Τελικῶς εἴμαστε ἐξωγήινοι!!!

Ἡ δυνατότης ὑπάρξεως τῆς ζωῆς στὸν πλανήτη, μὲ τὶς γνωστές μας συνθῆκες, ἀπαιτεῖ καὶ κάποιες ἐπὶ πλέον διαδικασίες, ποὺ ἐπὶ τοῦ πλανήτου μας δὲν συμβαίνουν, ἀλλὰ κυρίως κάποια στοιχεῖα, ποὺ ἐπὶ τοῦ πλανήτου μας δὲν ὑπάρχουν.
Αὐτὲς ὅμως οἱ παρατηρήσεις ἔχουν καταστήσῃ πολὺ σκεπτικοὺς τοὺς ἐπιστήμονες, ὅταν καλοῦνται νὰ διατυπώσουν κάποιαν θεωρία, διότι πάντα σκονταύτουν στὸ DNA ἤ στὸ RNA, ποὺ ἀπὸ μόνα τους δὲν γίνεται νὰ ὑπάρχουν.
Θεωρίες πολλές… Πάρα πολλές… Συνέχεια

Μὰ φυσικὰ καὶ εἴμαστε ὅλοι ἐξωγήινοι!

Ἡ δημιουργία ζωῆς, ἄν καὶ γιὰ κάποιους ἀποτέλεσμα τύχης, συγκυριῶν, θεῶν κλπ κλπ κλπ, δὲν μπορεῖ νὰ συμβῇ ἐὰν δὲν συνυπάρχουν οἱ ἀπαραίτητες πρῶτες ὗλες.
Καί πῶς νά τό κάνουμε;
Οἱ ἀπαραίτητες πρῶτες ὗλες δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως ἐγχωρίου παραγωγῆς.
  Συνέχεια

Μοῦσι οἱ ἐξωγήινοι τῆς NASA!!!

Λέτε νά τό ἔκαναν ἐπιτηδες;
Λέτε νά προσπαθοῦσαν νά μᾶς παραπλανήσουν;
Ἄν τὲ καλέ…
Τέτοια πράγματα δὲν κάνουν οἱ παρατρεχάμενοι τῆς (παλαιᾶς καὶ) νέας τάξεως πραγμάτων. 
Αὐτοὶ μόνον ἀλήθειες μᾶς πουλοῦν. 
Ἐμεῖς δὲν τὸ ἀντιλαμβανόμαστε.
Ἂχ αὐτὸ τὸ SETI!

Ἂχ αὐτὸ τὸ SETI!3

Θὰ μᾶς τρελλάνουν αὐτοί!

ΝΑΣΑ καὶ χρηματοδότησις; Κάτι βρωμάει. 

Διακρατικές συμφωνίες στηρίξεως τοῦ SETI; Πάλι κάτι βρωμάει. 

Συνέχεια