Κατασκευὲς ἀπὸ χῶμα κι ἄχυρο.

Κατασκευὲς ἀπὸ χῶμα κι ἄχυρο.2Εἶναι μία ἄλλη ὀπτική…
Διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν δική μας…
Σίγουρα ὅμως εἶναι ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρουσα…
Ἐὰν μάλλιστα τὸ δοῦμε καὶ ἀπὸ πλευρᾶς οἰκονομικῆς, τότε εἶναι σαφῶς καὶ πολὺ συμφέρουσα…

This slideshow requires JavaScript.

Συνέχεια