Τὸ ΔΙΚΟ μου κόμμα παραμένει ΕΚΤΟΣ βο(υ)λῆς!!!

Ἕναν χρόνο πρίν…
Ἀκόμη ἰσχύει… Συνέχεια

Στὸ Detroit οἱ πολῖτες κερδίζουν καὶ πάλι τὸ νερό τους!!!

Στὸ Detroit οἱ πολῖτες κερδίζουν καὶ πάλι τὸ νερό τους!!!Ένα μέτωπο, το μέτωπο τοῦ νερού καταφέρνει νὰ έχῃ συνεχόμενες νίκες!
Η μάχη στὸ Ντιτρόιτ κερδίζεται!
Η διαχείριση τοῦ νεροῦ επιστρέφει σὲ δημοκρατικές διαδικασίες, μὲ σχέδια προσιτῆς τιμολογήσεως, ποὺ δὲν θὰ ξεπερνᾶ σὲ καμμία περίπτωση τὸ 3% τοῦ ειἰοδήματος ἑνὸς νοικοκυριοῦ. Συνέχεια

Ποιός εἶπε πώς πρέπει μόνον νά χαμογελᾶμε;

Ποιός εἶπε πώς πρέπει μόνον νά χαμογελᾶμε;Πολλοὶ ἄνθρωποί μου λένε ὅτι ὅταν ξεκινάει αὐτὸς ὁ μῆνας τοὺς πιάνει θλίψη καὶ στέκονται μὲ μιὰν ἀμήχανη μελαγχολία μπροστὰ σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ ἑορταστικὸ κλίμα, χωρὶς νὰ μποροῦν να καταλάβουν γιατί.

Αὐτὲς οἱ ἡμέρες ἔχουν ἔνα ὑπερφυσικὸ φῶς καὶ μιὰν γοητεία. Τὸ παιδὶ μέσα μας ξυπνάει καὶ μαζί του ξυπνάνε καὶ οἱ ἀναμνήσεις τῶν παιδικῶν μας χρόνων, εἰκόνες μιᾶς προστατευμένης καθημερινότητας κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τῶν γονιῶν μας, ποὺ ἴσως νὰ μὴν ὑπάρχουν πιά, ξυπνάνε μυρωδιές, ἀνεκπλήρωτα ὄνειρα, προσδοκίες εἰκόνες καλὲς καὶ κακὲς …

Ὅλη αὐτὴ ἡ ἐνέργεια μᾶς κάνει νὰ εἴμαστε εὐαίσθητοι συγκινησιακά… Συνέχεια

Εἶναι εὐτυχία νὰ ἀντιστέκεσαι καὶ νὰ πολεμᾶς!

Ὅταν εἶδα αὐτὴν τὴν πανέμορφη, χαμογελαστὴ φατσούλα, ποὺ κρύβεται ἀπὸ τοὺς ἰσραηλινοὺς στρατιῶτες, περιφρονῶντας τους, ντυμένη μὲ τὴν σημαία τῆς Πατρίδος της, ἀναστατώθηκα!
Τί ὀμορφιά εἶναι αὐτή;
Τί εὐτυχία;Εἶναι εὐτυχία νὰ ἀντιστέκεσαι καὶ νὰ πολεμᾶς!

Συνέχεια