Λάθη φιλελέδων ποὺ …ἐνισχύουν τὸ πατριωτικὸ συναίσθημα

Στρατόκαυλοι vs ἀντιστρατόκαυλοι

Οἱ ἀντιμιλιταριστὲς φιλελέφτ, στὴν προσπάθεια νὰ ἀπαξιώσουν τὴν ἐθνικιστικὴ ἰδεολογία, καταφεύγουν σὲ μίαν φθηνὴ ψυχολογίστικη ἀντιστροφή. Ἰσχυρίζονται πὼς ὅσοι μιλοῦν πολὺ καὶ κομπάζουν γιὰ τὴν πολεμικὴ ἀρετή τους, εἶναι στὴν πραγματικότητα οἱ πιὸ δειλοὶ ποὺ θὰ λακίσουν πρῶτοι, ἐὰν σπάσῃ ὁ διάολος τὸ ποδάρι του καὶ γίνει κάποια ἐπιστράτευσις. Συνέχεια

Φιλο-ἀμερικανισμός ὅψιμος;

Οἱ Ἕλληνες ἔγιναν γιὰ τοὺς λάθος λόγους ἀντιαμερικανοὶ τὴν δεκαετία τοῦ ’70 καὶ γίνονται γιὰ τοὺς ἀντιστρόφως ἰδίους λάθος λόγους φιλοαμερικανοὶ σήμερα.

Ἡ ἰδέα καὶ μόνον, ὅτι ἔνα ὑπερήφανο παλαιὸ ἔθνος ἐναποθέτει τὶς ἐλπίδες ἐπιβιώσεώς του σὲ ἐξωγενεῖς παράγοντες μοῦ δημιουργεῖ ναυτία.13 Συνέχεια

Τὰ θετικὰ τοῦ ῥατσισμοῦ

Ἡ ῥάτσα εἶναι λέξις Ἰταλικὴ σημαίνει φυλή· μεταφορικὰ χρησιμοποιεῖται καὶ σημαίνει ἔξυπνος, τετραπέρατος (διαβόλου ῥάτσα)· καὶ ρατσισμὸς εἶναι θεωρία περὶ ἀνωτέρας φυλῆς (ῥάτσας).

Τὰ θετικὰ τοῦ ῥατσισμοῦ Συνέχεια

Χαρά, ὑπερηφάνεια κι ἀνδρεία γιὰ τὸ …«παράλογον»!!!

Ξέρω καλὰ πὼς ὁ θάνατος δὲν νικιέται.
Μὰ ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι ἡ νίκη, παρὰ ὁ ἀγῶνας γιὰ τὴν Νίκη. Συνέχεια

Τὰ δενδρόσπιτα…

Τὰ δενδρόσπιτα, λέει, φανερώνουν ἐνδόμυχα ἀντικοινωνικὸ χαρακτῆρα.

Τὰ δενδρόσπιτα... Συνέχεια

Χρόνια σου πολλά Ἄλ!

Χρόνια σου πολλά Ἄλ!17 Ἰανουαρίου 1899.
Χρόνια σου πολλά Ἄλ, ἐπὶ τοῖς γενεθλίοις σου.
Ἡ Ἑλλὰς θὰ σὲ λατρεύῃ πάντοτε, λατρευτὲ Σικελέ! Συνέχεια