Σάπιο ἔως τὸ μεδούλι (κι ἀκόμη παραμέσα…!!!)

Σαπίλα παντοῦ… Σαπίλα ποὺ διαρκῶς ἐξαπλώνεται… Σαπίλα ποὺ ἔφερε γάγγραινες καὶ αὐτὲς ἄλλες γάγγραινες ἀλλὰ ὅσο δὲν ἀποκόπτονται τὰ σαπισμένα «ὄργανα», τόσο αὐτὲς ἐπιφέρουν νέες μολύνσεις, νέες σαπίλες καὶ νέες γάγγραινες… Κάτι πεθαίνει ἀλλὰ ἀρνούμεθα νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε… Κάτι πεθαίνει κι ἐὰν δὲν ἀντιδράσουμε θὰ μᾶς παρασύρη στὸ τέλος του… Κάτι πεθαίνει καὶ ἡ μπόχα του μᾶς πνίγει, ἀλλὰ παραμένουμε ἀδρανεῖς, μουδιασμένοι καὶ ἄτολμοι… Συνέχεια





Γίνεται νά θέλουν οἱ δουλέμποροι νά παύσῃ ἡ δουλεμπορία;

Γνωρίζετε κάποιον φούρναρη πού νά εἶναι ἐνάντιος τῆς διακινήσεως ἀλεύρων;
Γνωρίζετε κάποιον δικηγόρο πού νά θέλῃ νά ἐξαφανισθῇ τό ἔγκλημα;
Γνωρίζετε κάποιον κρεοπώλη πού νά εἶναι ὑπέρ τῶν βέγκαν;
Γνωρίζετε κάποιον ἀσφαλιστή, πού νά εἶναι ὑπέρ ἑνός ἰδανικοῦ δημόσιου ἀσφαλιστικοῦ συστήματος;
Γνωρίζετε κάποιον ἔμπορο πού νά μήν ἐπιζητᾶ τό κέρδος;
Συνέχεια





Γιὰ νὰ σωθοῦμε πρέπει νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὴν πολιτικὴ «χολέρα»!!!

Οὐδέποτε ἔχω λάβη θέση γιὰ τὸ θέμα τῶν ἐκτρώσεων. Πρέπει ὅμως νὰ πάρω θέση γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀφίσσας.

Ἔχω δῆ χιλιάδες ἀφίσσες καὶ συνθήματα γιὰ ἑκατοντάδες θέματα. Εἶναι κι αὐτὸ μία ἐλευθερία (τί εἶναι ἐλευθερία εἶναι ἕνα πιὸ σύνθετο θέμα βεβαίως), ἀλλὰ ἡ διαταγὴ τῆς κυβερ;νησεως νὰ κατέβουν οἱ ἀφίσσες στὸ μέτρο γιὰ τὶς ἐκτρώσεις ἀπὸ ὀπαδοὺς τῆς «ζωῆς» εἶναι κατάπτυστος καὶ ἐπικίνδυνος. Συνέχεια





Ὥρα νά …μεταναστεύσουμε;

Ὄχι γιὰ κάποιον ἄλλον λόγο, ἀλλά, νά… Ὅσο νἆναι, πρέπει νὰ ἀφήσουμε χῶρο ἐλεύθερο στοὺς ἐποίκους νὰ ἐξαπλωθοῦν κατὰ πῶς σχεδιάζεται ἀπὸ τὰ «ἀνώτατα» σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου μας.

Συνέχεια





Θὰ ἢμασταν καλλίτεροι ἐὰν δὲν ἤμασταν …χέστες!!!

Ἔλεγαν κάποτε ὅτι οἱ ἔφιπποι ἀστυνομικοὶ τοῦ Καναδᾶ εἶχαν ἀγοράση μὲ τὸ ταμεῖο τους τὸ «Ἐλευθέριος Βενιζέλος».
Ἐθαύμαζα καὶ ἐπικροτοῦσα.

Πρὸ μερικῶν μηνῶν ἔμαθα ὅτι τὸ ταμεῖο τῶν Τούρκων ἀξιωματικῶν εἶχε ἀγοράση τὴν British Steel.
Ξανὰ ἐθαύμασα καὶ ξανά-ἐπικροτοῦσα.
Συνέχεια





Λίγο ἀργὰ γιὰ δάκρυα…

Βγῆκε ὁ τζήμερος πρὸ ἡμερῶν καὶ κατήγγειλε τοὺς «ἐκπαιδευτικοὺς» γιὰ τὰ μύρια ὅσα. Καί, σὲ κάποιο ἐπίπεδον, σαφῶς συμφωνοῦμε ὅλοι μας, λίγο ἔως πολύ, μαζύ του (πλὴν αὐτῶν ποὺ θίγονται, ἐμμέσως ἢ ἀμέσως, λόγῳ ἐπαγγελματικῆς/οἰκονομικῆς τους ἐξαρτήσεως, ἀπὸ τὸ ὑπάρχον κρατικοδίαιτον σύστημα). Συνέχεια