Ὕπουλη μεθόδευσις πίσω ἀπό τούς κουκουλοφόρους τοῦ Μενιδίου;

Κι ἐκεῖ ποὺ ἐνασχολούμεθα μὲ τὸν (ἂς ποῦμε) καυγὰ κωνσταντοπούλου-γλέζου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ῥοζουλὶ χρώματα ποὺ μᾶς ἐστόλισαν τὰ ἐγχώρια πSoroσκουπίδια, ἕνα παιδάκι, ποὺ εὑρέθη …κατὰ λάθος στὸν …λάθος τόπο, τὴν …λάθος στιγμή, ἔσβησε σιωπηλά. Δὲν ἦταν βέβαια καὶ τόσο …σημαντικό, ὡς γεγονός, γιὰ νὰ ἐνασχοληθοῦν οἱ …κυβερνῶντες» καὶ τυπικῶς νὰ παρευρεθοῦν κάποιοι πολιτικοί μας «ἐκπρόσωποι» (γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου), νὰ συλλυπηθοῦν καὶ νὰ δείξουν (τυπικῶς) πὼς συμπαρίστανται στὰ προβλήματα τοῦ κόσμου καὶ πὼς πράγμαται συμπάσχουν καὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἐπιλυσίν τους, ἐφ΄ ὅσον σύσσωμη ἡ ἡγεσία τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν ἔλαβε ἐντολὴ νὰ τιμήσῃ τὶς …«ἑορτὲς ἀγάπης», γιὰ τὶς ὁποῖες τόσα δίκτυα, ΜΚΟ, ἱδρύματα, πολυεθνικές, κομματόσκυλα καὶ πρόθυμοι πραιτωριανοὶ ἔφτυσαν …αἷμα, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ὑποδείξουν, μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς τυμπανοκρουσίες, τὸ τὶ ἀκριβῶς σχεδιάζεται εἰς βάρος μας… Συνέχεια

Γιὰ ἕναν 16χρονο ποὺ χρειάζεται τὰ θετικά μας ἀντανακλαστικά!!!

 

Ένας νεαρός μαθητής από την Ηλεία χρειάζεται την βοήθεια όλων μας, για να περπατήσει και πάλι μετά από την αυτοκτονία του πατέρα του και μετά από δύο ακρωτηριασμούς στο δεξί του πόδι. Ας δείξουμε για ακόμη μια φορά γιατί η ελληνική κοινωνία διαφέρει και θα επιβιώσει από την κρίση. Συνέχεια

Ξεῤῥιζώνοντας τὸν βάρβαρο ἀπὸ μέσα μας…

Ἐχθὲς τὸ πρωΐ, κατὰ τὴν διάρκεια ἑνὸς περιπάτου μου (καὶ στὴν ἀγορά), ἔπεσα «μούρη μὲ μούρη» μὲ κάποιους φίλους ἀπὸ τὰ παλαιότατα χρόνια, τὰ παιδικά.
Χαρές, ἀγκαλιές, γέλια…
Τὰ νέα μας, ἐπὶ τροχάδην περισσότερο, καὶ γρήγορα περάσαμε στὰ τωρινὰ γεγονότα, ποὺ λίγο ἔως πολὺ ὅλους μᾶς ἀπασχολοῦν. Συνέχεια

Γιατὶ οἱ 360 ἡμέρες δὲν εἶναι …ἑορτινές!!!

Μὲ τόσες Μ.Κ.Ο. ποὺ προστατεύουν κάθε …«νεοέλληνα» ἀλλὰ καταδιώκουν τοὺς Ἕλληνες…
Μὲ τόσα δισεκατομμύρια, εἰδικὰ ἀπὸ τὸν Soros, πρὸς ὅλες αὐτὲς τὶς Μ.Κ.Ο., ἀλλὰ οὔτε ἕνα εὐρόπουλο γιὰ τοὺς ἔχοντες πραγματικὴ ἀνάγκη Ἕλληνες…
Μὲ τόσους ἀστέγους, νεο-«ὀρφανά» καὶ ὀρφανά, ὡς θύματα τῆς «κρίσεως» τῆς κομμουνιστικοποιήσεώς μας, ποὺ στόχο πραγματικὸ ἔχουν τὴν …ἀντικατάστασιν τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, μὲ νέο, πιὸ …συμβατὸ (καὶ ἀπολύτως ἐλεγχόμενον) εἶδος…
…καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὅταν δὲν εἶναι ἡμέρες ἑορτής, κάποιοι συνάνθρωποί μας ὑποφέρουν πολύ. Πάρα πολύ. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει τὸν περισσότερο καιρό. Συνέχεια

Νὰ ξαναδῶ τὴν χώρα μου ἐλεύθερη!!!

Νὰ ξαναδῶ τὴν χώρα μου ἐλεύθερη!!!

 δὲν μὲ νοιάζει ἡ κάθε πουστάρα φᾶμπρ κι οἱ π@ῦτσες του…
δὲν μὲ νοιάζει ποὺ τὴν Χώρα μου τὴν κατήντησαν ἀπέραντη ΜΚΟ…
δὲν μὲ νοιάζει τὶ θὰ κάνουν οἱ μετανάστες…
δὲν μὲ νοιάζει γιατὶ κλείνουν τοὺς δρόμους αὐτοὶ ποὺ φιλοξενο Συνέχεια

Τὸ χρῆμα γιὰ τὴν διαχείρισιν τῶν ἀποβλήτων εἶναι πολύ…

Τὸ χρῆμα γιὰ τὴν διαχείρισιν τῶν ἀποβλήτων εἶναι πολύ...Κρατεῖστε καλὰ στὸ μυαλό σας τὸ ἐξῆς:

Πίσω ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ κακοστημένο πανηγύρι, γιὰ τὸ ποιὸς θὰ πάρη λεφτὰ γιὰ τὴν διαχείριση τῶν στερεῶν ἀποβλήτων μας….
…ὑποβόσκει ἕνα βρωμερὸ παιχνίδι, νὰ ἐγκατασταθῇ στὴν Πελοπόννησο ἐργοστάσιο, ἤ ἐργοστάσια, καύσεως σκουπιδιῶν…!!! Συνέχεια