Ὑπὸ διωγμὸν τὸ Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων

Τὸ καθεστὼς Ῥᾶμα μηχανεύεται τρόπους νὰ κατάσχῃ τὰ σπίτια τῶν ὁμογενῶν μας.
Τὸ καθεστὼς Τσίπρα ξεδιάντροα καὶ στὰ ἴδια κατάσχει τὴν πρώτη κατοικία καὶ πετᾶ ἑλληνικὲς οἰκογενειες στὸν δρόμο, ἐνᾦ τὰ διαθέτει δωρεὰν γιὰ τὸν κάθε εἰσβολέα.  Συνέχεια

Ῥῶτα τὴν καρδιά σου

Ἡ ἀνθρωπότης πλήρωσε πολὺ ἀκριβὰ καὶ μὲ ποτάμια αἵματος τοὺς θρησκευτικοὺς φανατισμούς,ποὺ πέρασαν φυσιολογικὰ καὶ στὶς ἰδεολογικοπολιτικὲς διαφορές.
Ὁ φανατισμὸς μέχρι τὰ σύγχρονα χρόνια ἔδωσε κι ἀφήρεσε Ἰθαγένειες.
Συνέχεια

Γκεμπελιστικὴ προπαγάνδα ἀποσιωπᾶ γενοκτονία τῶν ΑΜΕΑ!!!

Διαδῶστε τό!!!!!!!!

ΤσιπροΚαμμένη ἀπάτη τὸ ἄρθρο 33, παράγραφος γ-8, τοῦ Νόμου 4368 / 2016 ΦΕΚ 21, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο, ἀνασφάλιστοι καὶ ἄτομα ποὺ ἀνήκουν σὲ εὐάλωτες κοινωνικὲς ὁμάδες δικαιοῦνται φάρμακα μὲ μηδενικὴ συμμετοχή, ἀνεξαρτήτως τοῦ νομικοῦ καθεστῶτος στὸ ὁποῖον ἀνήκουν!!! Συνέχεια

Τελετουργικὸ λουτρό…

Σπάνια εἰκόνα ἑνὸς Ἰνδιάνου Nootka (Nuu-chah-nulth), κατὰ τὴν διάρκεια τελετουργικοῦ λουτροῦ, πρὶν τὸ κυνήγι φάλαινας. Ἡ φωτογραφία ἐλήφθηκε τὸ 1910 ἀπὸ τὸν Edward S. Curtis.

Τελετουργικὸ λουτρό... Συνέχεια

Ὁ ἐκτοπισμὸς τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Θρᾴκη τὸ 1917 καὶ ἡ μετέπειτα τυραννία τους.

Ὁ ἐκτοπισμὸς τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Θρᾴκη τὸ 1917 καὶ ἡ μετέπειτα τυραννία τους.Σὰν σήμερα τὸ 1917, βούργαροι καὶ τοῦρκοι, ἐκτοπίζουν τοὺς ὁμοεθνεῖς μας ἀπό τὴν Θρᾲκη καὶ ὁλόκληρη τὴν Μικρασιατικὴ ἀκτή.

Οἱ μόνοι ποὺ παραμένουν, μὲ χίλια βάσανα στὸν τόπο τους, εἶναι οἱ Ἕλληνες τῆς Σμύρνης. Ὁ Βενιζέλος γιὰ ὅλα αὐτά… ἀπέστειλε διάβημα. Συνέχεια

Τὸ Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑλλήνων τῆς Κριμαίας…

Τὸ 1944 ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωσις ἀπεφάσισε νὰ κενώσῃ τὴν Κριμαία ἀπὸ τοὺς πληθυσμούς της καὶ νὰ ἐγκαταστήσῃ Ῥώσσους.

Τὸ κακούργημα αὐτὸ δὲν εἶναι ἔργο τοῦ Στάλιν.
Εἶναι ὅλης τῆς Ἀριστερᾶς ποὺ ἕως τῆς σήμερον παρασιωπᾶ τὸ πρᾶγμα!
Εἶναι κακούργημα τοῦ ΚΚΕ, τοῦ ΣΥΡΙΖΑ! Συνέχεια