Τοὺς δικτάτορες πολλοὶ ἐμίσησαν, ἀλλὰ τὴν δικτατορία οὐδείς!!!

51 χρόνια μετὰ τὴν ἀπριλιανὴ ἐπέμβαση, ἔρχονται στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος ἀδιάσειστα στοιχεῖα γιὰ τὰ κόμματα τοῦ δημοκρατικοῦ τόξου καὶ τὶς μεγάλες δημοκρατικὲς μορφὲς τῆς μεταπολιτεύσεως, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸν Γεώργιο Ῥάλλη, τὸν Παναγῆ Παπαληγούρα καὶ τὸν τεράστιο δημοκράτη Παναγιωτάκη Κανελλόπουλο. 
Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ποὺ παρακαλοῦσαν τὸν Ἄνακτα νὰ τοὺς δώσῃ δικαίωμα ἀναστολῆς ἄρθρων τοῦ πολιτεύματος. Συνέχεια

Ζητᾶ καὶ παραιτήσεις ἡ ΝΔ

Η Νέα Δημοκρατία, που δεν ζήτησε παραιτήσεις υπουργών για τον θάνατο της 4χρονης από την πρεζού εξαδέλφη του Πολάκη, για το φονικό της Αίγινας, για το σκάνδαλο με τα βλήμματα του Καμμένου, για την ρύπανση του Σαρωνικού μ’ ευθύνη της πασοκογκαβέγκλως και για την μυστική διπλωματία στα εθνικά θέματα, ζήτησε παραιτήσεις για το θέμα του νερού στην Θεσσαλονίκη.

Συνέχεια

Ὑπαρξιακὰ διλήμματα ἀριστερῶν (καὶ δεξιῶν) γιὰ τὴν Συρία

Ἡ Συρία εἶναι ὁ ἀπόλυτος ἐφιάλτης τοῦ Ἕλληνος ἀριστεροῦ γιατὶ δὲν ξέρει ποιὸν νὰ ὑποστηρίξῃ.
Παραδοσιακὰ ἐστήριζε τοὺς Κούρδους ὡς κοσμικιστὲς καὶ μαρξιστές… Ἔλα ὅμως ποὺ τώρα οἱ Κοῦρδοι εἶναι τὸ μακρὺ χέρι τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς νέας τάξεως ποὺ θέλουν νὰ ἐπιβάλουν οἱ Ἀμερικανοὶ στὴν εὑρυτέρα περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Συνέχεια

Θέλουμε νά σώσουμε τόν Σαρκοζύ;

Ἔχω μίαν φοβερὴ ἰδέα. Δὲν ξέρω ἐὰν πιάσῃ, ἀλλὰ τοὐλάχιστον ἀξίζει τὸν κόπο νὰ δοκιμασθῇ!

Θὰ δώσουμε στὸν Σαρκοζὺ ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα γιὰ σπουδαῖο λόγο δημοσίου συμφέροντος, ὅπως δίνουμε στοὺς ἀθλητὲς γιὰ παράδειγμα. Μετὰ αὐτὸς θὰ ἐπικαλεσθῆ τὴν κατὰ τὴν συνταγματικὴ τάξη ἐπελθοῦσα παραγραφὴ τῶν ἀδικημάτων, γιὰ τὰ ὁποῖα ἀδίκως (καὶ γιὰ καθαρὰ πολιτικοὺς λόγους, βεβαίως) κατηγορεῖται. Ἐὰν ποῦν κάτι οἱ ξενέρωτοι οἱ Γάλλοι θὰ πάρη δικηγόρο τὸν Εὐάγγελο καὶ θὰ κάνη ἀμέσως προσφυγὴ στὸ ΣτΕ. Συνέχεια

Φιλελεδισμὸς καταῤῥέων

Στὴν Δύση τὰ μόνα μεγάλα καὶ σοβαρὰ κόμματα, μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐπηροῆς στὸν κόσμο, στὸν φιλελεύθερο χῶρο μὲ ποσοστὰ 40%-50% εἶναι στὴν Ἀγγλία καί τις ΗΠΑ.
Ὅλως τυχαίως εἶναι ἐναντίον τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Συνέχεια

Γιὰ νὰ μὴν ἐλπίζουμε ἄδικα…

Ἐὰν ζητήσω ἑγὼ συνάντηση μὲ ἔναν ὑπουργό, γιὰ νὰ τοῦ ἐκθέσω τὰ προβλήματα τῆς ἐξωστρεφοῦς παραγωγῆς τῆς χώρας, δὲν πρόκειται νὰ τὴν πάρω. Εἴτε μὲ ΣΥΡΙΖΑῖο ὑπουργὸ εἴτε μὲ ΝΔκράτη. Ἔχουν σοβαρὲς δουλειὲς καὶ δὲν ἔχουν χρόνο. Τὸ ξέρω ἀπὸ τὴν μακρά μου πιὰ ἐμπειρία. Συνέχεια