔτσι λοιπόν, παρακολουθώντας τὴν παγκόσμιο (ἂς ποῦμε) πολιτικὴ σκηνή, ὅπου οἱ μαριονέτες ἀλλάζουν βάσει τῶν κατὰ περίπτωσιν παρανοϊκοτήτων, μποροῦμε εὔκολα νὰ καταλήξουμε σὲ κάποια ἀρκετὰ ἀσφαλῆ συμπεράσματα, ἀναφορικῶς μὲ τὸ τὶ μέλλει γενέσθαι στὴν διεθνῆ σκηνή.

Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπο ὅμως μποροῦμε νὰ κρίνουμε τὸ ἐὰν μᾶς ἑτοιμάζουν καὶ γιὰ ἐδῶ νέους …«ἐθνοσωτῆρες».
Βέβαια οὐδέποτε τὸ «the Economist» τῶν …«λατρεμένων» μας τοκογλύφων θὰ ἔκανε τὸν κόπο νὰ ἀφιερώσῃ ἕνα ἐξώφυλλο στὰ ἐγχώρια σαπρόφυτά «μας». Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐγχώρια Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως δὲν ὑπολείπονται σὲ ἀντίστοιχες προπαγάνδες. Πρὸς τοῦτον καὶ προβάλλουν αὐτὰ ποὺ οἱ κεντρικοὶ τοκογλῦφοι ὑποδεικνύουν.
Κι ἔτσι, ὅταν ἔχουμε, γιὰ παράδειγμα, προετοιμασία τῆς κοινῆς γνώμης (ποιός ἦλθε;) γιὰ νὰ ὑποδεχθῇ ἕναν νέο «ἐθνοσωτῆρα», τότε κι αὐτὰ σπεύδουν νὰ τὸν ἀναδείξουν παντοιοτρόπως.

Ἕνας παλαιὸς θρῦλος λέει ὅτι στὴν Ἑλλάδα
οἱ πρωθυπουργοὶ βγαίνουν ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο.
Τὸ ἄκουσε καὶ ὁ Κούλης καὶ ἔτρεξε!

Δὲν τοῦ εἶπαν ὅμως ὅτι μετὰ τοὺς βάζουν ὅλους μαζὺ σὲ ἔναν κοινὸ τάφο, ἀπὸ ὅπου δὲν ὑπάρχει Ἀνάστασις…


Δὲν τὴν ἀξίζουν, ἄλλωστε.

Ἀρβανίτης Κωνσταντῖνος

Αὐτὸ ὅμως εἶναι τὸ πρῶτο στάδιον γιὰ τὴν περίπτωσιν ποὺ μᾶς προλάβουν οἱ ἐκλογές.
Τό ἐπόμενον ποιό νά εἶναι ἄρα γέ;
Εὐκολάκι… Ἀρκεῖ νὰ παρατηρήσουμε μὲ προσοχὴ τὰ «σημεία» κλειδιὰ τῆς προβολῆς τους, γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ ποιὸς θὰ παίξη ποιὸν ῥόλο (πάντα εἰς βάρος μας!!!).

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς ὁ κούλης εἶναι πολὺ …λίγος.
Χά… Γιατί; Οἱ προκάτοχοί του ἦσαν κάτι περισσότερο;

Φιλονόη

Λάθη φιλελέδων ποὺ …ἐνισχύουν τὸ πατριωτικὸ συναίσθημα

Στρατόκαυλοι vs ἀντιστρατόκαυλοι

Οἱ ἀντιμιλιταριστὲς φιλελέφτ, στὴν προσπάθεια νὰ ἀπαξιώσουν τὴν ἐθνικιστικὴ ἰδεολογία, καταφεύγουν σὲ μίαν φθηνὴ ψυχολογίστικη ἀντιστροφή. Ἰσχυρίζονται πὼς ὅσοι μιλοῦν πολὺ καὶ κομπάζουν γιὰ τὴν πολεμικὴ ἀρετή τους, εἶναι στὴν πραγματικότητα οἱ πιὸ δειλοὶ ποὺ θὰ λακίσουν πρῶτοι, ἐὰν σπάσῃ ὁ διάολος τὸ ποδάρι του καὶ γίνει κάποια ἐπιστράτευσις. Συνέχεια

Ὑπεύθυνα τά ἀντιβιοτικά γιά καρκίνους τοῦ ἐντέρου;

Τὰ ἀντιβιοτικὰ φαίνεται νὰ αὐξάνουν τὸν κίνδυνο τοῦ καρκίνου τοῦ ἐντέρου!

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Gut, η μακροχρόνια χρήση των αντιβιοτικών κατά την διάρκεια της ενήλικης ζωής αυξάνει την πιθανότητα αναπτύξεως προδρόμων βλαβών για καρκίνο του εντέρου. Η έρευνα, για άλλην μια φορά, υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο των βακτηρίων του εντέρου.

Νέα ερευνητικά στοιχεία για την σύνδεση μεταξύ των αντιβιοτικών, της μικροβιακής χλωρίδας του εντέρου, και τον κίνδυνο εμφανίσεως καρκίνου του εντέρου. Συνέχεια

Ὑπάνθρωποι στὴν Μυτιλήνη ἀπειλοῦν ἀνοικτὰ συμπολῖτες μας!!!

Χρῆμα, πολὺ χρῆμα στὴν Μυτιλήνη.
Ὄχι βέβαια γιὰ τοὺς πολλούς, παρὰ μόνον γιὰ τοὺς ὀλίγους, ποὺ ἐμπλέκονται μὲ κάθε λογῆς Μ.Κ.Ο., ἀλλὰ καὶ τὶς τροφοδοσίες τους, μέσα (καὶ πέρα) ἀπὸ χρηματοδοτήσεις, ποὺ ἀδειάζουν τὰ Δημόσια ταμεία. Κρατικοὶ λειτουργοί, πράκτορες ξένων πρεσβειῶν καὶ κυρίως, ἠλίθιοι!!! Πάρα, πάρα, μὰ πάρα πολλοὶ ἠλίθιοι, ποὺ εἶδαν …«ἰδεολογία» καὶ μπῆκαν. Τὸ ὅ,τι ὁ (κάθε λογῆς) πSoros τοὺς χρησιμοποιεῖ κατὰ τὰ συμφέροντά του, οὐδόλως περνᾶ ἀπὸ τὸ μυαλό τους. Σπεύδουν μαζικῶς…
(Ὅταν θὰ καταλάβουν, κι ἐάν, τὸ πῶς κατάφεραν μόνοι τους νὰ βάλουν τὰ χεράκια τους καὶ νὰ βγάλουν τὰ ματάκια τους, δὲν θὰ ἔχουν …ματάκια γιὰ νὰ κλάψουν!!! Θὰ τοὺς τὰ ἔχη ἁρπάξη ἡ συμμορία!!!)
Συνέχεια