Δὲν χρειάζονται ἀνθρωποκεντρικὲς κοινωνίες

Γιατὶ οἱ ἀνθρωποκεντρικὲς κοινωνίες ἔχουν ἐλπίδες νὰ διασωθοῦν.
Διότι οἱ ἀνθρωποκεντρικὲς κοινωνίες ἔχουν μεγάλες πιθανότητες νὰ «παράξουν» πραγματικοὺς ἡγέτες καὶ ὄχι κουδουνίστρες.
Διότι οἱ ἀνθρωποκεντρικὲς κοινωνίες στοχεύουν στὴν Ἀριστεία καὶ τὰ σαπρόφυτα τὰ στέλνουν στὴν …διακομιδὴ σκουπιδιῶν.

Συνέχεια

Ὑπάρχει ἐλπίς νά σωθῇ ὁ κόσμος μας ἀπό τά παιδιά;

Ὄχι βέβαια!!! Διότι γιὰ  νὰ σωθῇ ὁ κόσμος μας ἀπαιτῶνται ἐλεύθεροι, στὸ πνεῦμα, Ἄνθρωποι.
Ποίου εἴδους ἐλευθερία ἀναγνωρίζετε ἐσεῖς στήν παρακάτω εἰκόνα;

Συνέχεια

Θά γίνουμε ὅλοι …«ἀκροδεξιοί»;

  • 19 ἐτῶν κορίτσι, μίαν ἑβδομάδα στὸ νοσοκομεῖο ἀπὸ φωτοβολίδα ποὺ ἔφαγε στὸ κεφάλι ἀπὸ ἀριστεροὺς στὸ Ἀγρίνιο.
  • 25 ‘τῶν παλληκάρι νεκρὸ στοῦ Φιλοπάππου ἀπὸ ἀλλοδαποὺς ληστὲς ποὺ τὸ παίζουν πρόσφυγες.
  • 4 ἄνθρωποι νεκροὶ κι ἕνα ἀγέννητο πουλάκι στὴν ΜΑΡΦΙΝ ἀπὸ τοὺς ἀριστεροὺς δολοφόνους.
  • Ἡ Μυρτῶ καταδικασμένη ἐφ’ ὅροῦ ζωῆς ἀπὸ τὴν βία τοῦ πακιστανοῦ.

Συνέχεια

Χρειάζεται μόνον νὰ σκεφθοῦμε

Εἰλικρινά, δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω γιατί θὰ πρέπει νὰ κατηγοροῦμε τοὺς ἄλλους γιὰ ὅ,τι συμβαίνει, λὲς κι ἐμεῖς εἴμαστε ἄμοιροι εὐθυνῶν.

Drag Queen μπαίνει σὲ κοσμηματοπωλεῖο κρατώντας μαχαίρι. Συνέχεια

Θά προστατευθῇ ἐπί τέλους ὁ (κάθε) κοσμηματοπώλης;

Μπορεῖ νά μᾶς πῇ τί θά κάνῃ ἡ πολιτεία ἀπὸ τοῦδε καί στό ἐξῆς, γιὰ νὰ προστατεύσῃ τήν ζωή καὶ τὴν περιουσία τοῦ κοσμηματοπώλου;;

Γιατί εἶναι τοὐλάάχιστο ἡλίου φαεινοτέρα ἡ στοχοποίησίς του ἀπὸ τὶς συμμορίες.
Συνέχεια

Γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους «Ζάκ» μούγκα

Εὐτυχῶς ποὺ δὲν ἔχω τόσους καρδιακοὺς φίλους ὅσους ὁ Ζάκ. Ἐκτὸς ἀπὸ ὁροθετικός, χρήστης βαρέων ναρκωτικῶν καὶ κλέφτης, ποὺ κυκλοφοροῦσε μέσα στὴν πρέζα καὶ τὴν βρῶμα στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, τί ἄλλο θά ἔπρεπε νά εἶναι γιά νά τοῦ πιάσῃ κάποιος τὸ χέρι καί νά τόν βοηθήσῃ. Τόσοι καλοὶ φίλοι;;;;; Συνέχεια