Θὰ μᾶς φορτώσουν τὸν (κάθε) βελόπουλο…

…διότι τὸ πολὺ πολὺ τῆς χρυσῆς αὐγῆς ἀφήγημα τελειώνει (ἐπὶ τέλους!!!).

Βλέπουμε λοιπὸν τὴν μανδάμα στάη νὰ πιέζῃ -ἔως καὶ νὰ προσβάλῃ, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς – τὸν βελό, αὐτὸς νὰ τὰ …«παίρνῃ στὴν κράνα», γιὰ τοὺς ὁποίους λόγους καὶ νὰ ἀποχωρῇ.

Συνέχεια

Καὶ ὁ …«μῆνας ἔχει ἐννιά…»!!!

Ῥάφτινγκ στὸν Βοϊδομάτη, σὲ «μυστικὴ» ἀποστολή, ἀπὸ Ἐπίλεκτο Ὁμάδα Εἰδικῶν Ἀποστολῶν.

Ἀποκλειστικὰ πλάνα ἀπὸ δορυφόρο. Συνέχεια

Δὲν χάνονται τὰ …ἠχηρὰ ὀνόματα!!!

Ἐπὶ τέλους νὰ ἀνεβῇ λίγο ἡ ποιότης, γιὰ νὰ δοῦμε λίγο θέαμα. Συνέχεια

Θὰ ἔχουμε καὶ κάτι νὰ διαβάζουμε στὴν ξαπλώστρα μας

Θὰ ἔχουμε καὶ κάτι νὰ διαβάζουμε στὴν ξαπλώστρα μας τώρα τὸ καλοκαιράκι…

Πέρασαν δέκα χρόνια μετὰ τὴν ἀπόδραση τοῦ Βασίλη Παλαιοκώστα μὲ ἑλικόπτερο ἀπὸ τὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ τὸ 2009. Μία ἀπόδρασις ποὺ τὴν εἶχε ἐπαναλάβη λίγα χρόνια πρίν, τὸ 2006, ὅταν εἶχε δραπετεύση μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἀπὸ τὶς «τρύπιες» φυλακὲς Κορυδαλλοῦ μαζὺ μὲ τὸν διαβόητο Ἀλβανὸ κακοποιό, Ἀλκὲτ Ῥιζάι, τὸν ὁποῖο ἐγνώρισε τὸ 2003, ὅποτε καὶ μετεφέρθη στὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ ἀπὸ τὶς φυλακὲς τῆς Κερκύρας, ὅπου οἱ φύλακες ἐνετόπισαν στὸ κελλὶ τοῦ ἕνα λεπτομερὲς σχέδιο ἀπόοδράσεως. Σήμερα, δέκα ὁλόκληρα χρόνια ἀργότερα, παραμένει «ἀσύλληπτος», παρὰ τὸ ὅ,τι ἔχει ἐπικηρυχθῆ μὲ 1.000.000€ ἀπὸ τὴν Interpol. Κι ἐπειδὴ σὲ αὐτὴν τὴ Χώρα, ὅταν ἔχῃς ΣΥΡΙΖΑ γιὰ κυβέρνηση, δὲν πρέπει νὰ σὲ ξεχνᾷ ὁ κόσμος, κυκλοφόρησε βιβλίο μὲ τίτλο: «Μία φυσιολογικὴ ζωή. Δράσεις καὶ ἀποδράσεις ἑνὸς ἐπικηρυγμένου».
Γελοῦν καὶ οἱ …γραφομηχανές!!!

Συνέχεια

Βλέπω «μπουμποῦκο» καὶ …κλαίω!!!

Ἀπὸ τὰ γέλια φυσικά.

Γιατί γελῶ; Μά, διότι, γιὰ κακή μου τύχη, μοῦ …«ἔτυχε» νὰ τὸν γνωρίζω, χρόνια τώρα καί, φυσικά, νὰ ἀντιλαμβάνομαι καλῶς πλέον πὼς αὐτὸ ποὺ θέλει τὸ ἐν λόγῳ ἄτομον νὰ βλέπουμε οὐδόλως εἶναι καὶ αὐτὸ ποὺ πράγματι βλέπουμε.
Καί, ἔνα ἁπλὸ παράδειγμα, γιὰ τὸ …«ἦθος» του, μποροῦμε εὔκολα νὰ διαπιστώσουμε στὴν συμπεριφορὰ τοῦ σπυρέτου ἀπέναντι στὸν Κωνσταντῖνο Ποταμιᾶνο.
Διότι, ὡς γνωστόν, ὁ ἄνθρωπος κρίνεται ἀπὸ τὶς πράξεις του καὶ οὐδέποτε ἀπὸ τὰ λόγια του.
Συνέχεια

Δὲν χρειάζεται ἡ ἐπιστήμη ὅταν ὑπάρχουν εὐκολόπιστοι

Ἔως τώρα οὔτε ἕνα ἀπὸ τὰ «λαδωμένα» καθάρματα τοῦ IPCC (τοῦ «βαθέως ΟΗΕ» δηλαδή),
κατάφερε νὰ ἀποδείξῃ ὅτι ἡ αὔξησις τῆς περιεκτικότητος σὲ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος, τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος, ἀπὸ 0,036% σὲ 0,040 % (τόσο εἶναι τὰ τελευταία χρόνια…)

Συνέχεια