Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀσχολούμεθα καλλίτερα μέ τρεῖς …ψεῦτες; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀσχολούμεθα καλλίτερα μέ τρεῖς ...ψεῦτες;Καλησπέρα μας…
Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε… Σὲ λίγο…

Κι ἐγὼ ἐδῶ… Ἀν τὶ γιὰ τὶς εἰδήσεις προτείνω τὰ …καλλίτερα.
Μία βόλτα… Λίγη κουβέντα μὲ φίλους… Λίγο διάβασμα… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀσχολούμεθα καλλίτερα μέ ἕναν …αἰσιόδοξον; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀσχολούμεθα καλλίτερα μέ ἕναν ...αἰσιόδοξον;Καλησπέρα μας…
Ἐδῶ εἶμαι κι ἐγὼ πάλι… Ὅπως κάθε βράδυ…
Ἐδῶ γιὰ νὰ μᾶς προτείνῳ μίαν ἄλλην ἐνασχόλησιν μέσα ἀπὸ τὶς ὀθόνες μας…
Μίαν ἑλληνική, τρυφερή, χαριτωμένη, διασκεδαστική, χαλαρωτικὴ καὶ εὐχάριστη ἑλληνικὴ ταινία…
Μίαν στιγμὴ χαλαρώσεως μέσα στὸ 24ωρό μας, ποὺ εἶναι πλῆρες ἄγχους, προβλημάτων καὶ τρομοκρατίας… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀσχολούμεθα καλλίτερα μέ αὐτό τό …κάτι ἄλλο; (ἀναδημοσίευσις)

 

Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀσχολούμεθα καλλίτερα μέ αὐτό τό ...κάτι ἄλλο;Καλησπέρα μας…
Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε… Σὲ λίγο… Σὲ πολὺ λίγο…
Κι ἐμεῖς; Ἐμεῖς τί;
Πανέτοιμοι νά παραδοθοῦμε στά χέρια τῶν …δημίων μας γιά νά πραγματοποιήσουν ἀκόμη μίαν …λοβοτομή εἰς βάρος μας ἤ ὄχι; Συνέχεια

Ἀν τί τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων διερωτόμεθα γιά τό …ποιός Θανάσης;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων διερωτόμεθα γιά τό ...ποιός Θανάσης;Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕνα …χαρούμενο ξεκίνημα;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕνα ...χαρούμενο ξεκίνημα;Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια