Παράγω, ἀνταλλάσσω, δωρίζω.

Μία κίνησις ἀρκούντως ἐνδιαφέρουσα. Δὲν εἶναι ἡ πρώτη, ἀλλὰ εἶναι σημαντικὴ κι αὐτή ὅπως ὅλες οἱ ἄλλες ἀντίστοιχες. 

Στὸν Βόλο καὶ στὴν Κομοτηνὴ ἔχουν «κόψει» δικό τους νόμισμα, ποὺ καμμίαν σχέσι δὲν ἔχει μὲ τὸ κρατικό. Βασίζονται κυρίως στὴν ἀνταλλαγὴ καὶ στὴν στήριξι. 

Συνέχεια

ΕΜΡΟ στὸν ….Ἕβρο!

Ῥοδόπη: ξεκίνησε κι ἐκεῖ τὸ ἄυλο νόμισμα. Ἡ ἀνταλλακτικότης καὶ ἡ ἔμπρακτος ἀλληλεγγύη. Ἡ συμμετοχή. 

Γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται φυσικὰ τὰ παρακάτω εἶναι σαφή. 

xrimataΜήπως νὰ τὸ ξεκινήσουμε σὲ κάθε μας γειτονιά;

Ἔμπρακτος ἀντίστασις καὶ δυναμοποίησις τῆς κοινωνίας μας.

Φιλονόη.

ΕΜΡΟ αντί ευρώ στη Ροδόπη;

Το πετυχημένο εγχείρημα του Βόλου με τις συναλλαγές σε Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ) παράλληλα με το ευρώ, έθεσαν στην  συνέλευσή τους οι «Αγανακτισμένοι πολίτες» της Κομοτηνής.

Δίκτυον ἀνταλλαγῶν καὶ ἀλληλεγγύης Μαγνησίας.

 

 

Νὰ κι ὁ Βόλος (Μαγνησία) καὶ τὸ δίκτυον ἀνταλλαγῶν! 

Θαυμαστὴ ἰδέα! Ὅσοι ἐνδιαφέρονται τὴν προσεγγίζουν. 

Φιλονόη.

Μία εναλλακτική κοινωνική οικονομία εφαρμόζεται στη Μαγνησία, που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, γιατί Ανταλλαγή σημαίνει και Αλληλεγγύη. Είναι μια θετική δράση από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, δίνουν αξία στα τοπικά Συνέχεια