Ὥρα νὰ ἀγαπήσουμε τὸν τόπο μας…

Αὐτὸν τὸν τόπο δὲν τὸν ἀγαπήσαμε.
Τὸν ἀφήσαμε νὰ μᾶς τὸν «στήσουν» οἱ ἄλλοι. Συνέχεια

Ῥαστώνη λέγεται τὸ πρόβλημά μας

Περὶ καταστολῆς τῶν πολιτῶν.

Ἄρθρον 275, παράγραφος 1, Κώδιξ Ποινικῆς Δικονομίας

Πέραν τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν, οἱοσδήποτε πολίτης μπορεῖ νὰ συνδράμῃ στὴν σύλληψη φυσικῶν αὐτουργῶν ἐκνόμων πράξεων.

Τηρῶντας τὶς κείμενες διατάξεις τοῦ Συντάγματος παράλληλα μὲ τὸ 279 Κώδικος Ποινικῆς Δικονομίας, γιὰ ἀρωγὴ τῶν πολιτῶν στὸ ἔργο τῆς ἀστυνομίας, ὥστε νὰ παραπέμπονται οἱ δράστες στὸν Εἰσαγγελέα μὲ τὴν αὐτόφωροη διαδικασία.

Συνέχεια

Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἕνα ἱστορικὸ λάθος…

Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἕνα ἱστορικὸ λάθος...«Η Ελλάδα είναι ένα ιστορικό λάθος» είχε πει κάποτε ο μακαρίτης ο Αξελός.

Βαριά κουβέντα. Κι όμως, αν αυτή η τρομακτική πρόταση διαβαστεί σωστά, δύναται να ερμηνεύσει όλες τις πτυχές του νεοελληνικού φαινομένου έτσι όπως προέκυψε μετά την Ανεξαρτησία. Συνέχεια

Καταλαβαίνω τὴν ἀσοφία μου…

Διάβασα κάποιο βιβλίο καὶ πίστεψα πὼς εἶμαι σοφός. Διαβάζω τώρα πιὸ πολλά· κι ὅσο διαβάζω τόσο πιὸ πολὺ καταλαβαίνω τὴν ἀσοφία μου. Ἂν τὸ εἶπε ἄλλος δὲν πειράζει νὰ τὸ ξαναπῶ κι ἐγώ. Ἐγὼ δὲν κυνηγῶ τὴν λεγομένη πρωτοτυπία.  Συνέχεια

Χρήσιμοι ἠλίθιοι οἱ σχεδιαστὲς τῶν μεγαλυτέρων ἐγκλημάτων κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος

Τὰ χειρότερα ἐγκλήματα σὲ βάρος τῆς ἀνθρωπότητος δὲν τὰ σχεδίασαν δαιμονικὰ τέρατα.

Συνέχεια

Ὥρα μας γιὰ τὸ «Ὅλα ἢ Τίποτα»!!!

Καθημερινῶς, ὁπουδήποτε, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, ἀνακαλύπτουμε νέες μειοδοσίες, νέες ἀπάτες καὶ νέα ἐγκλήματα εἰς βάρος μας. Ἁπὸ ἁπλὲς οἰκονομικὲς ἀπάτες, πλαστογραφίες καὶ ἀτιμίες, ἔως μεγαλύτερα ἐγκλήματα, ὅπως αὐτὰ τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων, τῶν συνοριακῶν μας γραμμῶν καὶ τῶν, πίσω ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος, μεγίστων ἐθνικῶν μειοδοσιῶν. Συνέχεια