Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκολουθήσουμε ἕναν …ἱππότη; (ἀναδημοσίευσις)

Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκολουθήσουμε ἕναν ...ἱππότη;Ἄν καὶ σήμερα εἶναι ἡμέρα σχεδὸν ἑορτινή, θὰ ἐπαναλάβω τὴν πρότασίν μου γιὰ ἀποφυγὴ τῶν εἰδήσεων.
Ἄλλως τέ, σήμερα κι αὔριο, δικαιούμαστε λίγες στιγμὲς ἀνάπαυλας ἀπὸ τὴν καθημερινότητα…
Ἄς κάνουμε λοιπὸν κάτι διαφορετικό…
Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ στρωθοῦμε γύρω ἀπὸ τὴν τηλεόρασιν… Συνέχεια

Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωρίσουμε ἕναν …ἀπένταρο λεφτᾶ; (ἀναδημοσίευσις)

Ἄν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωρίσουμε ἕναν ...ἀπένταρο λεφτᾶ;Αὐτὲς οἱ εἰδήσεις μοῦ ἔχουν γίνῃ βραχνᾶς.
Περπατῶ στὸν δρόμο, ἐπισκέπτομαι φίλους μου, συζητῶ στὸ τηλέφωνο καὶ κάπου στὸ βάθος διαρκῶς παίζει μία τηλεόρασις στὰ δελτία εἰδήσεων. Ἐφιάλτης μοῦ ἔχουν γίνῃ…
Καὶ δὲν φθάνει αὐτό…
Ἔχουμε καὶ τὴν κατάθλιψιν, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως συνοδεύει, ὡς ἐπακόλουθον, τὶς εἰδήσεις… Συνέχεια

Θέλουμε καί σήμερα νά προσκυνήσουμε;

Ἤ μήπως θέλουμε σήμερα νά ξεκινήσουμε, ἐπὶ τέλους, νά δροῦμε καί νά ζοῦμε Ἐλεύθεροι;

Ἡ μεγάλη φρίκη τῆς πραγματικότητός μας…
ἤ, ἄλλως ἡ κατάληξις τῆς ἐθελουσίας βλακείας μας…
Πανηγυρισμοὶ γιὰ τὴν «παλινόρθωσιν τῆς δημοκρατίας», ὡς ἀπότοκον τῶν -ἔξωθεν ἐπιβεβλημένων- ἐπεισοδίων στὸ Πολυτεχνεῖο τὸ 1973.
Κοινῶς; Ἐμεῖς γλεντούσαμε καὶ τὴν ἰδίαν στιγμὴ τὰ ἀδέλφια μας κατεσφάζοντο στὴν Κύπρο…
Πότε θά μετανοήσουμε γιά αὐτό μας τό ἔγκλημα;

Συνέχεια

Θά τούς κάνουμε νά πληρώσουν;

…ἤ θά τούς ἀφήσουμε (καὶ πάλι) δίχως τιμωρία;

Ἕνα καὶ μόνον στοιχεῖο, ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν φρίκη ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν, εἶναι ἱκανὸ νὰ κρατήσῃ ἄσβεστο κάθε φλόγα ποὺ ἅναψε γιὰ νὰ θυσιασθοῦν ἀθῷοι: τὰ παιδιά!!!

αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα (ναί, ἐλάχιστα μόνον) ἀπὸ τὰ παιδιὰ ποὺ ἀποτεφρώθησαν στὸν Νέο Βουτζά, στὸ Μάτι καὶ στὴν Ῥαφήνα. Εἶναι τὰ παιδιὰ ποὺ ἀναζητοῦσαν οἱ συγγενεῖς τους μόνον.
Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα, ποὺ δὲν ἀναφέρονται (καὶ ποὺ εἶναι τὰ κατὰ πολὺ περισσότερα), δὲν …ὑπάρχουν!!!

Συνέχεια

Ἄμεσες ἀνάγκες στὶς πυρόπληκτες περιοχὲς

Ἀπὸ ἐχθὲς ἐθελοντὲς ζητοῦν συσσωρευτὲς (μπαταρίες), φακοὺς καὶ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ μέσα ποὺ θὰ τοὺς βοηθήσουν νὰ ἀνταπεξέλθουν στὶς ἔρευνες, ἰδίως τὶς νυκτερινὲς ὧρες.
Ὅσοι εὑρίσκονται πλησίον καὶ μποροῦν ἂς σπεύσουν.
(Ἰδιωτικὴ ἑταιρεία ἔκανε ἤδη μεγάλη προσφορά. Ἐν τούτοις καλὸ εἶναι νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας καὶ νὰ ἐπικοιωνήσουμε μὲ τοὺς ἀρμοδίους.)

Συνέχεια

Μεγάλη ἀνάγκη σὲ αἷμα!!!

Γνωρίζω πὼς οἱ ἡμέρες εἶναι δύσκολες, τὰ γεγονότα τρέχουν καὶ ἤδη κάποιοι ἔχουν χάση ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς δικούς τους ἀνθρώπους, ἐπὶ πλέον καὶ τὶς περιουσίες τους, μὰ καὶ τὰ κουράγια τους.
Ἐν τούτοις ἡ ἀνάγκη σὲ αἷμα καὶ φάρμακα εἶναι διαρκής.

Συνέχεια