Θεσσαλονικέων (καὶ λοιπῶν Μακεδόνων) σημερινὸ πρόγραμμα…

Τὸ αὐριανὸ (σημερινὸ πλέον-σημειώσεις 3ης Ἰουλίου 2018) πρόγραμμα κάποιων Μακεδόνων (Ἑλλήνων!!!) εἶναι:

Συνέχεια

Φαινόμενα ἀντιστάσεως (καὶ στὸ ἀντικαπνιστικόν) ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες

Ἡ Ἑλλάδα ἔχει γίνει σύμβολο ἀντιστάσεως καὶ ἐλευθεριῶν πολλάκις στὸ παρελθόν. Σήμερα ἀποτελεῖ ἔνα φωτεινὸ παράδειγμα πρὸς μίμηση, γιὰ τὴν σταθερὴ ἄρνησή της νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν παντελῶς βαρβαρικὴ (καὶ ἀνεπίτρεπτη σὲ ὁποιανδήποτε πραγματικὰ πολιτισμένη χώρα) Καπνοαπαγόρευση, γιὰ ὅλες τὶς ἄλλες χῶρες τοῦ δυτικοῦ κόσμου, ποὺ φρίττουν ἀπὸ τὶς ἀπαγορεύσεις ποὺ ἔχουν συσσωρευθεῖ στὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστώτα τους.
Συνέχεια

Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς κάρτας δουλοποιήσεως τοῦ πολίτου ξεκινᾶ!!!

Καὶ δὲν ἔχει σημασία ποιὸς διοργανώνει τὶς κινητοποιήσεις.
Σημασία ἔχει νὰ σταματήσουμε αὐτὸ τὸ αἴσχος μὲ κάθε τρόπο.

Συγκένρωσις διαμαρτυρίας στὶς 7 Φεβρουαρίου, Κυριακή, στὰ Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στὶς 15:00. (3:00 μ.μ.)
Καὶ πρέπει νὰ εἴμαστε ἐκεῖ!!!
Καὶ  πρέπει νὰ τὸ μάθουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι!
Καὶ πρέπει νὰ τὸ κάνουμε μόνοι μας αὐτό.

Συνέχεια

Ὑπερασπιζόμενοι τὸ δικαίωμα στὴν ἐπιβίωσιν!!!

Ὑπερασπιζόμενοι τὸ δικαίωμα στὴν ἐπιβίωσιν!!!

Αστυνομικοί (sic) δεν αφήνουν στην Ερμού 5 πλανοδίους μουσικούς, νεαρής ηλικίας, να παίξουν. Συνέχεια

Πῶς προλαμβάνουμε τίς δεσμεύσεις τῶν λογαριασμῶν μας;

ΑΘΗΝΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ-ΣΤΕ.(EUROKINISSI-ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ)Τί μποροῦν νά κάνουν οἱ ἀσφαλισμένοι ὀφειλέτες γιά;νά προλάβουν δεσμεύσεις τραπεζικῶν λογαριασμῶν;

Ἀντιγράφω ἐδῶ τὴν ἀπάντηση, ἀκριβῶς ὅπως τὴν ἔχει δημοσιευμένη στὸ ΦΒ συνάδελφος:
Συνέχεια

Ὄχι, ΔΕΝ δημο-ψηφίζω σήμερα!!!

Ὄχι, ΔΕΝ δημο-ψηφίζω σήμερα!!!ΔΕΝ συμμετέχω στὸ ἔγκλημα!
Δὲν συναινῶ!
Δὲν συνεργῶ!
Νὰ λάβουν ὅσες …«ἀποφάσεις» θέλουν, ΔΙΧΩΣ μου, ἐφ΄ ὅσον ἀρνοῦμαι  νὰ παρανομήσω καὶ νὰ καταπατήσω τὸ Σύνταγμα.
Νὰ ἐξακολουθήσουν τὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς χώρας, τῶν πολιτῶν καθὼς καὶ ὅλων τῶν ἐπερχομένων γενεῶν.
Νὰ τὸ διαπράξουν ὅμως ΜΟΝΟΙ τους ὅλο αὐτό!
Ἐγὼ ΟΥΤΕ τοὺς ψήφισα, οὔτε τοὺς ἐγκρίνω μὰ ΟΥΤΕ καὶ πρόκειται νὰ τοὺς ἀναγνωρίσω μὲ τὸ νὰ ψηφίσω τὸ ὁ,τιδήποτε. Συνέχεια