Δὲν γίνεται μία προβοκατόρικη ἐνέργεια νὰ κατευνάσῃ τὴν σωρευμένη ὀργὴ

Τύποι μὲ μαῦρες κουκοῦλες, ἐχάραξαν μὲ μαχαίρι τὸ πρόσωπο μικροῦ Ἰρανοῦ. 

Δὲν εἶναι ἁπλᾶ ἄνανδρο. Εἶναι ἀπάνθρωπο καὶ μόνον κάποιο ἄλλο εἶδος,ἐκτὸς ζωϊκοῦ βασιλείου καὶ ἀνθρώπων, μπορεῖ νὰ κάνῃ τέτοια πράξη.
Συνέχεια

Ζοῦμε σὲ ἕναν νέο Μεσαίωνα ὅπου ἀπαγορεύεται οἱαδήποτε οὐδετερότης

Ζοῦμε ἕνα νεοφεουδαλισμὸ πλέον στὴν Δύση…
Τὸ πακέττο εἶναι ἕτοιμο καὶ συνολικό.
Δικαιωματισμός κλιματικὴ ἀλλαγή, πολιτικὴ ὀρθότης, πολυπολιτισμός, ἀπόῤῥιψις τῶν κοινωνικῶν δομῶν.
Συνέχεια

Εἶσαι μόνος σου μάγκα μου…

Μὲ δύο λόγια νὰ μὴν σᾶς κουράζω κι ὅλας….

Ἕνα κράτος «χωνὶ» ἐπέτρεψε τὴν ἀνεξέλεγκτο ῥοὴ μὴ ἐλεγχομένων ὀρδῶν, παίζοντας μὲ ἰδεοληψίες καὶ ξεράσματα.
Ἕνα κράτος «χωνὶ» ἐπέτρεψε στὴν κάθε Μ.Κ.Ο. νὰ γίνῃ χαλίφης στὴν θέση τοῦ χαλίφου… κράτος ἐν κράτει… «ἀλληλέγγυοι» αὐτοί… ῥατσιστὲς ἐμεῖς.

Συνέχεια

Χαιρετῶντας (καὶ τιμῶντας) ἐπισήμους;;;

Αὐτὴ ἡ τακτική, ποὺ στὶς παρελάσεις οἱ παραστάτες στρέφουν τὸ πρόσωπό τους πρὸς τοὺς ἐπισήμους, κατ’ ἐμέ, ὄχι μόνον δἒν ἔχει νόημα, ἀλλὰ προσβάλλει καί, τελικῶς, ἀκυρώνει (κυριολεκτικῶς!!!) ὅλον τὸ αἴτιο ὑπάρξεως τῶν παρελάσεων.

Συνέχεια

Βλέποντας πίσω ἀπὸ τὶς εἰκόνες τῶν ἑορτασμῶν μίας Ἐθνικῆς Ἐπετείου

Μία Ἐθνικὴ ἐπέτειος εἶναι ἕνας πολὺ σημαντικὸς δείκτης ἀναγνωρίσεως αὐτῶν ποὺ ἀκόμη, ἔστῳ καὶ ὑποσυνειδήτως/ἀσυνειδήτως, ἐνασχολῶνται καὶ ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν πορεία τοῦ Ἔθνους.

Συνέχεια

Δὲν εἶναι ὧρες σκορπίσματος…

Εἶναι ὧρες γιὰ περισυλλογή. Εἶναι ὧρες γιὰ …«ἐνδοσκοπήσεις». Εἶναι ὧρες (αὐτό)-καθάρσεως.
Κι ὄσο αὐτὲς οἱ διεργασίες μᾶς συμβαίνουν (διότι μᾶς συμβαίνουν!!!), τόσο περισσότερο οἱ εἰς βάρος μας πιέσεις αὐξάνονται. Δὲν εἶναι κορόιδα τὰ σαπρόφυτα. Γνωρίζουν θαυμάσια τὸ πότε ἀπειλεῖται ἡ ἐξουσία τους. Πρὸς τοῦτον καὶ τόσες λυσσώδεις πιέσεις καὶ τσιρίδες καὶ κραυγὲς εἰς βάρος μας. Γνωρίζουν αὐτοί, μὰ καιρὸς εἶναι νὰ γνωρίζουμε κι ἐμεῖς… Καὶ γνωρίζουμε…
(Ἴσως ὄχι ἀπαραιτήτως στὸ συνειδητό μας, ἀλλὰ ὑποσυνειδήτως καὶ ἐνστικτωδῶς ἢδη γνωρίζουμε μὰ καὶ ἢδη πράττουμε…!!!)

Συνέχεια