Μπορεῖς νά βοηθήσῃς;

Μπορεῖς νά βοηθήσῃς;Τὰ τελευταῖα χρόνια προσπαθοῦμε μέσα ἀπὸ τὸ διαδίκτυο νὰ ἐκφέρουμε ἕναν διαφορετικὸ λόγο, πρωτότυπο ἴσως, γιὰ κάποιους, μὰ πάντα ἔντιμο καὶ δίχως πρόθεσιν ἀποκρύψεως τῆς ἀληθείας.
Ἀρκετοὶ φίλοι πέρασαν μέσα ἀπὸ τὶς σελῖδες αὐτοῦ τοῦ ἱστολογίου, κι ἄλλοι, ἀκόμη περισσότεροι, ἀναμένονται.
Ἀνοικτὸς πάντα ὁ διάλογος καὶ ἰδίως ὅ,τι προάγῃ τὴν σκέψιν, τὴν γνώσιν καὶ τὴν καθαρὴ συνείδησιν. Συνέχεια

Εἶναι ἡ Πατρίδα μου!


Ἓνα ἀγαπημένο κείμενον, ἑνός ἀγαπημένου φίλου, τοῦ Δημητρίου Δεσποτάκη. Τά ἀνεκάλυψα τυχαίως μέσα σέ κάποια μηνύματα καί θέλησα νά τό μοιραστῶ μέ ὃλη τήν Ἑλλάδα!

Φιλονόη

Ἤθελα νὰ πῶ σὲ ὅλους ἐσᾶς ποῦ μὲ ἀκοῦτε,διαβάζετε,ἴσως καὶ γελᾶτε μαζὶ μου…

Συνέχεια