Εἶναι μόνον μία τούμπα;

Η επιφάνεια της κεντρικής ομάδας κηλίδων σε αυτή τη φωτογραφία του 2001 είναι 13 φορές μεγαλύτερη από την επιφάνεια της Γης

Η επιφάνεια της κεντρικής ομάδας κηλίδων σε αυτή τη φωτογραφία του 2001 είναι 13 φορές μεγαλύτερη από την επιφάνεια της Γης

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν συνέβῃ κάτι ποὺ οἱ ἐπιστήμονες ἰσχυρίζονται πὼς συμβαίνει μία φορὰ κάθε ἔνδεκα χρόνια.
Ἕνα φαινόμενον ποὺ τὸ παρατηροῦν πολὺ στενά, μὲ στόχο νὰ τὸ κατανοήσουν καὶ νὰ τὸ …ἀποκωδικοποιήσουν.
Αὐτὸ τὸ φαινόμενον τὸ ἀποκαλοῦν: «ὁ Ἥλιος τούμπα»….
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ὁ Ἥλιος δὲν κάνει …τοῦμπες!!! Μόνον τὸ μαγνητικό του πεδίον …παίζει τέτοια παιχνίδια!!!
Ἀλλὰ καταπιάνομαι σήμερα μαζύ του ὄχι γιὰ τὶς …τοῦμπες τοῦ Ἡλίου, παρὰ γιὰ κάποιες ἄλλες, μικρὲς λεπτομέρειες, ποὺ ἐμφανίζονται μέσα στὸ ἄρθρον καὶ μὲ …ξαφνιάζουν! Συνέχεια

Πολὺ μοῦ ἀρέσουν τὰ συστήματα παρακολουθήσεως ποὺ ἔχουν στήσῃ γύρω μας!!!

Πολὺ μοῦ ἀρέσουν τὰ συστήματα παρακολουθήσεως ποὺ ἔχουν στήσῃ γύρω μας!!!Εἶναι τόσο ἀσήμαντα, ποὺ σὲ μερικὰ δευτερόλεπτα παύουν νὰ ὑπάρχουν…
Καὶ φυσικά, γιὰ τὴν ὥρα, παύουν μόνον γιὰ μερικὰ δευτερόλεπτα, ἤ καὶ λεπτά, τῆς ὥρας…
Κατὰ πῶς βλέπω ὅμως τὰ πράγματα γύρω μας, συντόμως, κι ὅσο αὐξάνεται ἡ ἡλιακὴ δραστηριότης, τόσο περισσότερο αὐτὰ θὰ προσβάλλονται καὶ θὰ ἀκυρώνονται… Καὶ μαζύ τους ὅλο τὸ σχέδιον ὑποδουλώσεως τοῦ πλανήτου…
Δὲν εἶναι κακό… Συνέχεια

Κυνηγῶντας τὸν Ἥλιο.

Ὅταν δὲν τὸν ἔχεις τὸν κυνηγᾶς…
Μέσα σου γνωρίζεις τὸ πόσο σπουδαῖος καὶ σημαντικὸς εἶναι…Κυνηγῶντας τὸν Ἥλιο.
Συνέχεια

Ὁ Ἥλιος μας μᾶς ἐπιτίθεται μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις…

Ὁ Ἥλιος μας μᾶς ἐπιτίθεται μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις...Ὄχι, δὲν τὸ λέω ἐγώ. Ἄλλοι τὸ εἶπαν.
Γιὰ κάποιον λόγο, ἄγνωστο σὲ ἐμέναν, ὁ Ἥλιος μας «κομματιάζεται»  κι ἀν τὶ νὰ στείλη ὁπουδήποτε τὰ κομμάτια του ἀπεφάσισε νὰ …μᾶς κάνῃ ψητοὺς μὲ πατατοῦλες στὸν φοῦρνο. Συνέχεια

Τί ἔγινε; Δέν μᾶς προτιμοῦν οἱ ἡλιακές καταιγίδες τελικῶς;

Τί ἔγινε; Δέν μᾶς προτιμοῦν οἱ ἡλιακές καταιγίδες τελικῶς;1Ἐξ ὅσων ἀντιλαμβάνομαι μᾶλλον ἄλλαξαν γνώμη…
Προσωρινῶς ἔστειλαν ἀντιπροσώπους τους, κάτι γηΐνους, μήπως καὶ αἰσθανθοῦμε μοναξιές…
Πάντως συντόμως τὸ βλέπω…
Ὁ Ἥλιος ἴσως νὰ μὴν πέσῃ στὰ κεφάλια μας… Οὔτε ἴσως κι ὁ οὐρανός…
Ἀλλὰ ὅ,τι κάτι θὰ πέσῃ, θὰ πέσῃ…
Συνέχεια

Τῆς ἐκλάμψεως!!!

Τῆς ἐκλάμψεως!!!1 Γίνεται!
Ἐκλαμψεις… Ἐκλάμψεις… Πολλὲς ἐκλάμψεις…
Ἐκλάμψεις, ποὺ ἐὰν ἦταν ἀληθινὰ αὐτὰ ποὺ μᾶς ἔχουν πῇ, θὰ μᾶς εἶχαν ψήσῃ σὰν κοτοπουλάκια στὸν φοῦρνο ἤ σὰ αὐγὰ στὸ τηγάνι.
Ἀλλὰ εἴπαμε. Ὁ Ἥλιος μας πάντα ἔτσι ἦταν. Μὲ ἐκλάμψεις. Τὸ ὅ,τι δὲν τὸ γνωρίζαμε εἶναι θέμα ἀπουσίας τεχνολογίας κατὰ τοὺς προηγουμένους αἰῶνες. Ἀλλὰ αὐτὲς ἦταν πάντα παροῦσες, εἶτε τὶς ἀντιλαμβανόμασταν εἶτε ὄχι!!!

 Οἱ ἐκλάμψεις λοιπὸν δὲν πρέπει νὰ μᾶς τρομάζουν.
Συνέχεια