Τώρα ξεκινᾶ ὁ Ἀγών!!!

Μόνον αὐτός!!!
Οὐδεὶς ἄλλος! Συνέχεια

Μηδέν.

‘Ως μὴ ΕΙΝΑΙ
Ἡ ἐννοιολογικὴ ἄρνησις τῆς ὑπάρξεως γενικῶς τοῦ ΕΙΝΑΙ (ἀπόλυτον μηδέν) ἤ μόνον Ἰδιότης τοῦ ΕΙναι (σχετικὸν μηδέν).
Ἡ ἐβραϊκὴ- χριστιανικὴ  κοσμολογία διδάσκει ὅτι ὁ θεὸς ἐδημιούργησεν ἐκ τοῦ μηδενὸς τὸν κόσμον.
Χώρα ποὺ σάπισε καὶ χρειάζεται …ὁλικὴ ἐπαναφορά!!!

Γιὰ κάθε ἔναν ποὺ δέρνει στὸν δρόμο πολιτικούς, ποὺ θεωρεῖ ὅτι βλάπτουν τὴν πατρίδα, ὑπάρχουν πενήντα φιλήσυχοι ποὺ ἔχουν ἤδη παραιτηθῆ, ἀποσυρθῆ καὶ ἰδιωτεύουν στὰ σπίτια τους, ἔχοντας χάση τὴν ἐμπιστοσύνη τους στὰ δημόσια πρόσωπα καὶ στοὺς θεσμούς.

Συνέχεια

Δὲν φαντάζονται τὰ λαμόγια τὸ τὶ τοὺς περιμένει…!!!

Δὲν φαντάζεσθε κἂν τὸ τὶ σᾶς περιμένει λαμόγια!!!

~*~*~*~*~*~*~

Κι ἀφοῦ ὁ Ἀλ6ς κατάλαβε ὅτι δὲν θὰ τὸν ὑποδεχθῆ κάποιος στὴν ΛεσβοΜυτιληνοΧίο, ἐσκέφθη νὰ πάρῃ μαζύ του 17 διμοιρίες ΜΑΤ(=500 ἄτομα) γιὰ νὰ φαίνεται ὅτι ἔχει μπούγιο ὁ λαοπρόβλητος ἡγέτης τῆς ἀριστερᾶς μίζας τῶν ΜΚΟ!!!
Καὶ τὸ εἶπε ὁ «ἄνθρωπος»: Συνέχεια

Διαφεύγουσες καὶ …χρησιμότατες πληροφορίες περὶ σκανδάλων

Ἵδρυμα Levy: Ἀμερικανο-Ἐβραικὸ ἰνστιτοῦτο ποὺ προωθοῦσε τὸ διπλὸ νόμισμα στὴν Ἑλλάδα. Πρόεδρος ἦταν ὁ Ἑλληνοαμερικανὸς οἰκονομολόγος Δημήτρης Παπαδημητρίου. Συμμετοχὴ στὶς δραστηριότητες τοῦ Ἱδρύματος εἶχε καὶ ἡ σύζυγός του, Ῥάνια Ἀντωνοπούλου. Ὁ Τσίπρας πρώτα προσέλαβε τὴν σύζυγο ὡς ὑπουργὸ Ἐργασίας καὶ λίγους μῆνες ἀργότερα τὸν σύζυγο ὡς ὑπουργὸ Οἰκονομίας καὶ Ἀναπτύξεως! Συνέχεια

Δυσμενεῖς ἤ …προγραμματισμένες μεταθέσεις;

Γιὰ νὰ βάλουμε τὰ πράγματα σὲ μίαν σειρὰ καὶ νὰ ξέρουμε τὶ λέμε! Ἡ μετάθεσις τοῦ διοικητοῦ τῆς 16ης Μηχανοκινήτου Μεραρχίας Πεζικοῦ καὶ τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς 3ης Ὀρεινῆς Ταξιαρχίας «Ῥίμινι», στις ὁποῖες ἀνήκουν οἱ δύο στρατιωτικοὶ μας ποὺ κρατῶνται στὶς Φυλακὲς Ἀδριανουπόλεως, δὲν ἀποτελοῦν δυσμενεῖς μεταθέσεις!
Συνέχεια