Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε μέ ἔναν ἄνδρα πού ἔχει φιλότιμο; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε μέ ἔναν ἄντρα πού ἔχει φιλότιμο;Ἀν τὶ λοιπὸν νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὶς ἐπικίνδυνες εἰδήσεις, σήμερα προτείνω νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸν φίλο μας τὸν Λάμπρο Κωνσταντάρα. Αὐτὸν ποὺ παράτησε τὴν πολιτική, γιὰ νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὰ τοῦ οἴκου, ὅταν ἀντελήφθῃ πὼς παρὰ εἶναι βρώμικη γιὰ τὶς ἀντοχές του…

Βέβαια, πάντα πίστευα πὼς δὲν γίνεται νὰ εἶσαι ἔξω ἀπὸ τὸν χορὸ καὶ νὰ πασχίζῃς νὰ διορθώσῃς τὰ βήματά του…
Στὸν χορὸ μπαίνεις καὶ χορεύεις…
Κι ὁ Μαυρογιαλοῦρος, κατ’ ἐμέ, ἔπρεπε νὰ παραμείνῃ στὴν θέσιν του καὶ νὰ ξεβρωμίσῃ, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο, τὸ κομμάτι τῆς πολιτικῆς ποὺ τοῦ ἀναλογοῦσε… Συνέχεια

Ἀν τί τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων διερωτόμεθα γιά τό …ποιός Θανάσης;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων διερωτόμεθα γιά τό ...ποιός Θανάσης;Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕνα …χαρούμενο ξεκίνημα;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕνα ...χαρούμενο ξεκίνημα;Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀσχολούμεθα μέ κάποιαν πού θέλει …ἄνδρα μέ πυγμή;;;

Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕναν …δράκο;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕναν ...δράκο;Σήμερα, ποὺ …«κλείνουμε» αὐτὴν τὴν ἐνότητα, θὰ ἀφήσω τὸν Ἀλέξανδρο νὰ σᾶς γράψῃ.

Θὰ σᾶς παρουσιάσουμε τὸν Δράκο. Μία ἐξαιρετικὴ ταινία, γιὰ τὴν ὁποία ἔχουν πολλὰ εἰπωθῆ ἀλλὰ πάντα παραμένει ἐπίκαιρη…

Καὶ νὰ θυμόμαστε… Συνέχεια