Γιατί φθάσαμε ἔως ἐδῶ;

Γιατί φθάσαμε μέχρι ἐδῶ;;; Γιατί φταῖμε ἐμεῖς οἱ νεοέλληνες;
Διότι εἴμαστε διαβρωμένοι καὶ ἀπάτριδες…
Γιατί ὑπάρχει μία κυρίαρχος ἰδεολογία, ποὺ ὑπαγορεύει πὼς προοδευτικὸ εἶναι κάθε τί ἀνώμαλο, ἢ ὅ,τι εἶναι ἐναντίον τοῦ Ἔθνους, ἢ ὅ,τι εἶναι ἐναντίον τῆς ἐννοίας τῆς πατρίδος

Συνέχεια

Χρειάζεται ἄμεσος ἐπανεκκίνησις…!!!

Δὲν ἄφησαν κάτι στὴν τύχη γιὰ 44 ὁλόκληρα χρόνια.

Ἔτσι μία σπουδαία μουσικὴ πολιτισμικὴ ἐξέλιξις τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ὅπως ἦταν τὸ ἐλαφρολαϊκὸ τραγούδι, ποὺ ἤκμασε ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ΄60 καὶ παρήγαγε ἐξαιρετικοὺς μουσικούς, στιχουργοὺς καὶ ἑρμηνευτές, ἐκατηγορήθη ὡς μικροαστικό, χουντικό, στερούμενο βάθους ἐνῶ στὴν οὐσία ἐκπροσωποῦσε μία καινούργια κοινωνία, ποὺ ἔβγαινε δυναμικὰ στὸν παγκόσμιο στίβο, διεκδικώντας μία θέση στὶς ἀνεπτυγμένες κοινωνίες. Συνέχεια

Διότι μόνη ἀληθὴς ἀπειλὴ γιὰ τὸν Ἕλληνα ἦσαν πάντα οἱ …προσκυνημένοι!!!

Ὁ Ἑλληνισμὸς οὐδέποτε ἡττήθη, στὴν πραγματικότητα, ἀπὸ τοὺς ἐπιδόξους κατακτητές του, ὅσο ἀπὸ τοὺς ἀρνησιθρήσκους καὶ ἀρνησιπάτριδες, ποὺ ὄχι μόνον ὑπετάχθησαν παθητικῶς ἀλλὰ καὶ συνηργάσθησαν ἐνεργητικῶς μὲ τὸν ἐχθρό.  Συνέχεια

Μία χρονιὰ γεμάτη γλυκὲς οἰκογενειακὲς στιγμές…

Μία χρονιὰ γεμάτη γλυκὲς οἰκογενειακὲς στιγμές...Κάθε χρόνο, τέτοιες ἡμέρες -κυρίως τὴν τελευταία – ἀκοῦμε καὶ διαβάζουμε «νὰ φύγῃ, νὰ ἡσυχάζουμε… Ἄν τὲ νὰ ἔλθῃ ὁ ἄλλος νὰ δοῦμε ἄσπρη ἡμέρα… Τόσο χάλια χρονιὰ σὰν κι αὐτήν….»

Τελικά μήπως νά ἀλλάξουμε ἐμεῖς σκέψη καί στάση καί νά καταλάβουμε ἐπί τέλους ὅτι ἐμεῖς κάνουμε καί τίς χρονιές καί τίς συνθῆκες;
Συνέχεια

Μόνον μὲ ὁδηγὸ τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν Ἀρετή…

Μόνον μὲ ὁδηγὸ τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν Ἀρετή...Τελείωνει  ἕνας χρόνος Γολγοθᾶς…
Γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας, γιὰ τοὺς Ἕλληνες, γιὰ πάρα πολλοὺς Ἀνθρώπους ἀνᾲ τὸν κόσμο…

Γιὰ νὰ ξεκινήσουμε μὲ αἰσιοδοξία κάθε τὶ νέο, χρειάζεται ἡ ἀπεμπλοκή μας ἀπὸ τὶς παλαιὲς μιζέριες καὶ κακίες, ἡ ἀποσύνδεσίς μας ἀπὸ κάθε μικρότητα καὶ ἀναποδιά… Συνέχεια

Ἡ Ἀνδρεία καὶ ἡ Ἀρετή!!!

Ἡ Ἀνδρεία καὶ ἡ Ἀρετή!!!Ἡ Ἀνδρεία στὶς ἡμέρες μας σβήνει… Κι ἐμεῖς ἀγωνιοῦμε…
Μὰ ἡ Ἀνδρεία σβήνει διότι κρύβεται μέσα στὴν Ἀρετή, ὅπως καὶ ἡ Ἀρετὴ κρύβεται μέσα στὴν Ἀνδρεία.
Εἶναι δύο μέγιστα ὅπλα τῆς Ἀνθρωπότητος, ποὺ σίγασαν ἐμπρὸς στὴν Ὕβριν!!!
Σίγασαν ἀλλὰ δὲν χάθηκαν…
Ἐδῶ εἶναι ἀκόμη κι ἀναμένουν νὰ τὰ ἀνακαλύψουμε… Συνέχεια