Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε μέ κάτι …φουσκοθαλασσιές; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχληθοῦμε μέ κάτι ...φουσκοθαλασσιές;Καλησπέρα μας…
Ναί, εἰδήσεις σὲ λίγο… Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή, ἔτσι κι ἀπόψε…
Κι ἐγὼ ἀντιπροτείνω κάτι καλλίτερο. Πολὺ καλλίτερο.
Προτείνω τὴν …ἀποφυγή τους μὲ κάθε τρόπο!!!
Αὐτὲς οἱ ὧρες τοῦ 24ώρου μας πρέπει νὰ εἶναι ἀφιερωμένες στὴν ἡρεμία μας καὶ στὴν ἐπαναδόμησιν τῆς σκέψεώς μας… Ἀξίζει τόν κόπο νά χάνουμε τόσα σημαντικά καί πολύτιμα γιά νά …ἐνημερωθοῦμε; Συνέχεια

Χρέος μας ἱερὸν ἡ ἄρνησις τῆς κάρτας τοῦ πολίτου!!! (ἀναδημοσίευσις)

Ἔχουμε μακρὺ δρόμο ἐμπρός μας. Ἔχουμε πολλὰ νὰ κάνουμε.
Μερικὰ ἀπὸ αὐτά, σαφῶς σημαντικά, εἶναι ἡ συμμετοχή μας σὲ κινητοποιήσεις, μαζὺ μὲ ἄλλους, ὅπως αὐτὴ ποὺ προγραμματίζεται γιὰ τὶς 21 Μαΐου (ὥρα 17:00 -5:00 μ.μ.-, συγκέντρωσις στὰ Προπύλαια, παραμονὴ ἔξω ἀπὸ τὴν βουλή) ἀπὸ τοὺς «Ἕλληνες youtubers».

Κι ἐνᾦ διαβιοῦμε σὲ μίαν χώρα ποὺ γιὰ τὸ μόνον ποὺ προστατεύεται εἶναι ἡ ἀσυλία τῶν καταστροφέων της, φθάνουμε, ὁσονούπω, σὲ ἐκείνην τὴν περίοδο ποὺ τὸ αἷμα θὰ ῥέη δίπλα μας κι ἐμεῖς θὰ …σφυρίζουμε ἀδιάφορα, στρέφοντας τὴν κεφαλὴ ἀλλοῦ. Πολλῶ δὲ μᾶλλον ἐὰν αὐτὸ τὸ αἷμα θὰ εἶναι τὸ δικό μας.
Ὄχι διότι εἴμαστε ἀναίσθητοι, ἀλλὰ διότι τελικῶς ἡ φτώχεια, ἡ δυστυχία, ἡ ἀπογοήτευσις καταντοῦν, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά, πρώτη καὶ κυριοτέρα ἔκφρασις τῆς πραγματικότητός μας. Ποῦ νά κυττάξῃς καί νά μήν δῇς πόνο καί δυστυχία; Καί πόση δυστυχία κουβαλᾶ ὁ κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς, μόνος του;

Συνέχεια

Θλίψις, Πόνος καὶ (μεγάλη) Ὀργή…

Ἀπὸ τὴν μία ἡ ἄνευ αἰδοῦς προπαγάνδα, ποὺ  νυχθημερὸν μᾶς ἀποπροσανατολίζει μὲ ὅ,τι πιὸ ἄσχετον καὶ ἀνισόῤῥοπον, πρὸ κειμένου νὰ ἀπασχολούμεθα μὲ τὰ σκουπίδια ἀν τὶ μὲ τὶς ἀλήθειες.
Ἀπὸ τὴν μία οἱ σκανδαλώδεις, καθημερινὲς ἀποκαλύψεις, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην ὁ πόλεμος ἐντυπώσεων ἐν ὄψει τῶν ἐπερχομένων ἐκλογῶν. Συνέχεια

Ὥρα νὰ σταθοῦμε (μόνοι μας) στὰ πόδια μας

Εἶναι ἀρκετὲς ἡμέρες τώρα ποὺ ἀπασχολοῦμαι μὲ διάφορα σοβαρὰ ζητήματα, ποὺ ποὺ ἀποῤῥοφοῦν ὅλον τὸν χρόνο καὶ μὲ κρατοῦν μακρυὰ ἀπὸ τὴν σελίδα Φιλονόη καὶ Φίλοι. Σήμερα, κατ’ ἐξαίρεσιν, ἀπεφάσισα νὰ γράψω λίγες σκέψεις μου ὅμως, πρὸ κειμένου νὰ ἐνημερώσω ἀφ΄ ἑνὸς γιὰ τὴν ἀπουσία μου καί, ἀφ΄ ἑτέρου νὰ μᾶς ὑπενθυμήσω πὼς ὅλα μας τὰ προβλήματα, ὅσο σοβαρὰ κι ἐὰν εἶναι, ἀπαιτοῦν ἀπὸ ἐμᾶς ψυχραιμία καὶ καθαρότητα σκέψεως, πρὸ κειμένου νὰ ἐπανεξετασθοῦν καὶ τελικῶς νὰ ἐπιλυθοῦν.
Συνέχεια

Ἑορτάζουμε; (ἀναδημοσίευσις)

Ἑορτάζουμε;Αὐτὲς τὶς ἡμέρες μᾶς φορτώνουν μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς παρα-πληροφορίες, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς συσκωτίσουν τὴν σκέψιν καὶ νὰ μᾶς ἀποκοιμίσουν, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά.
Δὲν ἔχουμε κάποιαν ἑορτή, γιὰ νὰ ἑορτάσουμε, κι ἄς πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὸ ἀντίθετον. (Καὶ δὲν ἀναφέρομαι σὲ θρησκευτικὰ ἤ στὰ ἐποχιακὰ ἤθη κι ἔθιμα. Αὐτὰ παραμένουν προσωπικὴ ὑπόθεσις τοῦ κάθε ἑνὸς ἀπὸ ἐμᾶς!!!) Συνέχεια

Βιβλιοπαρουσίασις τεχνοδομημάτων ἁγίου Ὅρους

Βιβλιοπαρουσίασις γιὰ τὰ τοξωτὰ γεφύρια καὶ τὰ πέτρινα ὑδραγωγεία τοῦ Ἁγίου Ὅρους, θὰ πραγματοποιηθῆ τὴν Τετάρτη 17 Ἀπριλίου 2019 στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο, στὶς 19:30.
Ὅσοι ἐνδιαφερόμενοι…