Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά καταπιασθοῦμε μέ ἕναν …φανερό πράκτορα; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά καταπιαστοῦμε μέ ἕναν ...φανερό πράκτορα;Ὁμολογῶ δημοσίως, γιὰ πρώτη φορά, πὼς γιὰ πολλὰ χρόνια, γιὰ τὰ μισά μου χρόνια, τὴν μισή μου ζωή, ἄκουγα Βέγγο κι ἔτρεχα.
Ἔτρεχα πολὺ μακρυά… Πιὸ πολὺ ἀπὸ ὅσο ἔτρεξε ἐκεῖνος στὴν ζωή του…
Δὲν μοῦ ἄρεσε. Τὸν θεωροῦσα πολὺ …ἀθῶο καὶ ἐπιτηδευμένο γιὰ τὰ γοῦστα μου. Στὰ ὅρια τοῦ κουραστικοῦ…
Αὐτὸ βέβαια ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ «μπῆκα» γιὰ τὰ καλὰ μέσα στὸν τρόπο διαβιώσεως, ποὺ ὁ ἴδιος περιέγραφε, μέσα ἀπὸ τὶς ταινίες του. Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε μέ μερικά …κορόιδα γαμβρούς; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά ἀσχοληθοῦμε μέ μερικά ...κορόιδα γαμπρούς;Εἰδήσεις πάλι σήμερα…
Κι ἐγὼ φυσικά, ὅπως ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ἀπέχω…
Ἀπέχω διότι θεωρῶ πὼς μοῦ κάνουν κακό, ὅσο τίποτα ἄλλο γύρω μου…

Θὰ βάλω λοιπὸν τὸν κλασσικό μας κινηματογράφο καὶ θὰ ἀπολαύσω μίαν ἀκόμη Ἑλληνικὴ ταινία…
Θὰ μπορούσατε νὰ τὸ κάνετε κι ἐσεῖς… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων νά παρακολουθήσουμε μερικούς …χαραμοφάηδες; (ἀναδημοσίευσις)

Καλησπέρα μας…
Εἰδήσεις καὶ πάλι σὲ λίγο…
Κι ἀν τὶ τῶν εἰδήσεων ἐγὼ προτείνω κάτι ἄλλο… Προτείνω …ἀποδράσεις.
Οἱ εἰδήσεις πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολοῦν ΜΟΝΟΝ πρωϊνὲς ὧρες, γιὰ νὰ προλάβουμε νὰ τὶς χωνέψουμε καὶ νὰ τὶς ἐπεξεργαστοῦμε στὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας. Τὶς νύκτες ὅμως πρέπει νὰ ἀπέχουμε… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων διερωτόμεθα γιά τό …ποιός Θανάσης;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων διερωτόμεθα γιά τό ...ποιός Θανάσης;Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕνα …χαρούμενο ξεκίνημα;

Ἀντί τῶν εἰδήσεων καταπιανόμεθα μέ ἕνα ...χαρούμενο ξεκίνημα;Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια

Ἀντί τῶν εἰδήσεων ἀσχολούμεθα μέ κάποιαν πού θέλει …ἄνδρα μέ πυγμή;;;

Καλησπέρα μας…

Εἰδήσεις καὶ πάλι ἀπόψε…

Ὅπως κάθε βράδυ δῆλα δή… Συνέχεια