Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ μίαν …χαρτορίχτρα; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ μίαν ...χαρτορίχτρα;Καλησπέρα μας…
Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…
Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή…

Κι ὅμως…
Ἐτοῦτες τὶς ὧρες περισσότερο χρειαζόμαστε νὰ ἐνασχολούμεθα μὲ Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ κάποιον πού εὐτυχῶς …τρελλάθηκε; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ κάποιον πού εὐτυχῶς ...τρελλάθηκε;Καλησπέρα μας…
Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…
Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή…

Ἀν τὶ τῶν είδήσεων ὅμως ἐγὼ προτείνω ταινία.Διότι μία ἑλληνικὴ ταινία, ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς παλαιές, εἶναι ὅ,τι καλλίτερον γιὰ νὰ κλείσουμε τὴν ἡμέρα μας. Θὰ γελάσουμε, θὰ αἰσθανθοῦμε ἀνάλαφροι καὶ θὰ κοιμηθοῦμε σὰν ἄνθρωποι κι ὄχι ἀναστατωμένοι καὶ γεμάτοι Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων διερωτόμεθα γιά τό …ποιός Θανάσης;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων διερωτόμεθα γιά τό ...ποιός Θανάσης;Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕνα …χαρούμενο ξεκίνημα;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕνα ...χαρούμενο ξεκίνημα;Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀσχολούμεθα μέ κάποιαν πού θέλει …ἄνδρα μέ πυγμή;;;

Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕναν …δράκο;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕναν ...δράκο;Σήμερα, ποὺ …«κλείνουμε» αὐτὴν τὴν ἐνότητα, θὰ ἀφήσω τὸν Ἀλέξανδρο νὰ σᾶς γράψῃ.

Θὰ σᾶς παρουσιάσουμε τὸν Δράκο. Μία ἐξαιρετικὴ ταινία, γιὰ τὴν ὁποία ἔχουν πολλὰ εἰπωθῆ ἀλλὰ πάντα παραμένει ἐπίκαιρη…

Καὶ νὰ θυμόμαστε… Συνέχεια