Ὁ Ἥλιος ξέρει…. (Ἥλιομαγειρέματα!)

Ὁ Ἥλιος ξέρει.... (Ἥλιομαγειρέματα!)1

Καὶ ξέρει θαυμάσια!

Μᾶς δίδει τὰ πάντα! 

Δίχως  του ἀδυνατοῦμε νὰ ὑπάρχουμε!

Καὶ τώρα, μας προσφέρει ἀκόμη μίαν δυνατότητα! Τὴν μαγειρεμένη τροφή! 

Δίχως μεγάλα ἔξοδα, δίχως πολὺ κόπο, ἀποκτοῦμε μίαν αὐτοδυναμία καὶ μίαν αὐτονομία πρωτοφανή!

Συνέχεια

Πῶς ζῶ δίχως ..ῥεῦμα!

Πῶς ζῶ; Ζῶ ἢ δὲν ζῶ; Καὶ γιὰ πόσον καιρό;

Νὰ κόψω τὸ ῥεῦμα ἀλλὰ νὰ ἔχω φροντίσει ὡςτε νὰ μπορῶ νὰ τὸ ἀντιμετωπίσω. Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα. Εἶδος πρώτης ἀνάγκης δὲν κόβεται εὔκολα…

Τίθενται λοιπὸν ζητήματα σοβαρά…

Πῶς θὰ ζήσουμε, ποὺ ἔχουμε μάθει νὰ ἔχουμε ἕναν γεμᾶτο καταψύκτη;

Πῶς θὰ δοῦμε τηλεόρασι, ποὺ ἔχουμε μάθει νὰ χαζεύουμε μὲ τὶς ὧρες; 

Συνέχεια

Ὁ ἥλιος μᾶς ταΐζει!


Ὁ ἥλιος μᾶς ταΐζει!

Καὶ μᾶς φροντίζει!
Καὶ μᾶς τροφοδοτεῖ διαρκῶς μὲ ἐνέργεια, πρὸ κειμένου νὰ μποροῦμε ἐμεῖς νὰ ἐπιβιώνουμε ἀσφαλῶς…
Ὁ Ἥλιος μας εἶναι ἡ μοναδική μας πηγὴ ἐνεργείας…
Τὸ πῶς μετατρέπουμε ἐμεῖς τὴν ἐνέργεια ποὺ μᾶς προσφέρει εἶναι μία ἄλλη ὑπόθεσις…
Καιρὸς ὅμως νὰ στραφοῦμε σιγὰ σιγὰ σὲ ἀναζήτησι ἄλλων μορφῶν ἐνεργείας, διότι ἀρκετὰ ἔχουμε ἐπιβαρύνῃ ἤδη τὸ περιβάλλον…
Ἀφῆστε δὲ τὴν οἰκονομία ποὺ θὰ ἔχουμε…. Συνέχεια

Ζῶ μέ ῥεῦμα πού παράγω μόνος μου;

Ζῶ μέ ῥεῦμα πού παράγω μόνος μου;1

νδιαφέρουσες πληροφορίες ποφορον στν ατάρκειά μας, τς ποες ντλησα π φίλους κα γνωστούς κα σκέφθηκα ν μοιραστ μαζύ σας. Συνέχεια

Ὁ πόλεμος γιά τό χαράτσι ἄρχισε

Ὁ πόλεμος γιά τό χαράτσι ἄρχισεΠιστεύω ὅτι, ἄν βάλουμε ὅλοι ἕνα «χεράκι» θά ἀρχίσῃ κάτι νά γίνεται σέ αὐτόν τόν τόπο. Ὁ καθένας μόνος του. Ἄς μή κατεβαίνουμε ὁμαδικῶς, στίς πλατεῖες. Εἴμαστε εὔκολοι λεῖα γι΄αὐτούς καί προβλέψιμοι μέ αύτόν τόν τρόπο.

Ἕνας τρόπος εἶναι νά μή πληρώσῃ κανένας τό «χαράτσι». Δέν θά βυθίσουν ὅλη τή χώρα στό σκοτάδι. Ἤδη οἱ περισσότεροι συμπολῖτες μας, «ἀνωτέρᾳ βίᾳ»,  δέν τό ἔχουν πληρώσει.

Μινώταυρος

Ο εκβιασμός της λαθρο-κυβέρνησης του δοτού πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου, προς τους Έλληνες πολίτες, σχετικά με το χαράτσι και την διακοπή της τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, κορυφώνεται. Το αστείο του πράγματος είναι πως Συνέχεια

Καλὰ πᾶμε μὲ τὰ χαράτσια! Μὲ τὸ ῥεῦμα νὰ δοῦμε….

Καλὰ πᾶμε μὲ τὰ χαράτσια! Μὲ τὸ ῥεῦμα νὰ δοῦμε....

Μετπ τς σφυκτικς πιέσεις ποχουν σκηθε, δη ξετάζεται π τν κυβέρνησι προσπάθεια διαφυγς π τ χαράτσι πο μς φόρεσαν. (Πιστέψτε το! πνακοινώσεις δν θκούσουμε κα πολλά! Κάτι σ σιωπηλς νοχές, κάτι σ παρατάσεις, κάτι σναβολές…. Πάντως τ χαράτσι τείνει γι μετάθεσί του ρχικς στς φορίες. Μετ βλέπουμε!)

Ατ βέβαια δν εναι λύσις.  Συνέχεια