Τρῶμε μόνον διότι …εἰσάγουμε!!!

Τρῶμε μόνον διότι ...εἰσάγουμε!!!Τρῶμε μόνον διότι ...εἰσάγουμε!!!Τα στοιχεία ακόμη είναι δυσμενή.
Δεν έχουν ανατραπεί υπέρ της αυτάρκειας…
Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, μα ακόμη χρειαζόμαστε πιο συνειδητή ενασχόληση με την πρωτογενή παραγωγή, για νά επιτύχουμε μία σχετική αυτάρκεια.
Συνέχεια

Τὸ μέγιστον στοίχημα

Τό μέγιστον στοίχημα!Codex alimentarius! Ὁ μέγιστος τρόπος ἐλέγχου!

Τό μέγιστον στοίχημα  ἐπιβιώσεως τῆς ἀνθρωπότητος!

Τό θέμα ἒχει ξαναθιγεῖ. Ὃμως, πόσο ἓτοιμα εἶναι ὃλα νά συμβοῦν δίχως νά ἐρωτηθοῦμε, γιά πολλοστή φορά φυσικά. Συνέχεια