Μία ἀπελευθέρωσις ποὺ δὲν ὀφείλεται στὸ …φιλο-εὐρωπαϊκὸ μέτωπο!!!

Ὅλοι οἱ Ἕλληνες χαρήκαμε (ἀκόμη καὶ τὰ ΕΣΠΑτζήδικα λελέδια), γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν δύο Ἑλλήνων Στρατιωτικῶν.

Ἐπίσης,
Ὅλοι οἱ Ἕλληνες ξέρουμε τὸν λόγο καὶ ποιὸς ἦταν ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς ἀποφυλακίσεως.

Συνέχεια

Ὡς θέαμα λατρεύεται τό ΜΟΥΝΤΙΑΛ ἤ ὡς …ὑποκατάστατον;

Γιατί τὸ Μουντιάλ εἶναι πολύ πιὸ δημοφιλὲς ἀπὸ κάθε ἄλλην διεθνῆ διοργάνωση καὶ γιατί ἡ ἐμβέλειά του ξεπερνᾶ τὸν κύκλο τῶν ποδοσφαιροφίλων, ἀπασχολώντας καί κόσμο ποῦ δείχνει ἐλάχιστο ἐνδιαφέρον γιά τήν «μπάλα»;
Διότι ἀναπαριστᾶ συμβολικὰ μάχες ἐθνῶν. Συνέχεια

Ὥρα μας νὰ μάθουμε τὰ …μελλούμενα!!!

Ξανὰ λέω (κι ἂς χαρακτηρισθῶ ὅσο τρελλο-μ@λάκας θέλετε) πὼς τὸ τέλος-τέλος ὅλων αὐτῶν, ποὺ ἐξελίσσονται σήμερα, θὰ ἔχη ὡς ἐξῆς:
(μὴν μὲ ἐρωτησῃ κάποιος γιὰ τὸ πότε θὰ εἶναι αὐτὸ τὸ τέλος… Ὅλα εὑρίζονται διαρκῶς ἐν εξελίξεια καὶ παραμένουν, σὲ ἕναν βαθμό, ῥευστὰ χρονικῶς) Συνέχεια

Τώρα ξεκινᾶ ὁ Ἀγών!!!

Μόνον αὐτός!!!
Οὐδεὶς ἄλλος! Συνέχεια

Μηδέν.

‘Ως μὴ ΕΙΝΑΙ
Ἡ ἐννοιολογικὴ ἄρνησις τῆς ὑπάρξεως γενικῶς τοῦ ΕΙΝΑΙ (ἀπόλυτον μηδέν) ἤ μόνον Ἰδιότης τοῦ ΕΙναι (σχετικὸν μηδέν).
Ἡ ἐβραϊκὴ- χριστιανικὴ  κοσμολογία διδάσκει ὅτι ὁ θεὸς ἐδημιούργησεν ἐκ τοῦ μηδενὸς τὸν κόσμον.
Χώρα ποὺ σάπισε καὶ χρειάζεται …ὁλικὴ ἐπαναφορά!!!

Γιὰ κάθε ἔναν ποὺ δέρνει στὸν δρόμο πολιτικούς, ποὺ θεωρεῖ ὅτι βλάπτουν τὴν πατρίδα, ὑπάρχουν πενήντα φιλήσυχοι ποὺ ἔχουν ἤδη παραιτηθῆ, ἀποσυρθῆ καὶ ἰδιωτεύουν στὰ σπίτια τους, ἔχοντας χάση τὴν ἐμπιστοσύνη τους στὰ δημόσια πρόσωπα καὶ στοὺς θεσμούς.

Συνέχεια