Ἔρως

Ἔρως:
Ὁ Πλάτων ἐτυμολογεῖ τὸν Ἔρωτα παρὰ τῷ ῥῆμᾳ Ἔλω (συλλαμβάνω).
Ἕλως καὶ Ἔρως (διὰ τῆς συνήθους τροπῆς τοῦ Λάμβδα σὲ ῥό, ἀδελφὸς καὶ ἀρερφός), συλλαμβάνονται οἱ πάντες ὑπ΄ αὐτοῦ…              Συνέχεια

Φεβρουάριος…

Καλὸν μῆνα Φεβρουάριο λοιπόν, ἐκ τοῦ λατινικοῦ Februa, δηλαδὴ ἑορτῆς προσφορῶν τῶν Ῥωμαίων στοὺς θεούς, πρὸς ἐπίτευξιν ἐξαγνισμοῦ καὶ καθάρσεως, διὰ τοῦ πυρὸς ἢ τοῦ ζέοντος ὕδατος.

Συνέχεια

Θεὸς

Ἡ ἐτυμολογία τῆς λέξεως Θεὸς

Παρὰ τὸ ῥῆμα Θέω=τρέχω
«εἰς ὅν πάντες τρέχομεν»
(Εἰς τὸν ὁποῖον οἱ πάντες προστρέχουμε) Συνέχεια

Μάγος

Γιὰ κάποιους φίλους ποὺ ψάχνουν τὴν ἐτυμολογία τῆς λέξεως  «μάγος», παραθέτω τὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ μέγα ἐτυμολογικὸ λεξικό, τοῦ 11ου αἰῶνος:

Συνέχεια

Ὁμηρικὲς λέξεις καὶ ἐκφράσεις στὴν Ποντιακὴ διάλεκτο

 

Ὁμηρικὲς λέξεις καὶ ἐκφράσεις στὴν Ποντιακὴ διάλεκτοΘωμᾶ Σαββίδη*

Ἀναπληρωτὴ  Καθηγητὴ τοῦ ΑΠΘ καὶ Ἀντιπροέδρου τοῦ Ὀργανισμοῦ Διεθνοποίησης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας

Τ μηρικ πη γράφτηκαν σ μι γλσσα,  ποία βασίζεται στς δύο ρχαες λληνικς διαλέκτους, τν ωνικ κα τν αολική, τς ποίες μιλοσαν κυρίως στ Μικρ σία.

Συνέχεια

Μπαμπινιώτης καὶ Μπαμπινοποίησις τοῦ Ἕλληνος Λόγου

Μπαμπινιώτης καὶ Μπαμπινοποίησις τοῦ Ἕλληνος Λόγου2φωτογραφία
ἐφαρμογὴ τῆς κυπριακῆς παροιμίας: ποῦ σοῦ γνέφκω, ποῦ πάεις;

Μπαμπινιώτης, ὁ ἀκαδημαϊκός διδάσκαλος

Ὅταν ὁ Ἕλλην Λόγος βιάζεται ὑπὸ αὐτῶν τούτων τῶν Ἑλλήνων εἴτε συνειδητῶς εἴτε ἀσυνειδήτως, εἰς τὰ πλαίσια, ἐπὶ παραδείγματι, τῆς διαμάχης καθαρευούσης, οὔσης προϊὸν τῶν λογίων τῶν πρώτων ἐτῶν τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Συνέχεια