Διαστημικὸς σταθμὸς τοῦ …Τρᾶμπ!

Ὁ διαστημικὸς σταθμὸς τοῦ Τρᾶμπ ἔρχεται!

«Τὴν δημιουργία μιᾶς «διαστημικῆς δυνάμεως», ὡς νέου σώματος τῶν ἀμερικανικῶν ἐνόπλων δυνάμεων, ἡ ὁποία θὰ διασφαλίση τὴν ἀμερικανικὴ κυριαρχία στὸ διάστημα, ἀνεκοίνωσε ὁ Ντόναλτ Τρᾶμπ».

Συνέχεια

Καλὰ ξεκουμπίδια…

Καλὰ ξεκουμπίδια...1Τώρα ἐγὼ ἡσύχασα… Σὲ λίγα χρόνια τὰ σούργελα τοῦ πλανήτου ἐξαφανίζονται ἀπὸ τὸν πλανήτη καὶ θὰ μᾶς ἀφήσουν τὸν πλανήτη ἐλεύθερο γιὰ νὰ τὸν ξεβρωμίσουμε…
Βέβαια, πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς δὲν θὰ ζήσουν αὐτὲς τὶς ἱστορικὲς στιγμές, ἀλλὰ δὲν πειράζει… Θὰ τὶς ζήσουν τὰ παιδιά μας καὶ τὰ ἐγγόνια μας…

Ἡ ΝΑΣΑ, καθὼς θὰ γνωρίζετε ἴσως, ἔως τὸ 2030 θὰ καταφέρη, λέει, νὰ στείλῃ ἐπανδρωμένη ἀποστολὴ στὸν Ἄρη.
Ξέρετε, πειρματόζωα…
Θὰ πᾶν λοιπὸν αὐτὰ τὰ πειραματόζωα στὸν Ἄρη γιὰ νὰ ἐλέγξουν τὸ ἐὰν οἱ ὑπάρχουσες ἐγκαταστάσεις εἶναι ἱκανὲς νὰ τοὺς συντηρήσουν, θὰ μαζέψουν κι ἕναν σκασμὸ προβλήματα ὑγείας, πρὸ κειμένου ὅταν θὰ ἐπιστρέψουν, ἐὰν θὰ ἐπιστρέψουν φυσικά, νὰ ἐρευνηθοῦν ἔως καὶ τῆς τελευταίας σταγόνας τοῦ αἵματός τους καὶ μετὰ θὰ ἀφεθοῦν νὰ …ψοφήσουν.

Στὸ μεταξὺ ὅμως αὐτὰ τὰ πειραματόζωα θὰ φέρουν τόσο σημαντικὲς πληροφορίες, σχετικὰ μὲ τοὺς πραγματικοὺς κινδύνους, ποὺ ἐντὸς ὁλίγων ἐτῶν θὰ καταφέρουν πράγματι νὰ ἀποκτήσουν ὅλην τὴν ἀπαραίτητον τεχνογνωσία, πρὸ κειμένου νὰ προετοιμαστοῦν γιὰ τὸ μεγάλο ταξείδι…
Τὸ ταξείδι, ἐλπίζω, ἄνευ ἐπιστροφῆς… (Ἀλλὰ κάτι μοῦ λέει πὼς δὲν θὰ μοῦ τὴν κάνουν τὴν χάριν…!!!)

Στὸ μεταξὺ θὰ ἀφήσουν πίσω τους συντρίμια…. Συνέχεια

Καί πῶς ἐπικοινωνοῦν τά διαστημόπλοια μέ τήν γῆ μας;

Καί πῶς ἐπικοινωνοῦν τά διαστημόπλοια μέ τήν γῆ μας;1
Ἔ ῥὲ δούλεμα καὶ χονδροδούλεμα ποὺ μᾶς κάνουν…
Θυμᾶστε τά νετρίνα καί τήν ἱστορία γύρω ἀπό αὐτά; Ἔ… Τότε ἔσπευσαν νὰ διαψεύσουν τὰ πειράματα καὶ νὰ ἀπολύσουν τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς… Συνέχεια

Πῶς στύβεις μία βρεγμένη πετσέτα στό διάστημα;

Πῶς στύβεις μία βρεγμένη πετσέτα στό διάστημα;Τὸ στύψιμο μιᾶς βρεγμένης πετσέτας στὸ Διάστημα …!
Τί θά συμβεῖ ἄν στύψετε μία βρεγμένη πετσέτα στό διάστημα;
Τὸ  νερὸ δὲν θὰ πρέπει νὰ πέσει πρὸς τὸ πάτωμα, διότι δὲν  ἔχουμε βαρύτητα,  τὴν στιγμὴ ποὺ βρισκόμαστε σὲ τροχιὰ γύρω ἀπὸ τὴν Γῆ.
Ἀλλά τί θά γίνει μέ τό νερό; Θά πεταχθεῖ έξω ἀπό τήν πετσέτα; Συνέχεια

Μά αὐτή ἡ Ἑλληνική μυθολογία διαρκῶς νά ἐπιβεβαιώνεται;

Μά αὐτή ἡ Ἑλληνική μυθολογία διαρκῶς νά ἐπιβεβαιώνεται;Τί δυστυχία εἶναι αὐτή γιά τούς ἀρνητές της;
Τί μεγάλο πόνο καί καϋμό καί ὀργή θά ἔχουν συσσωρεύσῃ;
Μά δέν εἶναι νά τούς λυπᾶται κάποιος;
Ἐγὼ προσωπικῶς ἔχω ἀρχίσῃ καὶ διασκεδάζω πολύ…
Πάντα πίστευα πὼς ἡ ἴδια ἡ Γῆ θὰ «ξεράσῃ» κάθε ἀλήθεια ποὺ ἀπαιτεῖται, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ὑποδείξῃ τὸ ποιὰ εἶναι ἱστορία της…
Δὲν περίμενα πὼς μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες ἐπιβεβαιώσεις θὰ ἐρχόταν ἀπὸ τὸ διάστημα…
Μάλλιστα, τόσο πολὺ ξαφνιάστηκα ἀπὸ τὶς τελευταῖες τους ἀνακοινώσεις, ποὺ τελικῶς ἀρχίζω νὰ τοὺς …λυπᾶμαι!!! Συνέχεια

Τελικῶς εἴμαστε ἐξωγήινοι!!!

Τελικῶς εἴμαστε ἐξωγήινοι!!!Ἡ δυνατότης ὑπάρξεως τῆς ζωῆς στὸν πλανήτη, μὲ τὶς γνωστές μας συνθῆκες, ἀπαιτεῖ καὶ κάποιες ἐπὶ πλέον διαδικασίες, ποὺ ἐπὶ τοῦ πλανήτου μας δὲν συμβαίνουν, ἀλλὰ κυρίως κάποια στοιχεῖα, ποὺ ἐπὶ τοῦ πλανήτου μας δὲν ὑπάρχουν.
Αὐτὲς ὅμως οἱ παρατηρήσεις ἔχουν καταστήσῃ πολὺ σκεπτικοὺς τοὺς ἐπιστήμονες, ὅταν καλοῦνται νὰ διατυπώσουν κάποιαν θεωρία, διότι πάντα σκονταύτουν στὸ DNA ἤ στὸ RNA, ποὺ ἀπὸ μόνα τους δὲν γίνεται νὰ ὑπάρχουν.
Θεωρίες πολλές… Πάρα πολλές… Συνέχεια