Δὲν εἶναι παιχνίδι κι ἂς φαίνεται!!!!

Ὁ μηχανισμός τῶν Ἀντικυθήρων ἒχει μελετηθεῖ σὲ βᾶθος ἀπό τὸν Χρῆστο Λᾶζο. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ὅμως ποὺ ἀπεκαλύφθη ὁ πραγματικός  ῥόλος του (καὶ ἡ χρήσις του) ἐπιστήμονες ἀπὸ ὅλον τὸν πλανήτη ἔχουν ἀσχοληθεῖ γιὰ νὰ ἐμφαθύνουν!

Ἐδῶ σήμερα ἀνεβάζω μίαν προσπάθεια “ἁπλοποιήσεώς” του γιὰ νὰ γίνῃ βαθύτερα κατανοητό ἀπό ὃλους μας, τὸ ἐπίπεδο τῶν γνώσεων καὶ τῶν ἐπιτευγμάτων τῶν προγόνων μας!

Συνέχεια

Ἐπιστροφή τῶν γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος; Ὑπάρχει λύσις!

Ἡ προσπάθεια ἐπιστροφῆς τῶν γλυπτῶν μας στήν γενέτειρά τους καί ἐπανενώσεώς τους, ἒχει τοποθετηθεῖ πλέον σέ ἂλλες βάσεις!

Ὁ Ἀλέξης Μανθεάκης, πρόεδρος τῆς IPSACI, παρουσιάζει τίς δράσεις πού ἒχουν ἢδη γίνει καί τίς νέες ὀπτικές.

Θά μπορούσαμε πλέον νά ἰσχυριστοῦμε πώς ἐφ’ ὃσον τό ζήτημα τίθεται σέ ἂλλην βάσι, ὑπάρχουν προοπτικές ἐπιστροφῆς τῶν γλυπτῶν;

Σαφῶς!

Συνέχεια