Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀναρωτηθοῦμε γιατί ὅλοι οἱ …ἄνδρες εἶναι ἴδιοι; (ἀναδημοσίευσις)

 

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀναρωτηθοῦμε γιατί ὅλοι οἱ ...ἄνδρες εἶναι ἴδιοι;Καλησπέρα μας…
Εἰδήσεις καὶ πάλι σὲ λίγο… ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή…
Κι ἐγώ, κατὰ τῶν νυκτερινῶν εἰδήσεων ἐδῶ καὶ χρόνια, ἐπανέρχομαι κι ἐπιμένω στὶς ἐναλλακτικές.
Ἐναλλακτικὲς ποὺ θὰ μᾶς προσφέρουν ἀπέραντη ἡρεμία καὶ χαλάρωσιν, γιὰ ἕναν ἥρεμο ὕπνο. Ἕναν ὕπνο ποὺ δικαιούμαστε, ἀλλὰ ποὺ τελικῶς μᾶς κλέβουν, ἐφ΄ ὅσον οἱ νυκτερινὲς εἰδήσεις εἶναι ἡ ἀπαρχὴ δημιουργίας καταθλίψεων, μέσῳ προπαγάνδας…
Καὶ τὶ προπαγάνδας… Χειρίστου εἴδους… Τέτοιας ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ βεβαιωμένη παράδοσιν δικήν μας…..
Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε καλλίτερα μέ τό …παιδί τῆς μαμᾶς του; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε καλλίτερα μέ τό ...παιδί τῆς μαμᾶς του;Καλησπέρα μας…
Εἰδήσεις σὲ λίγο… ὅπως κάθε βράδυ.
Τέτοιες ὧρες ποὺ ἐμεῖς ὀφείλαμε νὰ εἴμαστε ἔξω, στὴν φεγγαράδα, ἁπλώνουμε τὴν …ἀρίδα μας ἐμπρὸς στὶς ὀθόνες μας, πρὸ κειμένου νὰ ἀνοίξουμε τοὺς …ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου…
Κάθε εἴδους προπαγάνδα αὐτὲς τὶς ὧρες κτίζεται καὶ περνᾶ στὸ ὑποσυνείδητόν μας… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά καταπιασθοῦμε καλλίτερα μέ τόν …τζίτζικα καί τόν μέρμηγκα; (ἀναδημοσίευσις)

Καλησπέρα μας…
Εἰδήσεις καὶ πάλι σὲ λίγο… ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή…
Ἀλλὰ ἐγὼ ἀν τὶ τῶν εἰδήσεων προτείνω κάτι καλλίτερο…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὶς εἰδήσεις δὲν τὶς χάνουμε… Ὁ κόσμος νὰ χαλάσῃ… Θὰ …ἔλθουν καὶ θὰ μᾶς βροῦν, ὅπου κι ἐὰν …κρυφτοῦμε…
Νά χάσουμε ὅμως ἀκόμη ἕνα βράδυ μας μέ αὐτές;
Νά γεμίσουμε γιά ἀκόμη μίαν φορά μέ ἐνοχές καί φοβίες;
Ἤ μήπως νά καταπιαστοῦμε μόνον μέ ὅσα μᾶς εὐχαριστοῦν; Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε μέ κάποιον πού …ἀγανάκτησε μέ τήν γυναίκα του; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε μέ κάποιον πού ...ἀγανάκτησε μέ τήν γυναίκα του;Καλησπέρα μας…
Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…
Σὲ λίγο… Καὶ εἶναι Σαββατόβραδο… Ὅ,τι πρέπει γιὰ μίαν βόλτα μὲ φίλους… γιὰ λίγες στιγμὲς μὲ ἀγαπημένους… Γιὰ λίγο παιχνίδι μὲ τὰ παιδιά μας… Ἤ γιὰ ἕνα βιβλίο… ἤ ἀκόμη καὶ ἁπλῆ χαλάρωσιν… Τόσα πολλὰ ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε…Ὅμως θά τά κάνουμε; Συνέχεια

Βιβλιοπαρουσίασις τεχνοδομημάτων ἁγίου Ὅρους

Βιβλιοπαρουσίασις γιὰ τὰ τοξωτὰ γεφύρια καὶ τὰ πέτρινα ὑδραγωγεία τοῦ Ἁγίου Ὅρους, θὰ πραγματοποιηθῆ τὴν Τετάρτη 17 Ἀπριλίου 2019 στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο, στὶς 19:30.
Ὅσοι ἐνδιαφερόμενοι…

Δὲν μποροῦν νὰ φυλακίσουν ἕναν ὁλόκληρο λαό!!!

Τιμή μου νὰ μοῦ κάνῃ κατασταλτικὴ προσαγωγὴ τὸ αὐταρχικὸ κράτος τοῦ Σύριζα ἀποδεικνύοντας ἐμπράκτως τὸν φόβο του γιὰ τὴν λαϊκὴ ὀργὴ ποὺ ἔχει ξεσηκώση!!! Συνέχεια