Θέλουμε καὶ δημοκρατία… Τρομάρα μας…!!!

Ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἀναζητᾷ τὶς λύσεις τῶν προβλημάτων του ΕΞΩ ἀπὸ αὐτόν…
Ὅσο θεωρῇ πὼς κάτι ἄλλο ἤ κάποιος ἄλλος θὰ τοῦ ἀπαντήσουν στὰ ἐρωτήματα…
Ὅσο πιστεύῃ πὼς ὁ ἴδιος ἔχει ἀνύπαρκτον εὐθύνη…
…τόσο θὰ ὑπάρχουν δυνᾶστες, θεοί, διάβολοι, ἀφεντικά, «σωτῆρες», «Μεσσίες». Συνέχεια

Εἴμαστε ἡ μόνη χώρα ποὺ δέχεται μετανᾶστες ἀδυνατῶντας νὰ τοὺς ἀποῤῥοφήσῃ!!!

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μόνη χώρα ποὺ δέχεται μετανάστες καὶ δεν τοὺς ἀπορροφᾶ ἀνάλογα μὲ τις ἀνάγκες της ἥ τὶς δυνατότητές της, ἀλλὰ ἀνάλογα μὲ τὴν καύλα τοῦ–τῆς ἑκάστοτε ὑπουργίσκου της.
Ἐκτός… κι ἂν θέλουμε νὰ γίνουμε μιὰ χώρα μέ …«πλούσιο» πληθυσμὸ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε στὸ μέλλον τυχὸν ἀπειλές… Συνέχεια

Ὁ ψηφοφόρος

Ὁ ψηφοφόροςΚαὶ τώρα ΓΝΩΡΙΖΩ καὶ τὸν τρόπο ποὺ θὰ ἐπανεκλεγῆ ὁ Σαμαρᾶς στὶς ἐπερχόμενες ἐκλογές.

Εἶμαι στὸν ἀνελκυστήρα καὶ πηγαίνω στὸν ΤΡΙΤΟ.
Ὁ ἀνεκλυστήρας σταματᾶ στὸν πρῶτο, διότι κάποιος εἶχε πατήση τὴν κλήση του….
Ἡ πόρτα ἀνοίγει καὶ ὁ τοῦ πρώτου μὲ ῥωτάει: Συνέχεια

Τὰ …«ἐμπόδια» τῆς …«προόδου»!!!

Τὰ ...«ἐμπόδια» τῆς ...«προόδου»!!!Εἶναι «ἐμπόδιο» στὴν «πρόοδο» νὰ μὴν ἀνοίγουν λέει τὰ μαγαζιὰ 7 ἡμέρες / ἑβδομάδα.
Διότι «πρόοδος» εἶναι ἡ πουριτανικὴ ἐμμονὴ τῆς μονίμου καὶ ἀσταμάτητης δουλείας – ὄχι ἡ βασικὴ αὐτοσυντήρηση ἀλλὰ ἡ δουλεία ὡς αὐτοσκοπός.

Συνέχεια