Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε καλλίτερα μέ ἕνα …ἀγοροκόριτσο; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε καλλίτερα μέ ἕνα ...ἀγοροκόριτσο;Καλησπέρα μας.
Εἱδήσεις σὲ λίγο…
Καὶ τὶ εἰδήσεις… Πλήρεις καταθλίψεως, ψευδῶν καὶ παραπληροφορήσεως…
Κι ἐμεῖς, ἀν τὶ νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ ἄλλα, πιὸ εὐχάριστα, στηνόμαστε ἐμπρὸς στὶς ὀθόνες μας καὶ περιμένουμε νὰ μᾶς …παραπληροφορήσουν.
Ἐὰν ὅμως ἀποφασίσουμε νὰ ἀφήσουμε τὶς εἰδήσεις κατὰ μέρος, τότε θὰ διαπιστώσουμε πὼς ὑπάρχουν πάρα πάρα πολλὰ ἄλλα ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε.
Μποροῦμε, γιὰ παράδειγμα, νὰ περπατήσουμε… Οἱ νύκτες εἶναι κατάλληλες… Συνέχεια

Ἰδέες καὶ προτάσεις γιὰ τὸ συλλαλητήριον τῆς Κυριακῆς

1. Ὁπωσδήποτε ὁ γερανὸς μὲ τὴ μεγάλη σημαία στὸ κέντρο τῆς πλατείας. To trademark τῆς συγκέντρωσης τῆς 4ης Φεβρουαρίου. Γιατί τὸ μέγεθος μετρᾶ. Συνέχεια

Χ@σμένα τὰ ἔχουν τὰ συλλαλητήρια…

Τὸ ζήσαμε ἀμέτρητες φορές. Ἀφηστὲ δὲ ποὺ πάντα, πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, μὰ διαρκῶς γιὰ τὸ …«καλό» μας, ἔχουν χωθῆ σὲ νευραλγικὲς θέσεις αὐτοὶ ποὺ θὰ παρακολουθοῦν καὶ θὰ προδώσουν τὰ συλλαλητήρια καὶ τὶς διαδηλώσεις καὶ τὶς ὁποίες κινητοποιήσεις.
Τί νομίζεις; Χαζοί εἶναι οἱ συνδικαλιστές πού κατέληξαν πάμπλουτοι καί ἐπί πλέον μέ ἀσυλίες καί μέ βουλευτικά ἔδρανα;
Ἀφῆσε ποὺ σὲ ἔνα μεγάλο συλλαλητήριον ὅλους μαζύ, ἔτσι ὄπως τοὺς ἔχουν συγκεντρωμένους, μὲ μερικὰ χημικὰ τοὺς διαλύουν ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ…

Συνέχεια

Θέλουμε καί σήμερα νά προσκυνήσουμε;

Ἤ μήπως θέλουμε σήμερα νά ξεκινήσουμε, ἐπὶ τέλους, νά δροῦμε καί νά ζοῦμε Ἐλεύθεροι;

Ἡ μεγάλη φρίκη τῆς πραγματικότητός μας…
ἤ, ἄλλως ἡ κατάληξις τῆς ἐθελουσίας βλακείας μας…
Πανηγυρισμοὶ γιὰ τὴν «παλινόρθωσιν τῆς δημοκρατίας», ὡς ἀπότοκον τῶν -ἔξωθεν ἐπιβεβλημένων- ἐπεισοδίων στὸ Πολυτεχνεῖο τὸ 1973.
Κοινῶς; Ἐμεῖς γλεντούσαμε καὶ τὴν ἰδίαν στιγμὴ τὰ ἀδέλφια μας κατεσφάζοντο στὴν Κύπρο…
Πότε θά μετανοήσουμε γιά αὐτό μας τό ἔγκλημα;

Συνέχεια

Θά τούς κάνουμε νά πληρώσουν;

…ἤ θά τούς ἀφήσουμε (καὶ πάλι) δίχως τιμωρία;

Ἕνα καὶ μόνον στοιχεῖο, ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν φρίκη ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν, εἶναι ἱκανὸ νὰ κρατήσῃ ἄσβεστο κάθε φλόγα ποὺ ἅναψε γιὰ νὰ θυσιασθοῦν ἀθῷοι: τὰ παιδιά!!!

αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα (ναί, ἐλάχιστα μόνον) ἀπὸ τὰ παιδιὰ ποὺ ἀποτεφρώθησαν στὸν Νέο Βουτζά, στὸ Μάτι καὶ στὴν Ῥαφήνα. Εἶναι τὰ παιδιὰ ποὺ ἀναζητοῦσαν οἱ συγγενεῖς τους μόνον.
Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα, ποὺ δὲν ἀναφέρονται (καὶ ποὺ εἶναι τὰ κατὰ πολὺ περισσότερα), δὲν …ὑπάρχουν!!!

Συνέχεια

Ἄμεσες ἀνάγκες στὶς πυρόπληκτες περιοχὲς

Ἀπὸ ἐχθὲς ἐθελοντὲς ζητοῦν συσσωρευτὲς (μπαταρίες), φακοὺς καὶ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ μέσα ποὺ θὰ τοὺς βοηθήσουν νὰ ἀνταπεξέλθουν στὶς ἔρευνες, ἰδίως τὶς νυκτερινὲς ὧρες.
Ὅσοι εὑρίσκονται πλησίον καὶ μποροῦν ἂς σπεύσουν.
(Ἰδιωτικὴ ἑταιρεία ἔκανε ἤδη μεγάλη προσφορά. Ἐν τούτοις καλὸ εἶναι νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας καὶ νὰ ἐπικοιωνήσουμε μὲ τοὺς ἀρμοδίους.)

Συνέχεια