Θά εἶσαι ἀριστεροκεντροδεξιός ἤ …Ἐλεύθερος;

Ἐάν, γιὰ τοὺς ὁποιουσδήποτε λόγους, ἐπιμένῃς νὰ παραμένῃς ἐντὸς κάποιου ἰδεοληπτικοῦ μορφώματος…
Ἐάν, γιὰ τοὺς ὁποιουσδήποτε λόγους, ἐπιμένῃς νὰ «παίζῃς» τὸ χαρτὶ κάποιου κόμματος…
Ἐάν, γιὰ τοὺς ὁποιουσδήποτε λόγους, ἐξακολουθῇς νὰ μὴν ἀντιλαμβάνεσαι τὸ στημένο παιχνίδι ποὺ μᾶς παίζουν μὲ κάθε εἴδους …«ἐναλλακτική» ἰδεολογίας, κόμματος, συνδικαλισμοῦ…
…τότε δὲν εἶσαι ἁπλῶς ἀνόητος, ἀλλὰ κι ἐπικίνδυνος. Συνέχεια

Θά τούς κάνουμε νά πληρώσουν;

…ἤ θά τούς ἀφήσουμε (καὶ πάλι) δίχως τιμωρία;

Ἕνα καὶ μόνον στοιχεῖο, ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν φρίκη ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν, εἶναι ἱκανὸ νὰ κρατήσῃ ἄσβεστο κάθε φλόγα ποὺ ἅναψε γιὰ νὰ θυσιασθοῦν ἀθῷοι: τὰ παιδιά!!!

αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα (ναί, ἐλάχιστα μόνον) ἀπὸ τὰ παιδιὰ ποὺ ἀποτεφρώθησαν στὸν Νέο Βουτζά, στὸ Μάτι καὶ στὴν Ῥαφήνα. Εἶναι τὰ παιδιὰ ποὺ ἀναζητοῦσαν οἱ συγγενεῖς τους μόνον.
Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα, ποὺ δὲν ἀναφέρονται (καὶ ποὺ εἶναι τὰ κατὰ πολὺ περισσότερα), δὲν …ὑπάρχουν!!!

Συνέχεια

Ἄμεσες ἀνάγκες στὶς πυρόπληκτες περιοχὲς

Ἀπὸ ἐχθὲς ἐθελοντὲς ζητοῦν συσσωρευτὲς (μπαταρίες), φακοὺς καὶ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ μέσα ποὺ θὰ τοὺς βοηθήσουν νὰ ἀνταπεξέλθουν στὶς ἔρευνες, ἰδίως τὶς νυκτερινὲς ὧρες.
Ὅσοι εὑρίσκονται πλησίον καὶ μποροῦν ἂς σπεύσουν.
(Ἰδιωτικὴ ἑταιρεία ἔκανε ἤδη μεγάλη προσφορά. Ἐν τούτοις καλὸ εἶναι νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας καὶ νὰ ἐπικοιωνήσουμε μὲ τοὺς ἀρμοδίους.)

Συνέχεια

Μεγάλη ἀνάγκη σὲ αἷμα!!!

Γνωρίζω πὼς οἱ ἡμέρες εἶναι δύσκολες, τὰ γεγονότα τρέχουν καὶ ἤδη κάποιοι ἔχουν χάση ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς δικούς τους ἀνθρώπους, ἐπὶ πλέον καὶ τὶς περιουσίες τους, μὰ καὶ τὰ κουράγια τους.
Ἐν τούτοις ἡ ἀνάγκη σὲ αἷμα καὶ φάρμακα εἶναι διαρκής.

Συνέχεια

Ζώντας στὴν Ἑλλάδα (καί) ἀλλοδαποὶ ξυπνοῦν …ῥατσιστές, φασίστες καὶ τραμποῦκοι!!!

Τί λές κε Ἀλέξη (χωρίς τσίπα);

Συνέχεια

Ὥρα μας νὰ προετοιμαζόμεθα γιὰ τὴν Μεγάλη Μάχη…

Γράφει λοιπὸν ὁ Κωνσταντῖνος Βῆττας, ἕνας καλὸς διαδικτυακὸς φίλος, ἐν συντομίᾳ τὴν πρόσφατο Ἱστορία μας, παρουσιάζοντάς την μὲ ἕνα ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον κινηματομήνυμα.
Γράφει ὅμως κι αὐτὸς (ὅπως ὅλοι μας) ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ …δούλου, ἐφ΄ ὅσον, ἐδῶ καὶ (ἐπισήμως) δύο καὶ κάτι χιλιάδες χρόνια εἴμαστε ἀπολύτως ὑπάκουοι δοῦλοι ὡς λαός. Συνέχεια