Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε μέ κάποιον πού φοβᾶται τό …13; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε μέ κάποιον πού φοβᾶται τό ...13;Τρίτη καὶ δεκατρεῖς… Τρίτη καὶ δεκατρεῖς…
Ἀξέχαστη ἑλληνικὴ ταινία…
Καιρὸ εἶχα νὰ τὴν δῶ…
Ὅμως ἐπεὶ δὴ τὸ θέμα μου δὲν εἶναι ἡ ταινία, ἐφ΄ ὅσον οὔτως ἤ ἄλλως δὲν βλέπω τηλεόρασιν, ἐπανέρχομαι μόνον γιὰ νὰ προτείνω ἐναλλακτικοὺς τρόπους, πρὸ κειμένου νὰ περάσουμε εὐχάριστα καὶ χαλαρὰ καὶ τὸ ἀποψινό μας βράδυ…
Ὄχι εἰδήσεις λοιπόν… Μακρυὰ ἀπὸ αὐτές.. Εἶναι καταστροφικὲς γιὰ τὴν ἀντίληψίν μας καὶ μᾶς ὁδηγοῦν σὲ καταθλίψεις…
Ἀρκοῦν αὐτὰ ποὺ ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε… Δὲν χρειάζονται καὶ οἱ δημοσιοκάφροι…

Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά καταπιαστοῦμε καλλίτερα μέ ἕναν …σπαγκοραμμένο; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά καταπιαστοῦμε καλλίτερα μέ ἕναν ...σπαγκοραμμένο; Τί νά λέμε τώρα;
Ἡ ὁποιαδήποτε Ἑλληνικὴ ταινία εἶναι σαφῶς πολὺ ἀνωτέρα τῶν δελτίων εἰδήσεων.
Χαλαρώνουμε, διασκεδάζουμε, προετοιμαζόμαστε γιὰ τὴν νυκτερινή μας ἀνάπαυσιν…
Τά δελτία εἰδήσεων τί ἀκριβῶς μᾶς προσφέρουν, πέραν τῆς αὐξήσεως τοῦ ἄγχους καί τῆς καταθλίψεως; Συνέχεια

Ἀν τί τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων διερωτόμεθα γιά τό …ποιός Θανάσης;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων διερωτόμεθα γιά τό ...ποιός Θανάσης;Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕνα …χαρούμενο ξεκίνημα;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕνα ...χαρούμενο ξεκίνημα;Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀσχολούμεθα μέ κάποιαν πού θέλει …ἄνδρα μέ πυγμή;;;

Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια