Γενεὰ τῶν εὐθυνῶν

Ὅπως τὸ βλέπω τώρα, κυττάζοντας πίσω στὸ παρελθόν, δώσαμε μίαν μάχη. Κι ὁ ἐχθρός, ἦταν ἀνέκαθεν μέσα μας. Ἡ γενεὰ τῆς δεκαετίας 1965 – 1975, ἦταν μία γενεὰ ποὺ μεγάλωσε μόνη της. Ἄλλοι ἀπὸ ἐπιλογή, γιατί δὲν ἤθελαν κάποιον νὰ τοὺς βοηθήσῃ, ἀλλὰ κι ἄλλοι ἀπὸ ἀνάγκη, γιατί δὲν εἶχαν κάποιον νὰ σταθῇ στὸ πλάι τους. Συνέχεια

Χριστιανικὴ Εὐρώπη καὶ βαθὺ Ἰσλὰμ

Ὁ σιωνισμὸς εἶναι αἵρεσις τοῦ ἰουδαϊσμοῦ, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι ὁ ἐθνοφυλετισμὸς γιὰ τὸν χριστιανισμό. 

Τὰ αἴτια τῆς παρακμῆς τοῦ χριστιανισμοῦ στὴν Εὐρώπη εὑρίσκονται ἀκριβῶς στὴν ἀνάπτυξη τῆς δημοκρατίας καὶ τοῦ ἐθνικισμοῦ, πρώτα μὲ τὸν προτεσταντισμὸ καί, κυρίως, μὲ τὴν γαλλικὴ ἐπανάσταση.  Συνέχεια

Δηλητηριασμένο (καί τό) μητρικό ἔνστικτο;

Αὐτὸ  ποὺ ἤξερα, ἀπὸ μικρὸ παιδί, ἦταν πὼς τὸ μητρικὸ ἔνστικτον εἶναι τόσο ἰσχυρό, ποὺ μπορεῖ ἀκόμη καὶ  …βουνὰ νὰ κινήσῃ. Ἡ δὲ ἀγάπη τῆς μάννας, λέει, γιὰ τὰ παιδιά της, εἶναι τόσο ἀνίκητος, ποὺ δὲν ὑπάρχει δύναμις στὸν πλανήτη νὰ τὰ βάλῃ μαζύ της.
Αὐτὰ μάθαινα πὼς ἴσχυαν ὡς παιδί…
Τώρα ὅμως; Ἰσχύουν ἀκόμη; Συνέχεια

Φιμώνοντας τὸν ἀντίλογο, μειώνουμε τὶς Ἐλευθερίες μας

Ἡ ἐπίθεσις στὸν Μπουτάρη, ἀνεξαρτήτως τοῦ πῶς νοιώθει ὁ κάθε ἕνας γιὰ αὐτὰ ποὺ πρεσβεύει, εἶναι κίνδυνος γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου.
Δὲν μπορεῖ ἐλεύθερος ἄνθρωπος νὰ ἐπικροτῇ τέτοιες συμπεριφορές. Συνέχεια

Δικαιοῦνται οἱ Ζάχοι τοῦ κόσμου μας τὰ παράσημά τους…

Κι ἀκόμη περισσότερο δικαιοῦνται νὰ τὰ ἐπιδεικνύουν μὲ ὑπερηφάνεια.
Διότι ὁ (κάθε) Ζάχος Χατζηφωτίου ἦταν πολεμιστής, σὲ ὅλα τὰ πεδία τῶν μαχῶν, ὅπου κατέθεσε τὸ δικό του μερίδιον γιὰ τοὺς ἀγῶνες τῆς Φυλῆς.
Συνέχεια

Διαλυμένες (κοινωνικές) ἐλαστικότητες

Φαντασθεῖτε ἔναν συρμὸ τραίνου, μὲ 10, 20, 30 βαγόνια. Ἑνώνονται μεταξύ τους μὲ συνδέσμους, πού, ἐὰν καὶ μακροσκοπικὰ δὲν φαίνεται, διαθέτουν ἕναν βαθμὸ ἐλαστικότητας.

Ὅταν ἡ μηχανὴ ξεκινᾷ οἱ σύνδεσμοι τοῦ κάθε βαγονιοῦ ἐκτείνονται ἕνας ἕνας ἀνεπαίσθητα, (θὰ τὸ λέγαμε καὶ ἀντίσταση στὴν προσπάθεια ποὺ κάνει ὁ πρῶτος νὰ τοὺς κινήσῃ) καὶ σταδιακὰ τοποθετῶνται στὴν κατάλληλο διάσταση ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν. Συνέχεια