Ὑπάρχει κάποιος πραγματικά ἀποφασισμένος;

Ἐπειδὴ δέχομαι βροχὴ μηνυμάτων περὶ συλλαλητηρίων καὶ ὑπογραφῶν γιὰ τὴν μὴ κύρωση τῆς συμφωνίας καὶ τὴν πτώση τῆς κυβερνήσεως, δύο παστρικὲς κουβεντοῦλες.

Ἐὰν ὄντως θέλατε ὅλοι, μαζὺ μὲ τοὺς ὀψίμους Μακεδονομάχους, νὰ ῥίχνατε τὸν ἐθνομειοδότη, νὰ εἴχατε τὸ τσαγανὸ νὰ βγαίνατε στοὺς δρόμους καὶ νὰ καθόσασταν ἐκεῖ! Συνέχεια

Φαίνεται ξεκάθαρα τὸ ποιὸν τοῦ Καμμένου

 

 

Ὁ κύριος Καμμένος ἐγεννήθη σὲ μία ἰδιαιτέρως εὐκατάστατο οἰκογένεια.

Δὲν ξέρω τὶς σπουδές του καὶ εἰλικρινῶς μου εἶναι ἀδιάφορες, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ὑπουργούς, ἀφ΄ ἑνὸς μὲν τὴν κυρία Κουντουρᾶ, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὸν κύριο Κουὶκ γιὰ τέσσερα ἔτη καὶ μόλις πρὸ μερικῶν ἡμερῶν νὰ τοὺς «δίδῃ» εἶναι ἐνδεικτικό της ποιότητος τοῦ ἀνθρώπου. Συνέχεια

Χώρα …ὑπέρ-σεξουαλική!!!

Τελικά, αὐτὴ ἡ Χώρα εἶναι ἡ πιὸ σεξουαλικὴ ποὺ ὑπάρχει. Διαπιστώνεις ὅτι ὅλα ἔχουν νὰ κάνουν μὲ …ὄρχεις καὶ πρωκτοὺς (τὰ γράφω στὴν καθαρεύουσα γιατί ἔτσι εἶναι πιὸ εὔκολο γιὰ τὸν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο νὰ δεχθῇ τὶς λέξεις χωρὶς νὰ ὑποστῇ «σόκ»). Συνέχεια

Εἶναι κουτὸ στὴν ἇμμο νὰ κτίζῃς παλάτια…

…ὁ βορειᾶς θὰ τὰ κάνη συντρίμια, κομμάτια…

Τὸ τραγοῦδι βέβαια μιλᾶ γιὰ «κακό», ἀλλὰ ἐγὼ λίγο τὸ παραφράζω…
…γιὰ τοὺς δικούς μου λόγους…!!!
Συνέχεια

Χριστούγεννα. Τί ἀλήθεια ἑορτάζομεν;

Χριστούγεννα, πασίγνωστος, σχεδὸν καθολικῆς φύσεως ἑορτασμός,, ἐξασκούμενος παγκοσμίως, προκαλεῖ σχεδὸν εὐθυμία μὲ τὴν ἀπύθμενον ἀφέλειαν τῶν συμμετεχόντων. Πρὸ κειμένου νὰ ἀρχίσῃ κάποιος ἁπλᾶ καὶ μόνον νὰ σκεφθῇ τὸν παραλογισμόν ποῦ βιώνει τὴν περίοδον τῶν Χριστουγέννων, ἀμφισβητεῖται ἐὰν θὰ κατορθώσῃ νὰ ὁλοκληρώσῃ τὸν συλλογισμόν του, ἀφοῦ ὁ ὑποτιθέμενος ἑορτασμὸς οὐδόλως ἀνταποκρίνεται εἰς τοὺς κανόνας ποὺ ἐθέσπισαν τὰ Χριστούγεννα. Συνέχεια