Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκολουθήσουμε ἕναν …ἱππότη; (ἀναδημοσίευσις)

Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκολουθήσουμε ἕναν ...ἱππότη;Ἄν καὶ σήμερα εἶναι ἡμέρα σχεδὸν ἑορτινή, θὰ ἐπαναλάβω τὴν πρότασίν μου γιὰ ἀποφυγὴ τῶν εἰδήσεων.
Ἄλλως τέ, σήμερα κι αὔριο, δικαιούμαστε λίγες στιγμὲς ἀνάπαυλας ἀπὸ τὴν καθημερινότητα…
Ἄς κάνουμε λοιπὸν κάτι διαφορετικό…
Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ στρωθοῦμε γύρω ἀπὸ τὴν τηλεόρασιν… Συνέχεια

Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωρίσουμε ἕναν …ἀπένταρο λεφτᾶ; (ἀναδημοσίευσις)

Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωρίσουμε ἕναν ...ἀπένταρο λεφτᾶ;Αὐτὲς οἱ εἰδήσεις μοῦ ἔχουν γίνῃ βραχνᾶς.
Περπατῶ στὸν δρόμο, ἐπισκέπτομαι φίλους μου, συζητῶ στὸ τηλέφωνο καὶ κάπου στὸ βάθος διαρκῶς παίζει μία τηλεόρασις στὰ δελτία εἰδήσεων. Ἐφιάλτης μοῦ ἔχουν γίνῃ…
Καὶ δὲν φθάνει αὐτό…
Ἔχουμε καὶ τὴν κατάθλιψιν, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως συνοδεύει, ὡς ἐπακόλουθον, τὶς εἰδήσεις… Συνέχεια

Θέλουμε καί σήμερα νά προσκυνήσουμε;

Ἤ μήπως θέλουμε σήμερα νά ξεκινήσουμε, ἐπὶ τέλους, νά δροῦμε καί νά ζοῦμε Ἐλεύθεροι;

Ἡ μεγάλη φρίκη τῆς πραγματικότητός μας…
ἤ, ἄλλως ἡ κατάληξις τῆς ἐθελουσίας βλακείας μας…
Πανηγυρισμοὶ γιὰ τὴν «παλινόρθωσιν τῆς δημοκρατίας», ὡς ἀπότοκον τῶν -ἔξωθεν ἐπιβεβλημένων- ἐπεισοδίων στὸ Πολυτεχνεῖο τὸ 1973.
Κοινῶς; Ἐμεῖς γλεντούσαμε καὶ τὴν ἰδίαν στιγμὴ τὰ ἀδέλφια μας κατεσφάζοντο στὴν Κύπρο…
Πότε θά μετανοήσουμε γιά αὐτό μας τό ἔγκλημα;

Συνέχεια

Θὰ σὲ πῶ Δῶρο!!!

Σὲ εἶπαν…:

  1. τρελλό…
  2. ἀνισόῤῤοπο…
  3. ἀκραῖο…
  4. ἐξτρεμιστή…
  5. ἐπιπόλαιο…
    Συνέχεια
Μὰ ἔξω ἀπὸ τὴν δόξα τώρα νὰ ἀξιωθοῦμε καὶ τὴν ὁριστικὴ Νίκη!!!

Μὰ ἔξω ἀπὸ τὴν δόξα τώρα νὰ ἀξιωθοῦμε καὶ τὴν ὁριστικὴ Νίκη!!!Τόσους αἰῶνες, ὅσες νίκες, ὅσες ἧττες καὶ καταστροφές, ἄφηναν πίσω τους μία δόξα μὰ πολὺ αἷμα, πίκρα καὶ …ἐκπτώσεις.
Αἰῶνες πολλούς… Ἀμέτρητους…
Ποὺ ὅλοι μας νοιώθουμε μέσα μας βαθειὰ σὰν πληγή…
Δόξες, ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὸν θάνατο, ποὺ ἄφηναν κάθε φορὰ πιὸ βαρειὰ κι ἀσήκωτη σκλαβιά… Συνέχεια

Θά εἶσαι ἀριστεροκεντροδεξιός ἤ …Ἐλεύθερος;

Ἐάν, γιὰ τοὺς ὁποιουσδήποτε λόγους, ἐπιμένῃς νὰ παραμένῃς ἐντὸς κάποιου ἰδεοληπτικοῦ μορφώματος…
Ἐάν, γιὰ τοὺς ὁποιουσδήποτε λόγους, ἐπιμένῃς νὰ «παίζῃς» τὸ χαρτὶ κάποιου κόμματος…
Ἐάν, γιὰ τοὺς ὁποιουσδήποτε λόγους, ἐξακολουθῇς νὰ μὴν ἀντιλαμβάνεσαι τὸ στημένο παιχνίδι ποὺ μᾶς παίζουν μὲ κάθε εἴδους …«ἐναλλακτική» ἰδεολογίας, κόμματος, συνδικαλισμοῦ…
…τότε δὲν εἶσαι ἁπλῶς ἀνόητος, ἀλλὰ κι ἐπικίνδυνος. Συνέχεια