Τὸ σύμπαν ὡς ὁλόγραμμα;

Διάβασα τὸ παρακάτω ἄρθρον καὶ εἰλικρινῶς ἔνοιωσα περίεργα. Κάτι, κάπου ἐκεῖ μέσα, μὲ κάποιον τρόπο ποὺ ἀκόμη ἀδυνατῶ νὰ κατανοήσω, κάτι θέλει νὰ μᾶς πῇ.

Ἐὰν μὲ ῥωτήσετε γιὰ τὴν ἀλήθεια ἢ τὸ ψεῦδος τῆς πληροφορίας, θὰ ἀρκεστῶ στὰ τοῦ ἄρθρου. Ἐὰν ὅμως ῥωτήσω τὸν ἑαυτόν μου, τότε αὐτὸ τὸ ἄρθρον μὲ πιάνει ἀπὸ τὸ χέρι καὶ μὲ βγάζει ἀπὸ τοὺς δρόμους ποὺ ἤξερα γιὰ νὰ μοῦ ἀνοίξῃ νέους. 

Θὰ τὸ ξαναδοῦμε… Πρὸς ὥρας τὸ ἐρευνοῦμε..

Φιλονόη.

φωτογραφία

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΩΣ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ

Συνέχεια