Ὅ,τι ἀπέμεινε…

Ἕνα παιδί…
Μαζεύει αὐτὰ ποὺ ἀπέμειναν καὶ εἶναι τὰ πιὸ σημαντικά…
Τὰ βιβλία του…

Πόσο πολύ μποροῦμε νά κατανοήσουμε αὐτές τίς εἰκόνες; Συνέχεια