Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ τόν …κύριο Δελησταύρου; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ τόν ...κύριο Δελησταύρου;Κάνει κρύο σήμερα… Πολὺ κρύο.
Λίγοι κυκλοφοροῦν ἔξω…
Ἄρα οἱ περισσότεροι θὰ μείνουν μέσα καὶ μᾶλλον θὰ δοῦν τηλεόρασιν…
Ἀν τὶ ὅμως νὰ δοῦν κάποιες ἐκπομπὲς ἤ κάποιες εἰδήσεις ποὺ θὰ τοὺς ἀῤῥωστήσουν, μήπως εἶναι καλλίτερα νά ἀλλάξουν …θεματολογία; Συνέχεια

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό πῶς …πιάνουμε τήν τύχη ἀπό τά μαλλιά; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό πῶς ...πιάνουμε τήν τύχη ἀπό τά μαλλιά;Σαββατόβραδο σήμερα…
Καὶ τὶ Σαββατόβραδο…
Περιπεπλεγμένον…

Περιπεπλεγμένον διότι ὅλα γύρω μας εἶναι ῥευστά… Συνέχεια

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό τί κάνει ἕνα …κορίτσι γιά δύο; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό τί κάνει ἕνα ...κορίτσι γιά δύο;Ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια ἀρνοῦμαι νὰ ἀνάψω τὴν τηλεόρασιν.
Εἷναι χάσιμο χρόνου. Ἔχω πάντα πολὺ σημαντικότερα νὰ κάνω, ἀπὸ τὸ νὰ μὲ ἐκπαιδεύουν κάποιοι γιὰ νὰ γίνω σὰν τὰ μοῦτρα τους.
Τὴν μεγαλυτέραν ἔνστασιν ὅμως διατηρῶ γιὰ τὶς εἰδήσεις. Αὐτὲς ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως μᾶς κάνουν τὰ μυαλά μας κιμά…
Ἔ λοιπόν, αὐτὲς τὶς εἰδήσεις ἀρνοῦμαι νὰ τὶς ἀκούω καὶ νὰ τὶς βλέπω… Συνέχεια

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά …κάνουμε παρέα μέ ἕναν στρατηγό; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ...κάνουμε παρέα μέ ἕναν στρατηγό.Καὶ σήμερα θὰ προτείνω κάτι καλλίτερο ἀπὸ τὶς εἰδήσεις.

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλα τὰ θέματα ποὺ τὶς ἀφοροῦν εἶναι ἴδια…

Μόνον καταθλίψεις μοιράζουν καὶ μπόλικο φόβο… Δὲν εἴμαστε τώρα γιὰ τέτοια…

Τώρα χρειαζόμαστε νὰ ἀντλήσουμε κάθε μας ἱκμάδα γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὅλα τὰ ἀνάποδα ποὺ ἔρχονται.

Διότι τὰ ἀνάποδα ἔρχονται, δὲν ἦλθαν ἀκόμη…

Μόνον ποὺ ἐὰν μᾶς βροῦν ἀποδυναμωμένους θὰ μᾶς ἀποτελειώσουν… Συνέχεια

Ἡ «παράδοσις» τῆς Κρήτης στὸν Χίτλερ ἀπὸ τὸν Τσῶρτσιλ

Κρήτη 1941 – Ἡ «παράδοσίς» της ἀπὸ τὸν Τσῶρτσιλ στὸν Χίτλερ
Ἠλίας Ἄλ. Φιλιππίδης

Μία ἐντελῶς πρωτότυπος-πρωτοποριακή, ἀλλὰ συνάμα καὶ ἐπαρκέστατα τεκμηριωμένη ἄποψις, ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσῃ ὁ ἀναγνώστης τῆς ἱστορικῆς ἐρευνητικῆς μελέτης τοῦ Ἠλία Φιλιππίδου, «Κρήτη 1941 – Ἡ «παράδοσίς» της ἀπὸ τὸν Τσῶρτσιλ στὸν Χίτλερ». Συνέχεια

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα ...ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο;Σαββατόβραδο ἀπόψε…
Κάποιοι δὲν ἔχουν τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα νὰ βγοῦν ἀπὸ τὰ σπίτια τους…
Κάποιοι ἄλλοι τὴν ἔχουν…
Κάποιοι θὰ στρωθοῦν ἐμπρὸς στὴν τηλεόρασι γιὰ νὰ χαζολογήσουν…
Κάποιοι ἄλλοι θὰ βρεθοῦν μὲ φίλους…
Ὅσοι ὅμως ἀποφασίσουν νὰ δοῦν εἰδήσεις, καλὸ θὰ ἦταν νὰ τὸ …ἀποφύγουν. Συνέχεια